Asiakkuudet

Nuutti Manninen
Yrityspäättäjätapaamiset ovat meille panostusalue, jota toteuttamalla saamme tuoreen tiedon asiakastarpeista. Yhtä tärkeää on ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista ja esimerkiksi lainsäädännöllisistä muutoksista viestiminen yrityspäättäjille.

Suomalaisen työelämän osaamistarpeet olivat vuonna 2023 edelleen Taitotalon toiminnan keskiössä. Vaikka talouden kokonaiskuva synkkeni vuoden 2023 puolivälissä, niin Taitotalon palveluiden kysyntä jatkui vahvana läpi vuoden. Organisaatioissa tunnistetaan hyvin osaamisen merkitys kilpailukyvyn rakentajana, Suomi ja suomalaiset menestyvät vain osaamisella.

Solmimme vuoden 2023 aikana 11 uutta koulutus- ja kehittämisyhteistyön kumppanuussopimusta. Taitotalon asiakkuuspäälliköt tapasivat yli 500 yrityspäättäjää, liiketoiminta- ja hr-johtoa. Uusasiakashankinnan lisäksi Taitotalon asiakkuuspäälliköt ja koulutusasiantuntijat vastasivat toiminnan laadusta yli sadalle kumppaniasiakkaalle.

Yrityspäättäjätapaamiset ovat meille panostusalue, jota toteuttamalla saamme tuoreen tiedon asiakastarpeista. Yhtä tärkeää on ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista ja esimerkiksi lainsäädännöllisistä muutoksista viestiminen yrityspäättäjille. Kun ymmärrämme asiakkaan strategiasta johdetun kehittämistarpeen, osaamme tuoda esille vaihtoehtoisia ratkaisuja asiakkaalle.

Yritysten toimintaympäristö muuttui vauhdikkaasti - uudistimme ja kehitimme palveluitamme Taitotalossa samassa tahdissa. Tuotteistimme suuren määrän uusia koulutus- ja kehittämisohjelmia. Entistä suurempi osa Taitotalon palveluista on helposti saatavilla verkko- tai hybriditoteutuksena. Erityisenä panostusalueena oli mm. huoltovarmuuteen, digitaalisuuteen ja vihreään siirtymän liittyvät koulutustuotteet.
 

Olimme läsnä asiakkaidemme arjessa monella tapaa vuonna 2023

Julkaisimme TaitoTalk-webinaarisarjassamme seitsemän jaksoa, jossa alansa parhaat asiantuntijat keskustelivat yrityksiä ja organisaatioita kiinnostavista ajankohtaisista asioista, kuten vastuullisuusosaaminen, työntekijäkokemus ja esihenkilön jaksaminen.

Julkaisimme lisäksi yli 60 yritys- ja opiskelijatarinaa. Näissä tarinoissa sekä yritys- että yksilöasiakkaamme kertoivat heille merkityksellisistä asioista ja usein muutosmatkasta kohti entistä kirkkaampaa tulevaisuutta.

Taitotalon asiakkuuspäälliköiden lisäksi asiakas- ja työelämäyhteistyö oli läsnä lähes jokaisen taitotalolaisen arjessa. Uudistimme Taitotalon koulutusasiantuntijan toimenkuvan. Uudessa toimenkuvassa korostuu mm. asiakas- ja verkostoyhteistyö, myyntityö sekä tuotteistaminen.

Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia Opetushallituksen laatupalkintokilpailussa haastattelemia asiakkaitamme. Saamamme palaute, myös kehittävä palaute, sekä OPH:n laatupalkinto kannustavat meitä edelleen parantamaan palveluamme.  Opetushallituksen palauteraporttia siteeraten: ”Taitotalon verkostoimaisen toimintakulttuurin ja kumppanuusyhteistyön erinomaisuus perustuu jatkuvaan ennakointikeskusteluun työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Taitotalolla on toimialojen ymmärryksen lisäksi liiketoiminnan ymmärrystä, johon kykyyn perustuen koulutuspalveluja tuotteistetaan tuottamaan lisäarvoa asiakkaille. Asiakaskokemus on erinomainen.”