Taitotalon tunnettuuskyselyn tuloksia

Opiskelijoita loungessa
Taitotalon brändi on vielä varsin tuore

Tutkimuksen kohderyhmänä oli yrityspäättäjät (liiketoiminta- ja hr-johto) Taitotalon kumppaniasiakkaissa, Taitotalon muissa asiakkuuksissa sekä organisaatioissa, jotka eivät ole Taitotalon asiakkaita (ns. potentiaaliset asiakkaat). Kyselyyn vastasi lähes 200 päättäjää.  Tutkimuksen toteutti Innolink Oy.

Taitotalon tunnettuus

Taitotalo on tutkimuksen mukaan tunnetuin spontaanisti mieleen tuleva kouluttaja, kun yrityspäättäjiltä kysytään yrityksille tai organisaatioille koulutusta järjestäviä tahoja.  Ensimmäisenä Taitotalon mainitsee 25 prosenttia kaikista kyselyn kohderyhmän vastaajista. Taitotalon kumppaneista 70 % mainitsi Taitotalon ensimmäisenä. Potentiaalisista asiakkaista yli kolmannes ei vielä tunnistanut Taitotaloa. Tämäkään ei ole huono tulos, vaan pikemminkin mahdollisuus!

Arviot Taitotalosta

Parhaat arviot Taitotalo sai monipuolisesta koulutustarjonnasta, asiantuntevuudesta ja luotettavuudesta. Kehitettävää on vielä tunnettuudessa sekä palvelulupauksemme kirkastamisessa. Ilahduttavaa oli myös, että Taitotaloon suhtauduttiin neutraalisti myös niiden vastaajien osalta, jotka eivät tunteneet meitä. Asiakkaidemme Taitotalolle antama NPS-arvo oli erittäin hyvä 48. Voidaankin todeta, että kun Taitotalon palveluita ja taitotalolaisia oppii tuntemaan, myös asiakaskokemus ja suositteluhalukkuus nousee korkealle. 

Lue Taitocase-asiakastarinat

Taitocase
Käytännössä se tarkoittaa henkilöstön osaamisen kartoittamista, jatkuvaa kouluttamista ja tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa.Taitotalo on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja, joka tunnetaan laadukkaista talotekniikka-alan koulutuksista.–  Taitotalo on tärkeä yhteistyökumppanimme, Valve sanoo.
Petri Valve seisoo kauluspaidassa ulkona ja hymyilee.
Taitocase
Henkilöstön kouluttaminen tekee henkilöstöstä kyvykkäämpää. Suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen on kilpailuetu muuttuvassa kaupan alan toimintaympäristössä.
HalpaHalli
Taitocase
Lilinkotisäätiö ylläpitää kuutta mielenterveys- ja päihdetoipujille tarkoitettua palvelukotia pääkaupunkiseudulla. Parinkymmenen toimintavuoden aikana palvelukotien asukkaat ovat alkaneet ikääntyä. Mielenterveystyöhön erikoistuneen henkilökunnan huomattiin tarvitsevan lisäosaamista somaattisesta hoitotyöstä ja ikääntyvien sairauksista. 
Lilinkotisäätiön henkilökuntaa ryhmäkuvassa
Taitocase
Kirkkonummen ja Siuntion kuntien rajalla Pikkalassa sijaitseva Prysmian Group Finlandin tehdas on viime vuosina ollut tapahtumien keskipisteessä. Tehtaalla valmistetaan meri- ja maakaapelia sekä matalajännitekaapelia. Maaliskuussa 2022 yhtiö ilmoitti 100 miljoonan euron tehdasinvestoinnista. Kesäkuussa 2023 uutisoitiin vielä uudesta, 120 miljoonan euron investoinnista.
Prysmianin kaapelitehtaalla Pikkalassa