Lähiesimiestyön ammattitutkinto (LAT) - 1.8.2024 alkaen: Lähiesihenkilötyön ammattitutkinto Ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesihenkilötyön ammattitutkinto antaa hyvän osaamisperustan lähijohtamiseen. Koulutusohjelmassa saat valmennusta oman lähiesihenkilötyösi kehittämiseen ja kokemuksien jakamiseen muiden samassa roolissa toimivien kanssa. Pääset osoittamaan esihenkilötaitojesi osaamisen käytännön työtehtävissä ja saat virallisen tutkintotodistuksen osaamisestasi.

Kenelle tutkinto sopii?

Koulutukseen valinta edellyttää mahdollisuutta tehdä esihenkilötehtäviä koulutuksen aikana

Mikäli et hakuhetkellä toimi esihenkilötyössä, keskustele ensin työpaikallasi, miten sinulla olisi mahdollista perehtyä ja tehdä esihenkilötyöhön liittyviä työtehtäviä, kehittää johtamisosaamistasi sekä osoittaa osaamisesi näytöin työpaikallasi koulutuksen aikana. Kirjoita hakemukseesi, että olet keskustellut koulutukseen hakemisesta työpaikallasi.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto soveltuu lähiesihenkilöntehtävissä aloittaville ja niissä jo työskenteleville - esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesihenkilönä, työnjohtajana tai työryhmänsä vetäjänä toimiville ja näissä tehtävissä sijaisena toimiville - ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään esimiesosaamistaan ja suorittamaan lähiesimiestyön ammattitutkinnon. 

Tutustu myös muihin johtamisen tutkintoihin Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto ja Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutusmuoto

Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena. 

Opiskelijalta veloitetaan koko tutkinnon suorittamisesta opiskelijamaksu, jonka suuruus on 200 € (alv 0 %) oppisopimuksissa sekä omaehtoisessa koulutuksessa. Opiskelijamaksun voi maksaa 1–4 erässä, sopimuksen mukaan. Opiskelijamaksu kokonaisuudessaan tai sen ensimmäinen erä maksetaan opintojen alkaessa. Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä. 
 

Inspiroidu

Blogi
Näitä tutkintoja ei voisi jatkossa suorittaa, jos henkilöllä on aikaisemmin suoritettu ammattitutkinto tai korkeakoulututkinto. Tämä kertoo siitä, ettei päättäjillä ole selkeää ymmärrystä tai halua ymmärtää päätösten vaikutuksista lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä.
Mikko Gerdt
Blogi
Fasilitoinnin tarkoituksena on auttaa, helpottaa ja tukea työyhteisön toimintaa erilaisissa muutostilanteissa. Se antaa työyhteisölle ja sen jäsenille suuntaa ja energiaa tekemiseen sekä merkitystä työhön. Fasilitointi ei ole pelkästään ryhmätehtävien teettämistä ja niiden läpikäyntiä.
Mikko Gerdt
Blogi
Tarve opintokokonaisuudelle nousi esiin, kun haastattelimme Taitotalon esihenkilötutkinnon suorittaneita. Johtamisen TaitoLABin tapaamisten aiheet on suunniteltu kattamaan kirjon ajankohtaisia ja merkityksellisiä aiheita, jotka ovat olennaisia esihenkilötehtävissä toimiville ja johtamistyötä harjoittaville ammattilaisille.
Blogi Kai Tolvanen
Lue lisää artikkeleita