Haku

Hakutulokset: 24

 • Helsinki
 • Oulu
 • Lähiopiskelu

Ammoniakkilaitoksen tekniikka - lainsäädäntö, standardit ja turvallisuus

Ammoniakki (NH3) on perinteinen teollisuuden kylmäaine. Se on ominaisuuksiltaan erilainen kuin muut kylmäaineet. Ammoniakkikylmälaitosten tekniikka -koulutuksessa perehdytään ammoniakkilaitosten erityispiirteisiin. Koulutuksessa  tarkastellaan ammoniakkilaitoksen rakentamista ja huoltoa, syvennytään kylmäprosessiin sekä erilaisiin laitostyyppeihin.
Seuraavat koulutukset
Ammoniakkilaitoksen tekniikka, Helsinki 18.-19.9.2024
 • 18.–19.9.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Ammoniakkilaitoksen tekniikka Oulu, 9.-10.10.2024
 • 9.–10.10.2024
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Ammoniakkilaitoksen tekniikka - lainsäädäntö, standardit ja turvallisuus
 • Etäopiskelu

Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien (KKL) ylläpitokoulutus verkossa

Koulutuksessa käydään läpi keskeiset julkaisuun K1/2021 ”Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet” liittyvät muutokset. Koulutuksen todistetusti käytyäsi voit hakea kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyyden uusimista. Pätevyyden uusimisen edellytyksenä on KKL-ylläpitokoulutuksen käymisen lisäksi riittävän työkokemusvaatimuksen täyttyminen. Tutustu pätevyyden uusimisprosessiin. Koulutus ja siitä annettu todistus täyttävät koulutusvaatimuksen, kun aiemmin hankittu pätevyys menee umpeen. Pätevyyden uusimista haetaan hakulomakkeella, joka käsitellään pätevyystoimikunnan kokouksessa koulutuksen jälkeen. Pätevyyden uusimishakemuksen palautusosoite on rakentamisala@taitotalo.fi. Koulutuksen hinnan lisäksi pätevyyden uusijoille tulee erillinen lasku 217 € (sis. alv.) pätevyyshakemuksen käsittelystä ja pätevyyden rekisteröinnistä pätevyyshakemuksen käsittelyn jälkeen. 
Seuraavat koulutukset
Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien (KKL) ylläpitokoulutus verkossa
 • 27.8.2024
 • Etäopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajien (KKL) ylläpitokoulutus verkossa
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

KKL kaukolämpötyönjohtajan pätevyyskoulutus (a ja b)

Riittävät peruskoulutus- ja työkokemusvaatimukset täyttävällä henkilöllä on mahdollisuus päästä kaukolämpötyönjohtajakoulutuksen sekä pätevyystentin hyväksytyn suorituksen jälkeen SuLVI ry:n ylläpitämään pätevyysrekisteriin.Pätevyyttä haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka käsitellään pätevyystoimikunnassa koulutuksen ja pätevyystentin hyväksytyn suorituksen jälkeen. Peruskoulutus- ja työkokemusvaatimukset löytyvät hakulomakkeen lopusta. Toimita täytetty hakulomake sekä todistusjäljennökset mielellään ennen koulutusta sähköisesti Taitotaloon rakentamisala@taitotalo.fi.Hakeutumalla SuLVI ry:n ylläpitämään pätevyysrekisteriin sitoudut noudattamaan KKL-pätevyystoimikunnan asettamia eettisiä ohjeita.
Seuraavat koulutukset
KKL Kaukolämpötyönjohtajan pätevyyskoulutus (a ja b)
 • 22.8.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta KKL kaukolämpötyönjohtajan pätevyyskoulutus (a ja b)
 • Helsinki
 • Oulu
 • Lähiopiskelu

Maalämpöpumppulaitoksen tekniikka - vaatimukset ja valintakriteerit suunnittelulle ja asennuksille

Koulutuksessa saat käytännönläheiset tiedot ja taidot lämpöpumppujärjestelmien suunnitteluun, huoltoon ja ylläpitoon.Koulutuksen jälkeen sinulla on syvällinen käsitys maalämpöjärjestelmien toimintaperiaatteista. Pureudumme mm. maalämpöpumppulaitteistojen päätyyppeihin sekä niihin liittyvään automatiikkaan, porakaivoihin, lämmitystehon arviointiin, ilman poistoon sekä liuosputkistoihin. 
Seuraavat koulutukset
Maalämpöpumppulaitoksen tekniikka Oulu, 24.9.2024
 • 24.9.2024
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
Maalämpöpumppulaitoksen tekniikka (Helsinki, 8.10.2024)
 • 8.10.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Maalämpöpumppulaitoksen tekniikka - vaatimukset ja valintakriteerit suunnittelulle ja asennuksille
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

SuLVI: Ilmanvaihtokanavistojen tiiveysmittauskoulutus

Ilmanvaihtokanavistojen tiiveysmittaus -koulutus on tarpeen kaikille ilmanvaihdon ja ilmastoinnin urakoinnissa, suunnittelussa ja valvonnassa toimiville. Kanavistojen tiiveysmittaus on tärkeä osa ilmanvaihdon kokonaisuuden toimintaa. Sillä varmistetaan kanavistojen oikeanlainen tiiveys ja löydetään mahdolliset vuodot kanavistosta. Tämä varmistaa suunniteltujen ilmamäärien siirtymisen kanavistossa tiloihin.  Kahden päivän koulutuksessa keskitytään ilmanvaihtokanavistojen tiiveyteen, mahdollisten vuotojen löytämiseen, ongelmakohtien ratkaisuun, raportointiin ja dokumentointiin. Toteutus pienryhmäopiskeluna Taitotalon tiloissa, joista löytyy kattava valikoima tiiveysmittauslaitteistoja, joita koulutuksessa päästään testaamaan. Taitotalosta löytyy laboratoriotilat, joissa on hyvät puitteet harjoitella tiiveysmittausta käytännössä. Koulutuspäivään otetaan enintään 12 opiskelijaa. Varaa paikkasi pian.
Seuraavat koulutukset
SuLVI: Ilmanvaihtokanavistojen tiiveysmittauskoulutus
 • 11.–12.11.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta SuLVI: Ilmanvaihtokanavistojen tiiveysmittauskoulutus
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

SuLVI: IV-mittauksen pätevyyden ylläpitokoulutus

Osallistumalla ylläpitokoulutukseen varmistat, että IV-mittaajan pätevyytesi on jatkossakin tilaajan nähtävissä SuLVI:n pätevyysrekisterissä.  IV-mittauksen pätevyys on alan tarvelähtöinen pätevyys, joka on myönnetty tietyin ehdoin pätevyyskoulutuksen suorittaneille viideksi (5) vuodeksi kerrallaan. Pätevöityneet IV-mittaajat ovat näkyvissä Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n ylläpitämässä pätevyysrekisterissä pätevyyden voimassaolon ajan.IV-mittauksen pätevyyden voimassaoloa on mahdollista jatkaa ainoastaan osallistumalla ylläpitokoulutukseen ja toimittamalla pätevyyden ylläpidon hakulomakkeen, josta käy ilmi hakijan tehneen ilmastointijärjestelmien mittaus- ja säätötöitä viimeisen viiden vuoden aikana. HUOM! Pätevyys ei jatku automaattisesti ylläpitokoulutukseen osallistumalla.Tästä pääset pätevyyden ylläpitolomakkeeseen.
Seuraavat koulutukset
SULVI: IV-mittauksen pätevyyden ylläpitokoulutus
 • 8.11.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta SuLVI: IV-mittauksen pätevyyden ylläpitokoulutus
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

SuLVI: IV-mittauksen pätevyys, ilmastointijärjestelmien mittaus- ja säätökoulutus

Ilmamäärien mittaus- ja säätötaito on tarpeen kaikille ilmanvaihdon ja ilmastoinnin urakoinnissa, suunnittelussa ja valvonnassa toimiville. Pätevöitynyt IV-mittaaja on perehtynyt käytännönläheisesti ilmamäärien mittaamiseen eri menetelmillä. Pätevöitynyt valvoja osaa tarkistaa mittauspöytäkirjan oikeellisuuden ja puuttua tarvittaessa epäkohtiin. Pätevöitynyt mittaaja ja valvoja tunnistaa ja osaa säätötoimenpiteet, eri mittalaitteiden käytön, säätödokumentit, pääte-elinten mittaukset sekä heittokuvion muuttamisen. Huom! IV-mittauksen pätevyyden myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut IV-mittauksen pätevyys -koulutuksen (3 pv), koulutukseen sisältyvä tentti ja käytännönkoe on suoritettu hyväksytysti, sekä hakijalla on kahden (2) vuoden työkokemus alalta. Työkokemus todennetaan pätevyyshakemuksessa referenssiluettelolla. IV-mittauksen pätevyydessä työkokemus tulee olla IV-mittaus ja -säätötöistä ja valvojan IV-mittauksen pätevyydessä työkokemus tulee olla valvontatöistä.Hakeutumalla SuLVI ry:n ylläpitämään pätevyysrekisteriin sitoudut noudattamaan IV-mittauksen pätevyystoimikunnan asettamia eettisiä ohjeita. Tutustu eettisiin ohjeisiin.HUOM! Mikäli haet IV-mittauksen pätevyyttä, muistathan toimittaa hakemuksen viimeistään viikkoa ennen koulutuksen alkua osoitteella rakentamisala@taitotalo.fiTästä pääset pätevyyshakemukseen. Jos haluat oppia aiheesta lisää, mutta et hae pätevyyttä, voit osallistua vain koulutuksen kahdelle ensimmäiselle päivälle. Viimeinen päivä on pätevyystenttipäivä.  Toteutus pienryhmäopiskeluna Taitotalon tiloissa, joista löytyy kattava valikoima eri valmistajien ilmanvaihdon mittareita, joita koulutuksessa päästään testaamaan. Taitotalosta löytyy laboratoriotilat ja yli 100 venttiiliä, joita päästään säätämään koulutuksessa. Koulutuspäivään otetaan enintään 12 opiskelijaa. Varaa paikkasi pian! Hinta SuLVIn ja VSF:n jäsenilleKolmen koulutuspäivän hinta jäsenille on 1 178 € (sis. alv) ja muille 1 252,40 € (sis. alv). Pelkkien koulutuspäivien hinta jäsenille on 409,20 € / pvä ja muille 440,20 € / pvä. Osallistumismaksu sisältää aineiston, sekä lounas- ja kahvitarjoilut. Pätevyyskäsittelymaksu 3-päiväisen kokonaisuuden suorittaneille pätevyydenhakijoille lisäksi 195,92 € (sis. alv.) Pätevyyskäsittelymaksusta lähetetään erillinen lasku pätevyyskäsittelyn jälkeen.  Huom! Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoa kentässä, jos olet osallistumassa vain kahteen koulutuspäivään. 
Seuraavat koulutukset
SuLVI: IV-mittauksen pätevyys: Ilmastointijärjestelmien mittauksen ja säädön -koulutus
 • 18.–20.9.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta SuLVI: IV-mittauksen pätevyys, ilmastointijärjestelmien mittaus- ja säätökoulutus
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

SuLVI: IV-puhdistuksen pätevyys, IV-järjestelmän tarkastus- ja puhdistuskoulutus

IV-kanavistojen tarkastus ja puhdistusosaaminen on tarpeen kaikille sisäilman laadun ja kanavistojen puhtauden kanssa työskenteleville urakoinnissa, suunnittelussa ja valvonnassa. Koulutus tarjoaa IV-kanavistojen puhdistajille, valvojille sekä tarkastajille mahdollisuuden suorittaa alan tarvelähtöinen IV-puhdistuksen pätevyys. Koulutuksessa keskitytään IV-järjestelmän puhdistukseen, puhtauden tarkastamiseen ja dokumentointiin sekä ongelmakohtien raportointiin. Huom! Pätevyyden myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut IV-puhdistuksen pätevyys – IV-järjestelmän tarkastus ja puhdistuskoulutuksen (3 pv), koulutukseen sisältyvä teoriakoe ja käytännön koe on suoritettu hyväksytysti, sekä hakijalla on kahden (2) vuoden työkokemus alalta. Kahden vuoden työkokemus todennetaan pätevyyshakemuksessa referenssiluettelosta. IV-puhdistuksen pätevyydessä työkokemus tulee olla IV-puhdistustöistä ja valvojan IV-puhdistuksen pätevyydessä työkokemuksen tulee olla valvontatöistä. Jos haet IV-puhdistuksen pätevyyttä, muistathan toimittaa hakemuksen viimeistään viikko ennen koulutuksen alkua osoitteella rakentamisala@taitotalo.fiTästä pääset pätevyyshakemukseen.Päteväksi todetut henkilöt saavat todistuksen pätevyydestä ja heidät kirjataan Suomen LVI-liiton ylläpitämään pätevyysrekisteriin. Hakeutumalla SuLVI ry:n ylläpitämään pätevyysrekisteriin sitoudut noudattamaan IV-puhdistuksen pätevyystoimikunnan asettamia eettisiä ohjeita.  HintaVoit osallistua kahteen ensimmäiseen koulutuspäivään tai koko kolmen päivän kokonaisuuteen ja hakea IV-puhdistuksen pätevyyttä. Viimeinen koulutuspäivä on tenttipäivä pätevyydenhakijoille. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoa-kentässä, jos olet osallistumassa vain kahteen koulutuspäivään. Osallistumismaksu (3 lähipäivää) on SuLVIn ja VSF:n jäsenille 1 178 € (sis. alv) ja muille 1 252,40 € (sis. alv). Yksittäisen päivän osallistumismaksu on SuLVIn ja VSF:n jäsenille 409,20 € (sis. alv) ja muille 440,20 € (sis. alv). Osallistumismaksu sisältää aineiston sekä tarjoilut.Pätevyyskäsittelymaksu 3-päiväisen kokonaisuuden suorittaneille pätevyydenhakijoille on lisäksi 195,92 € (sis. alv).
Seuraavat koulutukset
SuLVI: IV-puhdistuksen pätevyys: IV-järjestelmän tarkastus- ja puhdistuskoulutus
 • 9.–11.10.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta SuLVI: IV-puhdistuksen pätevyys, IV-järjestelmän tarkastus- ja puhdistuskoulutus
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

SuLVI: Nestevirtojen mittaus ja säätö, 1-2 päivää

Koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen käsityksen vesikiertoisen lämmitys/jäähdytysverkoston tasapainottamisesta ja sen merkityksestä kiinteistön energiankulutukseen. Koulutuksessa opit verkoston tasapainotuksen lisäksi laatimaan vianetsintäsuunnitelman ja ratkaisemaan tyypillisimmät vesikiertoisten järjestelmien ongelmat. Sisälämpötilojen suuri vaihtelu rakennuksen huonetilojen välillä on ongelmana suuressa osassa rakennuskantaamme. Tasainen ja hallittu lämpötila on merkittävä tekijä terveellisen sisäilmaston kriteereistä. Suurta osaa kiinteistöjä vaivaa lämmityksen-, lämpimän käyttöveden-, ilmanvaihdon-, jäähdytyksen ja lämpöpumppujärjestelmien kiertopiirien ongelmat. Virtaustekninen optimointi on helppo keino varmistaa taloteknisten järjestelmien toiminta ja yhteensopivuus kiinteistöautomaation kanssa. Terveysriskien välttämiseksi Ympäristöministeriön uusi asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista edellyttää myös korjaus- ja muutostyön yhteydessä mittaamaan ja säätämään lämpimän käyttöveden kiertopiirit. Koulutuksessa opit ymmärtämään patteriverkoston perussäädön ja suunnittelun perusteita; lämmönluovuttimien, putkien, venttiilien, paisuntasäiliön ja pumppujen mitoitusta. Lisäksi harjoittelemme linjasäätö- ja patteriventtiilivalmistajien mobiilisovelluksien ja taulukoiden käyttöä, joilla sopivat venttiilit ja säätöarvot valitaan. Koulutuskokonaisuuden kesto kaksi päivää, voit ilmoittautua myös yksittäiseen päivään.
Seuraavat koulutukset
SuLVI: Nestevirtojen mittaus ja säätö, 1-2 päivää
 • 5.–12.9.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta SuLVI: Nestevirtojen mittaus ja säätö, 1-2 päivää
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Talotekniikan ammattitutkinto, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen osaamisala

Koulutuksessa opit hoitamaan ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamiseen, tasapainotukseen sekä sisäilmastomittauksiin liittyvät ammattityöt.Opit tuntemaan ajankohtaiset viranomaismääräykset ja ohjeet sekä soveltamaan niitä omassa toiminnassasi. Lisäksi pystyt itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan työhön liittyvät toimenpiteet.
Seuraavat koulutukset
Talotekniikan ammattitutkinto, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen osaamisala
 • 2.9.2024–20.8.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Talotekniikan ammattitutkinto, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksen osaamisala
 • Helsinki
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut kylmäasentaja (AT) on oman alansa kokenut kylmäasennuksen ja huollon ammattilainen. Hän pystyy asentamaan ja huoltamaan kaikki oman alansa kylmälaitteet ja -laitokset koosta ja kylmäaineesta riippumatta. Hänellä on edellytykset pitää ammattitaitoaan korkeana seuraamalla kylmäalalla tapahtuvaa kehitystä.
Seuraavat koulutukset
Talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala, oppisopimuskoulutus
 • Jatkuva haku
 • Oulu
 • Monimuoto
Talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala, oppisopimuskoulutus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Talotekniikan ammattitutkinto, kylmäaineiden käsitteleminen, osatutkinto
 • 23.9.–20.10.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala
 • Helsinki
 • Oulu
 • Iltaopiskelu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Lämmityslaiteasentaja, talotekniikan ammattitutkinto

Kun työkohteena on enintään 3 kg kylmäainetta sisältävät kiinteät jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet, valvotaan osaamista henkilöpätevyyksillä. Tällä talotekniikan osatutkintokoulutuksella saat osaamisen asentaa edellä mainittuja laitteita, kuten ilmalämpöpumppuja.
Seuraavat koulutukset
Talotekniikan ammattitutkinto, lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen (Oulu, 05/2024)
 • Jatkuva haku
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
Lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen, iltaryhmä
 • 28.8.–28.11.2024
 • Helsinki
 • Monimuoto
 • Iltaopiskelu
Lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen, päiväryhmä
 • 2.9.–30.11.2024
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Lämmityslaiteasentaja, talotekniikan ammattitutkinto
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Talotekniikan ammattitutkinto, putki- ja ilmanvaihtoasennus

Tavoitteena on suorittaa Talotekniikan ammattitutkinto putki- tai ilmanvaihtoasentaja (AT). Koulutuksessa keskitytään mm. LVI- tekniikan syvällisempään ymmärtämiseen sekä järjestelmien mittauksiin ja säätöön. Koulutus on erinomainen jatkokoulutus ilmanvaihtoasentajalle tai putkiasentajalle.
Seuraavat koulutukset
Talotekniikan ammattitutkinto, putki- ja ilmanvaihtoasennuksen osaamisala
 • 15.10.2024–31.12.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Talotekniikan ammattitutkinto, putki- ja ilmanvaihtoasennus
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Talotekniikan BIM-perusteet haltuun

Opit käyttämään tietomalleja talotekniikka urakoinnissa ja yhteistyössä suunnittelun kanssa. Ymmärrät uuden lainsäädännön vaatimukset tietomalleista, mitä tietoja ne sisältävät ja miten niihin päästään käsiksi. Lisänä, mistä tiedoista on erityisesti hyötyä urakoinnissa ja kiinteistön taloteknisten järjestelmien ylläpidossa.
Seuraavat koulutukset
Talotekniikan BIM-perusteet
 • 22.10.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Talotekniikan BIM-perusteet haltuun
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Talotekniikan erikoisammattitutkinto, talotekniikkaurakointi

Työnjohtaja - pätevöitä itsesi! Suorita Talotekniikan erikoisammattitutkinnon osaamisala putki- tai ilmanvaihtoasentaja (EAT). Koulutuksessa keskitytään urakkakaaren vaatimaan tietämykseen vastuullisen työnjohtajan näkökulmasta. Tutkinnon suoritettuasi voit hakeutua KVV- tai IV-laitteiston rakentamisesta vastaavan työnjohtajan tehtäviin.  
Seuraavat koulutukset
Talotekniikan erikoisammattitutkinto, talotekniikkaurakoinnin osaamisala
 • 24.9.2024–2.9.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Talotekniikan erikoisammattitutkinto, talotekniikkaurakointi
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasennuksen osaamisala Uranumero 720560

Koulutuksen tavoitteena on antaa henkilölle valmiudet toimia ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus, huolto sekä mittauksen ja tasapainotuksen työtehtävissä. Koulutus soveltuu myös LVI-alalla toimineiden lisä- ja täydennyskoulutukseksi.  Ilmanvaihtoalalla on hyvät työllisyysnäkymät jatkuvasti kasvavien rakennusteknisten vaatimusten johdosta. Ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä ja mahdollisuuksia erikoistua mm. ilmamäärien mittaukseen ja tasapainotukseen, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistukseen ja iv-koneiden huoltamiseen.  
Seuraavat koulutukset
Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasennuksen osaamisala VOST131 Uranumero 720560
 • 16.9.2024–13.6.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Talotekniikan perustutkinto, ilmanvaihtoasennuksen osaamisala Uranumero 720560
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto

Opiskele Talotekniikan perustutkinto, putkiasentajan osaamisala ja työllisty alalle, jossa on monipuoliset työtehtävät ja hyvät työnäkymät. Opinnot voi suorittaa päiväopintoina tai oppisopimuksella.HUOM! Aikuiskoulutustukea hakevien opiskelijoiden kohdalla opinnot voidaan aloittaa jo ke 12.6. orientaatiopäivällä sekä yto-opinnoilla. Näin opiskelijat, jotka ovat oikeutettuja aikuiskoulutustukeen voivat hakea tukea nykyisen lain puitteissa. Katso lisää Aikuiskoulutustuki - Aikuiskoulutustuki. Putkiasentajan ammatilliset opinnot alkavat kaikille 18.9. Aiemmin aloitetut opinnot voivat aikaistaa myös valmistumista. 
Seuraavat koulutukset
Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto, oppisopimuskoulutus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto
Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto, päiväopinnot
 • 18.9.2024–29.4.2026
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Ilmanvaihtoasentaja, talotekniikan perustutkinto

Opiskele ilmanvaihtoasentajaksi ja työllisty alalle, jolla on hyvät työnäkymät. Koulutus sisältää muun muassa IV-kanavistojen asentamista ja puhdistamista, ilmamäärien mittausta ja tasapainotusta sekä IV-koneiden huoltamista. Opinnot voi suorittaa päiväopintoina tai oppisopimuksella. 
Seuraavat koulutukset
Ilmanvaihtoasentaja, talotekniikan perustutkinto, oppisopimuskoulutus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto
Ilmanvaihtoasentaja, talotekniikan perustutkinto, päiväopinnot
 • 18.11.2024–19.1.2026
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Ilmanvaihtoasentaja, talotekniikan perustutkinto
 • Helsinki
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Kylmäasentaja, talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinnon suorittanut kylmäasentaja (PT) työskentelee pääasiassa yli 3 kg kylmäainetta sisältävien laitteiden asennus, tarkastus- ja huoltotöissä. Kylmäasentajan työtehtävät ovat monipuolisia. Tutkinto antaa valmiudet etsiä ja hallita vikoja kylmälaitteista. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.
Seuraavat koulutukset
Kylmäasentaja, talotekniikan perustutkinto, oppisopimus
 • Jatkuva haku
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto
Kylmäasentaja, talotekniikan perustutkinto, oppisopimus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Kylmäasentaja, talotekniikan perustutkinto
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Työvoimakoulutus kylmätekniikan ammattiin ja energiatehokkaaseen talotekniikkaan (720934)

Tämä koulutus sopii henkilölle, joka haluaa hakeutua talotekniikan AMK opintoihin ja syventää osaamistaan AMK talotekniikan sisäänpääsykokeen vaatimuksiin. Koulutus on soveltuva myös AMK talotekniikan avoimen väylän valitsevalle koska koulutus tutustuttaa talotekniikan AMK 1 vuoden syksyn oppiaineiden sisältöön. Samalla henkilö voi hankkia ennen AMK opintojen alkamista Y3a luokan kylmätekniikan ammattipätevyyden.
Seuraavat koulutukset
Työvoimakoulutus kylmätekniikan ammattiin ja energiatehokkaaseen talotekniikkaan (720934)
 • 16.9.2024–23.5.2025
 • Helsinki
 • Monimuoto
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Työvoimakoulutus kylmätekniikan ammattiin ja energiatehokkaaseen talotekniikkaan (720934)
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Putkiasentajan osatutkinto, Uranumero 720567

Koulutus on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille ja se antaa valmiudet suorittaa osa talotekniikan perustutkinnosta näyttötutkintona ja työllistyä putkiasentajaksi.Koulutus antaa valmiudet tehdä putkiasentajan töitä. LVI-alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.Koulutus soveltuu myös LVI-alalla toimivien lisä- ja täydennyskoulutukseksi.
Seuraavat koulutukset
Putkiasentajan osatutkinto Uranumero 720567
 • 2.9.2024–13.6.2025
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Putkiasentajan osatutkinto, Uranumero 720567
 • Helsinki
 • Oulu
 • Lähiopiskelu

Välillisen (comfort) ilmastoinnin jäähdytyksen tekniikka

Ilmastoinnin välillisessä jäähdytyksessä on tärkeää tuntea koko järjestelmän toimintaan vaikuttavat tekijät. Jokainen osatekijä, kuten ilmavirrat ja jäähdytyspatterit, vaikuttavat kokonaisuuden suorituskykyyn. Siksi asiantunteva mitoitus ja tarkka säätö ovat avainasemassa varmistaessa, että ilmastoinnin välillinen jäähdytys toimii optimaalisesti tarjoten miellyttävän ja tehokkaan jäähdytyksen. 
Seuraavat koulutukset
Välillisen (comfort) ilmastoinnin jäähdytyksen tekniikka Oulu, 30.9.2024
 • 30.9.2024
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
Välillisen (comfort) ilmastoinnin jäähdytyksen tekniikka (Helsinki 9.10.2024)
 • 9.10.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Välillisen (comfort) ilmastoinnin jäähdytyksen tekniikka