Uuden strategiakauden alku ja yhdessä todeksi eläminen OKR-työskentelyn kautta

Strategia
Vuoden 2023 alussa Taitotalossa alkoi uusi strategiakausi. Uuden strategian myötä Taitotalo on ottanut merkittäviä askeleita kohti tulevaisuutta.

Järjestimme heti vuoden alussa henkilöstölle keskustelua ja osallisuutta tukevan strategiapäivän, jossa henkilöstö sai mahdollisuuden syventyä strategian yksityiskohtiin. Päivässä henkilöstö sai kertoa ajatuksia strategiasta ja miten sitä voitaisiin tuoda arkityöhön. Keräsimme vastauksia digitaaliselle alustalle ja käsittelimme niitä tekoälyn avulla.

Strategia konkretisoituu, kun henkilöstö alkaa elää arkea sen mukaisesti. OKR-mallin käyttöönotto vuoden 2023 aikana on ollut keskeisessä roolissa strategisten tavoitteiden konkretisoinnissa ja seurannassa, tuoden selkeyttä ja yhteisöllisyyttä tavoitteiden asettamiseen. OKR-mallin käyttöönoton myötä olemme oppineet mm. ketteryyttä ja olennaiseen keskittymistä kiireisessä arjessa. Pilottivuoden kokemukset ovat erittäin rohkaisevia ja työ jatkuu.

Keskeinen teema strategian todeksi elämisessä on ollut organisaation kulttuurin johtaminen. Kulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen varmistaa, että strategia ei ole vain suunnitelma, vaan dynaaminen toimintatapa, joka elää ja kehittyy jokapäiväisessä työssämme. OKR-mallin käyttöönotto ja henkilöstön osallistuminen strategiapäivän kautta ovat konkreettisia esimerkkejä kulttuurin johtamisesta ja sen kehittämisen merkityksestä strategian toteutuksessa. 

Osallistava ja yhteinen tarina tekee OKR-mallista konkreettisen

OKR-tarinat_Heidi Paal

Osallistava ja yhteinen tarina tekee OKR-mallista konkreettisen

Taitotalossa on keväällä 2023 otettu käyttöön tavoitejohtamisen malli OKR (Objectives and Key Results). Taitotalon OKR-tarinat on fasilitoitu kokonaisuus, jossa jokainen pääsee muotoilemaan työnsä sisältöä.

Lue lisää Osallistava ja yhteinen tarina tekee OKR-mallista konkreettisen

Taitotalon henkilöstöjohtaja Minna Pohjola: Kulttuurin johtaminen on avain menestykseen ja kestävään kasvuun

Minna Pohjola hymyilee Taitotalon taulun edessä. Taulu on osa Taitotalon strategiakuvitusta, ja siitä ilmenevät Taitotalon arvot, jotka ovat yhteistyö, tahto kehittyä, luotettavuus ja merkityksellisyys

Taitotalon henkilöstöjohtaja Minna Pohjola: Kulttuurin johtaminen on avain menestykseen ja kestävään kasvuun

Sitoutuneet ihmiset ovat yrityksen paras kilpailuetu, ja vain motivoitunut henkilöstö mahdollistaa voittavan kulttuurin syntymisen. Taitotalon strategiapäivässä taitotalolaiset keskustelivat kulttuurin rakentumisesta ja strategian toteutumisesta.

Lue lisää Taitotalon henkilöstöjohtaja Minna Pohjola: Kulttuurin johtaminen on avain menestykseen ja kestävään kasvuun