Taitotalo voitti opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon

Opetus- ja kulttuuriministeriö vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen laatupalkinto.
Taitotalo osallistui vuonna 2023 ensimmäistä kertaa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM:n) ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun, jonka teemana oli yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet.

Taitotalon laatutyö pohjautuu sertifioituun ISO 9001:2015 -​laatustandardiin sekä sen rinnalle johtamisjärjestelmään integroituihin ympäristöjärjestelmästandardiin ISO 14001:2015 sekä työterveys-​ ja työturvallisuusjärjestelmästandardiin ISO 45001:2018.

Taitotalo osallistui vuonna 2023 ensimmäistä kertaa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM:n) ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun, jonka teemana oli yhteinen verkostomainen toimintakulttuuri ja kumppanuudet. Taitotalo voitti kilpailun ja sai palkinnoksi 100 000 euroa. Laatupalkintokilpailun voitto on osoitus jokaisen taitotalolaisen tekemästä arvokkaasta työstä. Laatupalkinnon palkintosummasta puolet käytettiin henkilöstöetuna käytössä olevan ePassin kautta.  

Laatupalkinto on OKM:n myöntämä palkinto sellaiselle organisaatiolle, jonka toiminnan laatu täyttää ennalta asetetut laatuvaatimukset ja jonka osoittama laatu on parempi kuin muiden laatupalkintokilpailuun osallistuneiden organisaatioiden laatu.  

Palkintotoimikunnan palauteraportissa todetaan, että verkostomaisen toimintakulttuurin ja kumppanuusyhteistyön erinomaisuus perustuu jatkuvaan ennakointikeskusteluun työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Asiakaslähtöisyys on Taitotalon yhteinen kulttuurinen perusta, joka kantaa organisaation yhteisiksi sovittuja arvoja jokaisen taitotalolaisen työhön. Verkostoja ja kumppanuuksia johdetaan systemaattisesti ja strategiset tavoitteet konkretisoituvat asiakaslähtöiseksi toiminnaksi läpi organisaation ja kaikissa ryhmissä. Tavoitteiden toteuttamisessa yhdistyy onnistuneesti taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuullisuus. Taitotalolla on toimialojen ymmärryksen lisäksi liiketoiminnan ymmärrystä, johon kykyyn perustuen koulutuspalveluja tuotteistetaan tuottamaan lisäarvoa asiakkaille. Jatkuva laadun parantaminen toimii ja organisaatio pystyy reagoimaan kehittämistarpeisiin proaktiivisesti ja nopeasti yhdessä verkostojen ja kumppanuuksien kanssa.

Palkinto on Taitotalolle iso tunnustus. Se osoittaa, että sitoutuminen laatuun on edellytys vaikuttavan koulutuksen järjestämiselle. Taitotalo kouluttaa osaajia suoraan elinkeinoelämän tarpeisiin. 

Laatupalkinnon jakotilaisuus