Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tutkintokoulutus antaa osaamisen, jolla kehität uusia tuotteita sekä nopeasti että hallitusti. Kun kehitetään uutta tuotetta, kukaan ei voi etukäteen täsmälleen ennustaa, mikä toimii, ja mikä ei. Siksi pitää kokeilla ja rakentaa malli, jolla ideoita ja konsepteja voidaan kokeilla nopeasti ja systemaattisesti.

Kenelle tutkinto sopii?

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu toimialasta riippumatta kaikille tuotteiden, palvelujen ja toimintojen kehittäjille kuten tuotekehittäjille, tuote- tai palveluvastaaville, tuoteomistajille, tuotekehityksen laadusta vastaaville, tuotekehityksen rajapinnoissa toimiville sekä yrittäjille.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutusmuoto

Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena. Opiskelumaksu on 400 euroa.

Työnantajalla on mahdollisuus korvata opiskelijamaksun opiskelijalle verovapaasti (Verohallinnon ohje: ”työnantaja voi verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan).”​

Inspiroidu

Uutinen
Yhdistyksen jäseniä yhdistää tuotekehitys ja pyrkimys tehdä parempia palveluita ja tuotteita.Jokaisen opiskelijan kanssa sovittiin oma kehityskohde. Koulutuksen aikana he pystyivät perehtymään yksityiskohtiin. Samalla kokonaisuuksia oppi katsomaan myös boksin ulkopuolelta. Osallistujat kokivat, että opit oli saumatonta viedä arjen käytäntöön heti.
Tuotekehitys
Taitocase
Välitunti Oy ja Taitotalo lähtivät kehittämään uudenlaista kännykkäsovellusta lasten ääntä kuunnellen. Välkky-niminen sovellus on edennyt testausvaiheeseen ja otetaan käyttöön syksyllä.Välitunti Oy keskittyy auttamaan sosiaalihuollon piirissä, haastavassa tilanteessa olevia 7–17-vuotiaita lapsia, jotka uhkaavat jäädä monesti koulupudokkaiksi.
Pia Kelorita valkotaulun edessä
Lue lisää artikkeleita