Koulutuspalveluiden vahva kehittäminen jatkui

Jarkko Paananen
Vuosi 2023 osoittautui koulutustoiminnan näkökulmasta monin tavoin merkittäväksi

Kehitimme laajasti koulutustuotteitamme, niin tutkintoja kuin muutakin palvelutarjoamaa, korostaen opiskelijoiden tulevaisuuskyvykkyyksien kehittymistä niin digitalisaation kuin käden- ja työelämätaitojen näkökulmista. Koulutusten toteutuksessa hyödynnettiin entistäkin laajemmin monipuolisia digitaalisia työkaluja ja virtuaalisia oppimisympäristöjä, jotka vastaavat työelämän muutoksia. 

Pedagogiset ratkaisumme monipuolistuivat

Ratkaisumme tarjosivat opiskelijoille erilaisia henkilökohtaistettuja oppimiskokemuksia. Käytännössä juurrutimme monimuotoisia pedagogisia lähestymistapoja arkeemme, kuten verkko-opetusta, käytännön harjoituksia ja ryhmäopiskelua. Henkilöstö oli vahvasti mukana uusien opetusmenetelmien ketterässä kehittämisessä. Laadukas opetus ja opiskelijoiden yksilöllinen tuki olivat keskeisiä onnistumisen tekijöitä. Opiskelija asiakas näkökulma korostui vahvasti ja jatkuva kehitystyö perustui opiskelijoidemme palautteeseen.

Laatupalkittua toimintaa

Vuosi 2023 oli virstanpylväs Taitotalon koulutustoiminnassa, vahvistimme asemaamme työelämälähtöisenä koulutuksenjärjestäjänä. Innovatiiviset ratkaisut, digitalisaation hyödyntäminen, monimuotoiset pedagogiset lähestymistavat, henkilöstön sitoutuminen ja vahva opiskelijakeskeisyys vauhdittivat kehitystä. Tulevaisuudessa Taitotalo jatkaa sitoutumistaan laadukkaaseen koulutukseen vastatakseen entistä paremmin jatkuvassa muutoksessa olevan työelämän haasteisiin.