Taloushallinnon opiskelu kasvattaa yrityksenkin pääomaa – ”Investoinneista merkittävin on henkilökunta” Opiskelijatarina

Porvoolainen Mervi Svensk (42) suoritti Taitotalossa liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon taloushallinnon osaamisalalta. Mervi työskentelee Suomen Sukittajat Oy:n taloushallinnossa. Taitotalo kouluttaa talousosaajia suoraan liike-elämän tarpeisiin.

4.11.2022

Kaksi mustaa pakettiautoa nokat vastakkain. Autojen välissä seisoo Mervi Svensk. Autoissa lukee Sukittajat

Talousosaajia tarvitaan kaikilla toimialoilla ja kaikissa yrityksissä. Taloushallinnon työllisyystilanne on hyvä, ja työtehtävät ovat monipuolisia.  Mervi työskentelee perinteisellä teknisellä alalla.

– Moni ei ehkä tule ajatelleeksi, miten paljon talousosaamista putkien sukituksia tekevässä yrityksessä tarvitaan.

Mervi suoritti liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon työn ohella oppisopimuksella. Opiskelumuoto oli hänelle ennestään tuttu, sillä vuonna 2018 edellisen työnantajan palveluksessa hän opiskeli oppisopimuksella merkonomiksi.

– Itse asiassa ensimmäinen kokemukseni työn ohessa opiskelusta on vuodelta 2006. Silloin suoritin sihteerin ammattitutkinnon Edupolin virtuaalihankkeessa.

Sukittajissa Mervi aloitti vappuna 2020. Sitä ennen hän oli ajanut Porvoosta töihin Vantaalle. Pohdittuaan työmatkoihin kuluvaa aikaa Mervi päätti vilkaista Porvoon avoimet työpaikat. Hän huomasi, että Sukittajat hakee toimistotyön ja taloushallinnon osaajaa. Hän pallotteli ajatusta ystävänsä kanssa ja päätti hakea avointa tehtävää. Ensimmäinen haastattelu oli videohaastattelu. Toiselle kierrokselle, jossa tavattiin johtoryhmä, pääsi 5 hakijaa. Kolmannelle kierrokselle Mervi kutsuttiin ainoana hakijana.

– Työyhteisöni on sellainen, että joka päivä tuntuu siltä kuin tulisi kotiin. Töihin on kiva tulla.

Oppisopimusopiskelu vie teorian käytäntöön

Sukittajat koostuu emoyhtiöstä ja tytäryhtiöistä. Mervin kahden vuoden mittaisen työuran aikana konserni on kasvanut yhdellä tytäryhtiöllä ja kolmella franchising-yrityksellä. Sukittajien kokonaishenkilöstömäärä on tällä hetkellä 43. Mervi on talon ainoa talousihminen.  Mervin päävastuulle kuuluu taloushallinnon tehtävät, johtoryhmän, projektipäälliköiden, myynnin ja laskennan sekä muun henkilökunnan avustaminen kaikessa, avustava kirjanpito sekä henkilöstöhallinnon, markkinoinnin- ja viestinnän tehtävät. Aiemmissa työpaikoissa talousasiat eivät ole olleet näin syvällisesti Mervin vastuulla.

– Työkokemusta on karttunut vuosien varrella eri aloilta sekä yrittäjyydestä. Olen tehnyt toimisto- ja myyntitehtäviä muun muassa ajoneuvovarustuksien, kodinkoneiden, leivontatarvikkeiden ja moottoripyörien parissa, joten minulla oli paljon kokemusta niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin yrityksien näkökulmasta.

Mervi halusi laajentaa työnkuvaansa sekä kehittää ja syventää talousosaamistaan. Hän ryhtyi selvittämään opiskelumahdollisuuksia ja huomasi, että Taitotalossa voi opiskella liiketalouden erikoisammattitutkinnon ja että osaamisalaksi voi valita taloushallinnon. Mervi teki esityksen opinnoista johtoryhmälle ja hakeutui opiskelemaan. Mervi ajattelee, että opinnoissa erityisen antoisaa oli reflektoida opiskeltavia asioita omassa työssä.

–  Oli hyödyllistä tarkastella teoriaosuuksia oman työnkuvan kautta ja miettiä, mitä opiskeltavat asiat minun työssäni konkreettisesti tarkoittavat.

”Kirjalliset tehtävät tekivät työni näkyväksi”

Taitotalossa liiketalouden erikoisammattitutkinto-opinnot räätälöidään opiskelijan osaamisen ja osaamistarpeiden mukaan. Lisäksi tutkintoon voi valita itselleen sopivat tutkinnon osat valinnaisiksi opinnoiksi. Mervi valitsi toiminnan ohjauksen ja mittaamisen sekä taloudenhallinnan. Kirjoittaminen on Merville luontevaa, ja hänen näyttötyöstänsä tuli lopulta yli 40-sivuinen. Lisäksi hän teki työstään 17-sivuisen PowerPoint-esityksen.

– Homma lähti vähän lapasesta, Mervi nauraa.

Näyttötyö teki Mervin työtehtävät näkyviksi. Esimiehet ja johtoryhmä saivat paremman kuvan työtehtävien laajuudesta. Näyttötyö sisälsi myös kehittämisehdotuksia, jotka johtoryhmä ilmoitti huomioivansa toiminnan suunnittelussa.

Kaksi näyttöä ja Mervi Svensk katsoo kameraan.
Mervi Svensk vastaa Sukittajien taloushallinnosta.

Aikuiskoulutus on inspiroivaa ja osallistavaa

Mervin opintoja ohjaava Taitotalon kouluttaja oli taloushallinnon huippuosaaja. Hänen ammattitaitonsa oli vahva ja hän oli helposti lähestyttävä.

– Vastuukouluttajani oli lämmin, avoin ja innostava. Hän sai tylsänkin aiheen kuulostamaan kiinnostavalta esimerkkien avulla.

Mervi ajattelee, että opiskelua aikuisena ja motivoituneena ei voi verrata nuoruuden koulukokemuksiin. Yläaste ja ammattikoulu tuntuivat Mervistä aikanaan tylsiltä. Taitotalon aikuiskoulutus oli inspiroivaa ja osallistavaa.

– Nuorena en vielä tiennyt, mitä haluan tehdä työkseni. Nyt aikuisena motivaation ollessa kohdallaan haluan imeä kaiken tiedon. Kouluttajan rooli oli äärimmäisen tärkeä. Asiat käytiin huolellisesti keskustelemalla läpi.

Mervi arvioi, että hänen työstään noin 80 % on liiketoiminnan ja talouden prosessien suunnittelua. Opiskelun ansiosta Mervi osaa suunnitella paremmin esimerkiksi projektien jälkiseurantaa. Hän ymmärtää, että järjestelmät ja prosessit kehittyvät koko ajan.

– Muutos on vahvaa ja nopeaa. Jos haluaa pysyä aallonharjalla, on pystyttävä itsekin kehittymään. Toiminnanohjaus ja prosessien kehittäminen on kiinnostavaa. Haluan osaltani olla vaikuttamassa siihen, miten asioita voidaan tehdä järkevämmin, yksinkertaisemmin ja kustannustehokkaammin.

Hyvinvoiva työntekijä on paras sijoitus

Mervi suhtautuu taloushallinnon työtehtäviin intohimoisesti. Jokainen hallitsee omaa talouttaan, mutta usein unohdetaan se, että yritysten perustehtävä on tuottaa voittoa ja luoda työpaikkoja, jotta ihmisillä olisi työtä ja varaa ostaa ruokaa. Yrityksen perusta rakentuu osaamiseen, tarpeeseen ja siihen, millainen ratkaisu voidaan tarjota. Sukittajien työkulttuuriin kuuluu yhdessä tekeminen. Jokainen on tärkeä omassa roolissaan. Mervi uskoo, että toimiva organisaatiokulttuuri on yksi tekijä, jonka takia Sukittajat luo pitkäaikaisia työpaikkoja tulevaisuudessakin.

– Onnistuminen työssäni tarkoittaa taloudenhallinnan sujuvuutta sekä sitä, että muiden päivittäiset työt sujuvat mahdollisimman hyvin. Jos pystyn ratkaisemaan jonkin ongelman tehokkaasti ja nopeasti, koen onnistuneeni.

Mervi ajattelee, että vaikka talous on kokonaisvaltaista, ja raha on aina kaikessa tekemisessä mukana, niin investoinneista merkittävin on henkilökunta. Mervi arvostaa Sukittajien toimitusjohtajaa, jonka mielestä Sukittajien paras saavutus on henkilökunta. Sukittajien hyvä maine alalla johtuu Mervin mielestä siitä, että yrityksen johto on arvostava, henkilöstöönsä luottava ja antaa jokaiselle mahdollisuuden näyttää osaamisensa. Jokaisella on mahdollisuus halutessaan edetä urallaan. Sukittajien henkilökunta on osaavaa, ja ammattitaidosta huolehditaan osaamisen jatkuvalla kehittämisellä. Jatkuvan oppimisen ja kehittymisen ilmapiiri varmistaa sen, että jokainen työ tehdään alusta loppuun laadukkaasti. Sukittajissa ammattitaitoa ja hyvää asennetta arvostetaan.

– Hyvinvoiva työntekijä on yritykselle paras sijoitus, iloitsee taloushallinnon tuore ammattilainen Mervi Svensk.

 

Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo
Kuvat: Suomen Sukittajat Oy