Mission possible: minusta tulee peliohjelmoija Opiskelijatarina

Mikael Karlbom, 45, on pelannut aina. Nyt pelinrakennuksesta on tulossa hänelle ammatti ja hän on siitä todella innoissaan.

18.2.2022

Hyväksy markkinoinnilliset evästeet katsoaksesi tämän videon.

Karlbom on alanvaihtaja – tai oikeastaan hän laajentaa osaamistaan peliohjelmointiin. Hän on aikoinaan opiskellut medianomiksi ja työskennellyt media-alalla monipuolisesti sekä freelancerina että yrittäjänä. Medianomin koulutus on antanut hänelle hyvän pohjan olla mukana tv- ja elokuvatuotannoissa muun muassa videokuvaajana, videoeditoijana, ohjaajana ja käsikirjoittajana. Hän on tehnyt yritysvideoita ja valokuvauksia yrityksille, sekä ollut mukana tekemässä muun muassa Big Brother -tositelevisiota.

Karlbomin aiempi mediatyöhistoria tukee hyvin pelialalle siirtymistä, sillä myös peleissä tarina etenee visuaalisesti, kuten elokuvassa. Pelit käyttävät tarinankerronnan tukena ääntä samoin kuin elokuvat. Myös elokuvaa tehdään työryhmänä monen eri ammattiosaajan yhteispelillä, samoin pelejä. Pelin ja elokuvan erona on se, että käyttäjä pystyy vaikuttamaan tarinan etenemiseen.

 

Pelialalla voi suuntautua peliohjelmointiin tai peligrafiikkaan

Karlbom on graafisesti taitava. Pelialan koulutukset löydettyään hän ajatteli suuntautua peligraafikoksi. Ajateltuaan asiaa tarkemmin hän päätyi kuitenkin peliohjelmoinnin pariin, sillä se laajentaa hänen osaamistaan paremmin.

Tähän mennessä Karlbom on opiskellut esimerkiksi C#-ohjelmointia UNITY-pelimoottorilla sekä pelien kehitystä ja testausta. Hänen tavoitteenaan on hankkia peliohjelmoijan koulutuksesta, eli tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta, hyvä perusta alalle.

 

Mikael Karlbom opiskelee peliohjelmoijaksi
Mikael Karlbomille on pelien ohjelmoinnissa etua siitä, että myös pelien pelaaminen kiinnostaa häntä.

 

Taitotalon koulutus on kuin pelituotannon minimaailma

Taitotalon pelialan koulutukset on ajateltu kokonaisuutena, joka valmentaa pelialalle varsin käytännönläheisesti. Koulutuksessa kaikki harjoitukset tehdään kuten oikeissa tuotannoissa, eli graafikot ja ohjelmoijat toimivat yhteistyössä.

Opiskelijat osallistuvat koulutuksen aikana tiimeinä useampaan 2D- tai 3D-peliprojektiin. Graafikoista ja koodareista koostuvan tiimin tueksi valitaan liideri, joka huolehtii yhteistyön toimivuudesta ja esimerkiksi aikatauluista. Projektien hallinnassa käytetään muun muassa Trelloa ja Discordia, jotka ovat käytössä myös ammattimaisten pelitalojen työskentelyssä. Kouluttajat ovat mukana tiimien työssä ja ohjaavat heitä tuotannon edetessä. Projektit puretaan aina yhteisesti. Puruissa tiimit esittelevät aikaansaannoksensa koko ryhmälle ja saavat palautetta muilta opiskelijoilta.

 

Peliohjelmoijaopinnot auttavat myös jatko-opintoihin pääsyssä

Karlbom kiittelee Taitotalon peliohjelmoijakoulutuksessa sitä, että se on hyvä ponnistuslauta jatko-opintoihin. Taitotalon peliohjelmointiopintojen aikana voi nimittäin suorittaa 60 opintopistettä AMK-väyläopintoja tieto- ja viestintätekniikan alalta. Väyläopinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Valmistuttuaan Karlbom aikoo hakea Metropolian tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan (AMK-insinööri 240 op). Väyläopintojen ansiosta sen voi tehdä erillishaussa ilman pääsykoetta. 60 Taitotalossa suoritettua opintopistettä luetaan hyväksi AMK-insinöörin tutkinnossa.  

– Tavoittelen elantoa pelialalta. Siksi haluan oppia asioita todella kattavasti. Taitotalon peliohjelmoijakoulutus on hyvä pohja, mutta haluan sen lisäksi vielä syventää osaamistani. Siksi arvostan väyläopintomahdollisuutta, Karlbom sanoo.

 

Pelaamisen suosio jatkuu ja siksi pelintekijöitäkin tarvitaan

Peliohjelmoinnin opiskelun ohella Karlbom tekee töitä omassa yrityksessään. Opiskelu etänä ja pelityöskentelyn paikkariippumattomuus helpottavat aikataulujen yhteensovittamista.

Tulevaisuudessa Karlbom haaveilee oman pelitiimin rakentamisesta, pelialan yrittäjyydestä ja indie-pelien tekemisestä. Yrittäjätausta ja pelialan opinnot yhdessä luovat hyvän pohjan kehittää osaamistaan ja nimeä pelialalla.

Karlbomin tulevaisuuden suunnittelun taustalla on loputon innostus pelaamiseen. Se auttaa häntä asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

 

Huomionuoli

Tutustu tarkemmin Peliohjelmoija, ohjelmistokehittäjä, tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon

Katso myös Peligraafikko, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto.