Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, työvoimakoulutus Työvoimakoulutus

lähihoitaja potilaan luona

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp), joka antaa valmiudet työskennellä lähihoitajan tehtävissä tai jatkaa alan opintoja (esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa).  

Lähihoitajan työ soveltuu sinulle, joka haluat tehdä ihmisläheistä ja merkityksellistä työtä asiakkaan arjessa.

Kenelle tutkinto sopii?

Kohderyhmänä ovat työttömät ja työttömyysuhanalaiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita sosiaali-, terveys- ja kasvatusalasta.

Soveltuvuus alalle

Koulutukseen valittavalla on oltava riittävän hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito (taso A 2.2) ja hyvät oppimisvalmiudet ja ennen kaikkea kiinnostusta alalle. Hakijan tulee hallita perustaidot niin tietotekniikassa kuin matematiikassa. Hakijalla tulee olla mahdollisuus käyttää tietokonetta ja osallistua verkko-opetukseen. Hakijalla tulee olla valmius ilta- ja viikonlopputyöhön myös koulutuksen aikana tapahtuvien työelämäjaksojen aikana. 

Terveydelliset edellytykset

Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Hakijan tulee olla terveydeltään alalle soveltuva ja lisäksi on oltava moitteeton rikosrekisteri.

Tutustu SORA- lainsäädäntöön https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110951.

Tutustuthan myös THL:n ohjeistukseen rokotuksista sekä tartuntataudeista tästä.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutusmuoto

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Inspiroidu

Opiskelijatarina
Hoiva-avustajat työskentelevät pääsääntöisesti ikääntyneiden ja vammaisten parissa avustavissa tehtävissä. Työtä tehdään esimerkiksi palvelutaloissa, hoivakodeissa, erilaisissa asumispalveluyksiköissä ja ryhmäkodeissa.
Geraldine Arosara työpaikalleen. Geraldine nojaa hoiva-avustajan työasussa pöytään ja katsoo kameraan.
Opiskelijatarina
Arturo Pérez Sánchez (46) tuli Espanjasta Suomeen seitsemän vuotta sitten. Päätös lähteä töihin ulkomaille syntyi pikkuhiljaa. Espanjan talouskriisin alkaessa Pérez Sánchez jäi työttömäksi. Perhe ja serkut olivat lähteneet jo aiemmin ulkomaille töihin.
Arturo_pääkuva
Lue lisää artikkeleita