Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden saavutukset

Vastuullisuus on Taitotalon strategian ytimessä
Pyrkimyksemme kohti kestävämpää tulevaisuutta ovat ohjanneet toimintaamme monilla eri tasoilla vuonna 2023, ja olemme saavuttaneet useita merkittäviä virstanpylväitä.

Vastuullisuussivusto ja periaatteet

Vuonna 2023 lanseerasimme virallisen vastuullisuussivustomme osana Taitotalon www-sivuja. Sivusto tarjoaa kattavan kuvan sitoutumisestamme kestävään kehitykseen ja tarjoaa resursseja, jotka auttavat ymmärtämään toimintamme. Osana lanseerausta kirjoitimme eettiset periaatteemme. Periaatteet kuvaavat menettelytavat, jotka ohjaavat toimintaamme ja toisiimme kohdistuvia odotuksia ammatillisen koulutuksen kaikilla osa-alueilla. Taitotalon turvallisemman tilan periaatteet taas linjaavat tärkeimpiä yhdenvertaisuuden periaatteitamme.

Hiilijalanjälkilaskenta

Otimme ison askelen kohti ilmastovastuullisuutta suorittamalla Taitotalon historian ensimmäisen hiilijalanjälkilaskennan vuoden 2022 osalta. Tämä antaa meille tarkemman käsityksen ympäristövaikutuksistamme ja auttaa meitä tunnistamaan alueet, joilla voimme parantaa toimintaamme entisestään.

Vuoden 2023 GRI-Vastuullisuusraportti julkaistaan toukokuussa 2024

Parhaillaan työstämme vuoden 2023 GRI-muotoista vastuullisuusraporttia, joka tarjoaa yksityiskohtaisen kuvauksen toimintamme vaikutuksista taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti. Raportti tulee toimimaan avoimena viestintäkanavana saavutuksistamme ja tulevaisuuden tavoitteistamme.

Osana vastuullisuusraportointityötämme toteutimme elo-joulukuussa 2023 sidosryhmäkyselyinä ja -haastatteluina perusteellisen olennaisuusanalyysin. Olennaisuusarvio yhdessä hiilijalanjälkilaskelman kanssa auttaa meitä tunnistamaan ne kestävyyden osa-alueet, jotka ovat kaikkein merkittävimpiä organisaatiomme ja sidosryhmiemme kannalta. Analyysi määrittää Taitotalon kestävyyden painopistealueet ja ohjaa tulevia toimintasuunnitelmiamme.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ui koulutuksiin

Vuoden 2023 aikana Taitotalossa oli useita hankkeita, joiden avulla integroimme, kestävyyden vastuullisuuden ja ilmastovastuullisen toiminnan osaksi kaikkia tutkintojamme.

Taitotalon tavoite on olla vastuullisuuskoulutuksen edelläkävijä, joka varustaa ammattilaiset tulevaisuuden vihreään siirtymään ja tulevien raportointistandardien vaatimuksiin. Lanseerasimme vuoden 2023 aikana useita vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä koulutuksia. Tämä vahvistaa sitoutumistamme myös yritysasiakkaittemme vastuulliseen liiketoimintaan ja kasvattaa Taitotalon kädenjälkeä.  

Näiden saavutusten myötä vahvistamme sitoutumistamme kestävän kehityksen periaatteisiin ja jatkamme ponnisteluja kohti vastuullisempaa tulevaisuutta. Tiedostamme, että vastuu yhteiskunnasta ja ympäristöstä on jatkuvaa työtä, ja teemme osamme rakentaaksemme kestävämpää huomista. 

Taitotalon turvallisemman tilan periaatteet

Turvallinen tila Taitotalo

Taitotalon turvallisemman tilan periaatteet

Taitotalo pyrkii kaikessa toiminnassaan olemaan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen tila, jossa jokaisella työntekijällä, opiskelijalla tai vierailijalla on hyvä olla.

Lue lisää Taitotalon turvallisemman tilan periaatteet

Taitotalon eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet

Taitotalon eettiset periaatteet

Taitotalon eettiset periaatteet luovat yhteisen pohjan sille, miten toimimme eri tilanteissa. Ne ovat ohjeita siitä, mitä pidämme oikeana ja vastuullisena toimintana ammatillisessa koulutuksessa.

Lue lisää Taitotalon eettiset periaatteet

Taitotalon hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki

Taitotalon hiilijalanjälki

Taitotalo on sitoutunut olemaan vihreän siirtymän, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edelläkävijä, ja haluaa omalla toiminnallaan näyttää esimerkkiä.

Lue lisää Taitotalon hiilijalanjälki