Lähihoitajaopinnoista pätevyys rakkaaseen työhön ja reitti unelma-ammattiin Opiskelijatarina

Elina Loukkola (41) on aina työskennellyt hoiva-alalla, vaikka häneltä alan koulutus puuttuukin. Laura Raution (30) unelmana on päästä opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Lähihoitajan opinnot sopivat mainiosti kummallekin.

28.2.2022

Laura Rautio ja Elina Loukkola

Elina ja Laura aloittivat opiskelun Taitotalossa Oulussa toukokuussa 2021. Näillä näkymin he valmistuvat kesällä 2023.

Tutkinto alalle, jolla on toiminut koko työhistoriansa

Elinan kaikki työpaikat ovat olleet hoiva-alalla, vaikka hänellä on catering-alan, puutarhurin, virastomestarin ja vartijan koulutukset. 18-vuotiaana Elina aloitti henkilökohtaisena avustajana monivammaiselle lapselle. Sen jälkeen hän on työskennellyt päiväkodeissa, vanhusten hoivakodeissa, kotiavustajana ja henkilökohtaisena avustajana.

Elina haluaa auttaa muita ihmisiä ja tehdä merkityksellistä työtä. Kotiavustajana hän olisi halunnut tehdä enemmän asiakkaidensa hyväksi, mutta pätevyyden puuttuessa hän ei pystynyt tekemään hoitotyötä. Elinasta tuntui, ettei hän ollut kokonainen eikä voinut tehdä työtä täysillä.

Työkokemus on auttanut Elinaa työpaikan saamisessa, mutta hänen työnsä ovat olleet pätkissä. Pätevöityminen auttaisi häntä pidemmän työsuhteen saamisessa. Hänen tavoitteenaan onkin vakituinen työpaikka.

Ratkaisu ongelmaan löytyi netistä

Lähihoitajan koulutus on ollut Elinan ajatuksissa pitkään. Sopivaa hetkeä ei vaan ole tullut. Perheellisenä myös toimeentuloa ja opintojen sovittamista työelämään on pitänyt miettiä.

Pitäessään taukoa kotihoidon asiakaskäyntien välissä Elina selaili nettiä. Vastaan tuli Taitotalon ilmoitus Oulussa alkavasta lähihoitajan koulutuksesta. Hän soitti saman tien Taitotalolle kyselläkseen lisätietoa. Kun selvisi, että hän voi työskennellä opiskelujen ohessa ja saada aikuiskoulutusrahaa, asia tuntui hänelle selvältä.

– Olin niin iloinen, kun olin niin kauan haaveillut asiasta. Tuli vaan sellainen tunne, että tämä on oikein. Tuntui, että nyt Elinaa viedään ja löytyi oikea opiskelupaikka. Laitoin viestiä työkaverilleni, ja hänkin haki koulutukseen.

 

Aikuisena opiskeleminen on mukavaa ja tahto oppia kova

Nyt opiskelu on sujunut hyvin, vaikka nuorena opiskelu oli Elinalle todella vaikeaa. Hän nauttii opiskelusta, vaikka ihan kaikkien asioiden oppiminen etänä ei ole helppoa. Kaikki tentit ovat kuitenkin menneet läpi.

– Haluan oppia perussairauksista, lääkehoidosta, haavan hoidosta ja muista asioista. Ne kiinnostavat minua.

 

Ensimmäisestä harjoittelusta työpaikka

Elina oli viime syksynä opintoihin kuuluvassa työharjoittelussa Niemenrannan koululla, ja sen aikana hänelle tarjottiin työpaikkaa. Nyt hän toimii 1. luokalla avustajana ja opettajan työparina. Hän auttaa lapsia, jotka tarvitsevat opinnoissaan tukea.

Opintojen ja koululla työskentelyn yhdistäminen on onnistunut hyvin. Elinalla on töitä 23 tuntia viikossa, ja hänen työvuoronsa suunnitellaan rehtorin kanssa niin, että Elina pystyy osallistumaan omiin lähihoitajaopintoihinsa.

 

Elina Loukkola
Pätevöitymisen myötä Elina pystyy tekemään täysillä työtään hoiva-alalla. Elina pitää ohjaavasta työstä ja lasten kanssa taiteilusta.

 

Osaamisalan valinta vaikeaa, kun kaikki alat tuntuvat tärkeiltä

Elina ei vielä ole päättänyt, minkä osaamisalan hän valitsee. Koska työskentely kaikilla sote-aloilla kiinnostaa häntä, kaikki Oulussa valittavana olevat vaihtoehdot sopivat hänelle. Sairaanhoito ja huolenpito on Elinalle hyvä vaihtoehto, koska siitä hän saisi eniten uutta osaamista. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen sekä lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalat eivät kuitenkaan ole poissuljettuja.

Elina odottaa tulevia työssäoppimisjaksoja, jotka tapahtuvat erilaisissa ympäristöissä. Hän luottaa siihen, että päästessään harjoittelemaan erilaisissa paikoissa työpaikkaohjaajan opastuksessa omat ajatukset selkiytyvät. Osaamisalansa hän valitsee harjoitteluiden jälkeen.

 

Matkalla unelma-ammattiin

Jo lukiossa Laura halusi sairaanhoitajaksi. Hän haki opiskelemaan unelma-ammattinsa, mutta todistus ei riittänyt opiskelupaikan saamiseksi. Avoin ja asiakaslähtöinen Laura opiskeli vastaanottovirkailijaksi. Hän ehti olla kuusi vuotta koulutustaan vastaavassa työssä, kunnes tuli lomautetuksi koronan vuoksi.

Lomautuksen aikana unelma sairaanhoitajan ammatista nousi pintaan. Parantaakseen mahdollisuuksiaan päästä korkeakouluun, Laura haluaa kuitenkin tuoreen todistuksen paremmilla arvosanoilla. Lähihoitajan tutkinnosta saa jatko-opintokelpoisuuden sairaanhoitajan opintoihin, ja siksi hän päätti hakea mukaan.

 

Lähihoitajakoulutus mahdollistaa sairaanhoitajaopinnot

– Arvostan sitä, että Taitotalon opiskelijavalinnoissa haastattelulla oli suuri merkitys. Soveltuvuus ja elämänkokemus vaikuttavat enemmän kuin vaikka lukion matikan numero.

Kaksivuotinen koulutus tuntuu Laurasta hyvältä, koska hänen tarkoituksenaan on jatkaa opintoja. Taitotalon koulutuksessa Laura pitää myös siitä, että osan aineista voi suorittaa omaan tahtiin. Hän onkin suorittanut kursseja vähän suunniteltua nopeammin. Lisäksi hän sai edeltävästä koulutuksestaan hyväksilukuja.

– Opiskelu on sujunut hyvin. On tullut sellainen olo, ettei olekaan niin tyhmä. Matikka oli tosi vaikeaa lukiossa, mutta nyt kaikki tentit ovat menneet kerralla läpi hyvin arvosanoin.

Lähihoitajaopinnoissaan Laura aikoo valita sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan.

– Siinä keskitytään asioihin, joita sairaalassa pitää osata. Ja se on paras polku sairaanhoitajaksi.

 

Laura Rautio
Laura haluaa tehdä lähihoitajan työtä ja saada jatko-opintokelpoisuuden sairaanhoitajaksi.

 

Raskas, mutta palkitseva ammatti

Vahvuuksiensa ja luonteenpiirteidensä ansiosta Laura uskoo soveltuvansa hyvin hoitoalalle. Hänellä on realistinen kuva hoitajan työstä, koska hänen äitinsä, tätinsä ja paras ystävänsä työskentelevät lähihoitajina. Laura tietää työn olevan raskasta, mutta erittäin palkitsevaa. Myös hoitajapula ja sen vaikutukset hoitajien työhön ovat tiedossa.

– Haluan helpottaa hoitajapulaa. Hoitoalalla on hyvät työllistymismahdollisuudet, eivätkä työt ole niin kausiluonteisia kuin matkailu- ja ravitsemusalalla.

 

Koulutuksessa huomioitu opiskelijoiden jaksaminen

Taitotalolla kehitetään koulutusta palautteiden perusteella. Lähihoitajan opintoihin kuuluu monia työläitä opintokokonaisuuksia, joiden suorittaminen samanaikaisesti kävisi raskaaksi. Esimerkiksi anatomia ja kansansairaudet ovat erillisiä aineitta, joita aikaisemmin opiskeltiin yhtä aikaa. Nyt anatomiaa opiskeltiin syksyllä ja kansansairauksia keväällä, ja uusi aikataulu helpottaa opiskelua.

– Tunneista on tehty sellaisia, että kaikki jaksavat. Välillä on luentoja, ja välillä tehdään ryhmätöitä. Kaikille löytyy mieluisia opiskelutapoja, eikä keskittyminen pääse niin helposti herpaantumaan, Laura pohtii.

– Kouluttajat ovat todella hyviä, vaikka opetus on käytännössä ollut kokonaan etänä. Ja harjoittelu on todella tärkeää oppimisessa, Elina kertoo.

 

Huippu opettaja saa kiitosta

Kimmo Auvinen toimii Elinan ja Lauran ryhmän kouluttajana, ja hän auttaa Oulun ryhmää muissakin opintoihin liittyvissä asioissa. Naiset ovat todella tyytyväisiä Kimmolta saamaansa tukeen ja apuun. He kiittelevät Kimmoa siitä, että hän on helposti lähestyttävä. Yhteydenottokynnys on matala, ja hänelle on helppo laittaa viestiä koska tahansa.

– Kimmo on ihana ope ja niin auttavainen. Häneltä on saanut hyviä neuvoja opintojen suunnittelussa, arviointikeskusteluihin valmistautuessa ja monissa muissa asioissa, Laura kertoo.

– Kimmon apu on ollut todella tärkeää opintojen etenemisen kannalta, Elina lisää.

 

Uuteen luokkaan harjoittelemaan hoitotaitoja

Koronarajoitusten vuoksi opiskelu on tähän asti tapahtunut lähinnä etänä, mutta maaliskuussa lähihoitajaopiskelijat pääsevät kaivattuisin lähiopintoihin. Taitotalon Oulun toimipisteessä on hoitajaopiskelijoille oma uutuudenkarhea luokka, jossa he pääsevät harjoittelemaan lähihoitajalta vaadittavia käytännöntaitoja. Laura ja Elina odottavatkin pääsemistä harjoittelemaan mm. haavan hoitoa ja muita työssä tarvittavia tehtäviä.

 

Huomionuoli

Tutustu lähihoitajakoulutukseen: 
Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto