Taitotalon vuosikertomus 2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen laatupalkinto.
Hallituksen puheenjohtajan tervehdys

Taitotalon päämääränä on tukea yritysten kilpailukykyä ja kehittää opiskelijoiden työmarkkina-arvoa sekä tuoda lisäarvoa sidosryhmillemme. Sitoutuminen ja innovatiivinen lähestymistapa verkostomaiseen toimintakulttuuriin ja kumppanuuksiin on toiminnan keskiössä. Taitotalon joustavuus ja asiakaspalvelukyky muuttuvassa toimintaympäristössä ovat organisaatiollemme selkeitä menestystekijöitä.

Taitotalo osoitti kuluneena vuonna erinomaista työtä toimintansa laadun ja tulosten parantamiseksi, josta upeana osoituksena on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen laatupalkinto. Laadunhallinta on Taitotalossa osa jokapäiväistä toimintaa, joka myös osoittaa, että sitoutuminen laatuun on edellytys vaikuttavan koulutuksen järjestämiselle. Haluan vielä kerran kiittää kaikkia taitotalolaisia, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä tästä arvokkaasta huomionosoituksesta. 

Viime vuosina ympärillämme tapahtuneet muutokset ovat haastaneet, mutta ne ovat myös osoittaneet, että Taitotalolla on erinomainen kyky sopeutua muutoksiin ja haasteisiin. 

Globaalit ongelmat, kuten sodan uhka, kriisit ja ilmastonmuutos aiheuttavat ympärillämme epävarmuutta. Tämä heijastuu myös opiskelijoihin ja opiskeluun. Pidän erityisen tärkeänä, että opiskelijoiden opintojen etenemiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. On tärkeä muistaa, että koulutuksen yhtenä tavoitteena on luoda opiskelijoille valmiuksia tulevaan, mutta samalla antaa merkityksellisyyttä ja tulevaisuuden uskoa.

Kiitän koko hallituksen puolesta johtoa ja asiantuntevaa henkilöstöä vahvasta sitoutumisesta asiakasarvon tuottamiseen. Taitotalo ei olisi saavuttanut tässä kertomuksessa kuvattuja tuloksia ilman laajoja asiakassuhteiden hallinnan, tuotekehityksen ja palvelutuotannon sekä viranomaistoiminnan verkostoja. Erityisesti haluan kiittää vuodenvaihteessa eläköitynyttä toimitusjohtajaamme Kari Juntusta siitä korvaamattomasta panoksesta, jonka hän on antanut Taitotalon alkutaipaleelle. Samalla toivotan menestystä uudelle toimitusjohtaja Leena Munterille!

Juha Hakola
hallituksen puheenjohtaja 

Juha Hakola

Aloittavan toimitusjohtajan tervehdys

Leena Munter

Aloittavan toimitusjohtajan tervehdys

Olen iloinen, että olen saanut johdettavaksi upean organisaation ja yhtiön, joka on selvinnyt hienosti neljän vuoden takaisesta fuusiosta ja pandemiavuosista, jotka olivat koulutusalalle iso haaste.

Lue lisää Aloittavan toimitusjohtajan tervehdys

Asiakkuudet

Nuutti Manninen

Asiakkuudet

Yrityspäättäjätapaamiset ovat meille panostusalue, jota toteuttamalla saamme tuoreen tiedon asiakastarpeista. Yhtä tärkeää on ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista ja esimerkiksi lainsäädännöllisistä muutoksista viestiminen yrityspäättäjille.

Lue lisää Asiakkuudet

Koulutuspalveluiden vahva kehittäminen jatkui

Jarkko Paananen

Koulutuspalveluiden vahva kehittäminen jatkui

Vuosi 2023 osoittautui koulutustoiminnan näkökulmasta monin tavoin merkittäväksi. Kehitimme laajasti koulutustuotteitamme, niin tutkintoja kuin muutakin palvelutarjoamaa, korostaen opiskelijoiden tulevaisuuskyvykkyyksien kehittymistä niin digitalisaation kuin käden- ja työelämätaitojen näkökulmista.

Lue lisää Koulutuspalveluiden vahva kehittäminen jatkui

Taitotalo voitti opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon

Opetus- ja kulttuuriministeriö vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen laatupalkinto.

Taitotalo voitti opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon

Taitotalo osallistui vuonna 2023 ensimmäistä kertaa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM:n) ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun, jonka teemana oli yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet.

Lue lisää Taitotalo voitti opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon

Taitotalo generatiivisen tekoälyn tuomassa muutoksessa

Tekoäly ja kehitys

Taitotalo generatiivisen tekoälyn tuomassa muutoksessa

Vuosi 2023 oli Taitotalossa merkittävä generatiivisen tekoälyn hyödyntämisen osalta. ChatGPT julkaistiin syksyllä 2022 ja jo alusta alkaen oli selvää, että generatiivisten tekoälysovellusten tulo laajaan tietouteen muuttaa opetusta ja oppimista merkittävästi.

Lue lisää Taitotalo generatiivisen tekoälyn tuomassa muutoksessa

Taitotalon tunnettuuskyselyn tuloksia

Opiskelijoita loungessa

Taitotalon tunnettuuskyselyn tuloksia

Taitotalon brändi on vielä varsin tuore. Halusimme kolmantena toimintavuonamme tutkituttaa Taitotalon tunnettuuden kilpailijakentässämme, joten teetimme tammikuussa 2023 bränditutkimuksen.

Lue lisää Taitotalon tunnettuuskyselyn tuloksia

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden saavutukset

Vastuullisuus on Taitotalon strategian ytimessä

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden saavutukset

Pyrkimyksemme kohti kestävämpää tulevaisuutta ovat ohjanneet toimintaamme monilla eri tasoilla vuonna 2023, ja olemme saavuttaneet useita merkittäviä virstanpylväitä.

Lue lisää Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden saavutukset