Erasmus+ GIGA -yhteistyöhanke esillä pelialan Transform-Ed Training Symposiumissa Maltalla Uutinen

Transform-Ed, valtaisa globaali hybridinä eri puolilla Vallettaa 8.–10.5.2023 toteutettu pelialan koulutuksellinen tapahtuma, keräsi pelialan ja pelialan koulutuksen ammattilaisia, yritysten edustajia, rahoittajia ja vaikuttajia eri puolilta maailmaa. 

29.5.2023

Giga

Pääpaikkana toimi Casino Maltese. Tapahtuman järjestäjiä olivat Euroopan komissio, Erasmus+, Gaming Malta ja Headstart Technology. Tapahtumaan oli mahdollisuus hakeutua myös Erasmus+kurssi-/koulutusrahoituksella akkreditoiduista oppilaitoksista eri puolilta Eurooppaa.

GIGAn toimijat järjestivät symposiumissa hankkeen levitystilaisuuden, jossa myös Taitotalo sai globaalia näkyvyyttä. Taitotalolaiset tapasivat myös USA:n Washington Staten senaattorin Lisa Wellmanin, jonka vastuualueena on koulutussektori, kun hän saapui hankekokoukseen kuulemaan GIGA-projektistamme St Paul’s Bay Primary Schooliin Maltalla. Wellman tutustui siihen, millä tavoin ammatilliset opiskelijat tuottavat pedagogisia pelejä, ja miten niitä voidaan käyttää kaikkien oppilaiden opetuksessa työkaluina ja menetelminä.

Kaikki esiintyjät oli myös kutsuttu Gaming Maltan ja Euroopan komission järjestämään iltatilaisuuteen, joka tarjosi uusinta uutta nähtävää ja koettavaa pelialalta ja verkostoitumista. . Tilaisuudessa Taitotalon edustajat keskustelivat myös Microsoftin Game-based Learning Leadin, Stephen Reidin kanssa mahdollisesta yhteistyöstä.

Taitotalon pelialan ammatilliset opiskelijat luovat hankkeessa verkossa olevalle GIGAn online-alustalle pedagogisia pelejä. Tavoitteena on pelialan opiskelijoiden työllistyminen ja näkyvyys alustalla pelisuunnittelijoina ja työtilausten vastaanottajina. Taitotalo koordinoi GIGA-hanketta, jossa kumppaneina ovat Maltalta Headstart Technology ja St Paul’s Bay Primary School sekä Itävallasta Kremsin yliopisto/tutkimuslaitos.

Heli Pispala-Tapio

i Kysy lisää

Heli Pispala-Tapio

kouluttaja, kansainvälisten asioiden koordinaattori, projektipäällikkö Erasmus+ hankkeet
Ota yhteyttä
Heli Pispala-Tapio

i Kysy lisää

Heli Pispala-Tapio

kouluttaja, kansainvälisten asioiden koordinaattori, projektipäällikkö Erasmus+ hankkeet
Ota yhteyttä