Muutosten juurruttaminen arkeen, prosessijohtaminen Kurssi

nurmikko kädellä

Saat yhden päivän osallistavan työpajan aikana selkeän kuvan siitä, miten muutos juurrutetaan arkeen prosessijohtamisen tärkeimmistä näkökulmista ja menetelmistä. 

Koulutuksen sisältö

Valmennus on osallistava ja hyvin käytännönläheinen. Se antaa osallistujille valmiudet viedä opittu välittömästi omaan roolin mukaiseen arkeen.

Ohjelmassa

  • Tulosten juurtumisen haaste; miksi palaamme usein vanhaan tai uusia toimintatapoja ei sovelleta tavoitteiden mukaisesti?
  • Miksi prosesseja on johdettava muutosten juurtumiseksi?
  • Projektin ja prosessin erot ja yhtäläisyydet. 
  • Projektijohtamisen menetelmät; mm. prosessien mallintaminen, roolit ja vastuut, mittaaminen, seuranta ja reagointi sekä jatkuva parantaminen. 
  • Miten eteenpäin prosessijohtamisessa?

Valmennus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Koulutus voidaan toteuttaa myös yhden yrityksen tai muun organisaation omalle henkilöstölle haluttuna ajankohtana. Kokonaishinta määritellään silloin erikseen.

Kenelle koulutus sopii?

Muutoksissa mukana oleville ja yleensäkin toiminnallisesta tasalaatuisuudesta vastaaville, 
kuten johdolle, projektipäälliköille, esimiehille ja asiantuntijoille.

muutoksen juurruttaminen

Asiantuntijat

Sari Herrala

Sari Herrala

koulutusasiantuntija, johtaminen, lean, laatu ja prosessi
Jouni Simonen

Jouni Simonen

koulutusasiantuntija, johtaminen: muutos- ja osaamisenjohtaminen

Inspiroidu

Blogi
Näitä tutkintoja ei voisi jatkossa suorittaa, jos henkilöllä on aikaisemmin suoritettu ammattitutkinto tai korkeakoulututkinto. Tämä kertoo siitä, ettei päättäjillä ole selkeää ymmärrystä tai halua ymmärtää päätösten vaikutuksista lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä.
Mikko Gerdt
Blogi
Fasilitoinnin tarkoituksena on auttaa, helpottaa ja tukea työyhteisön toimintaa erilaisissa muutostilanteissa. Se antaa työyhteisölle ja sen jäsenille suuntaa ja energiaa tekemiseen sekä merkitystä työhön. Fasilitointi ei ole pelkästään ryhmätehtävien teettämistä ja niiden läpikäyntiä.
Mikko Gerdt
Blogi
Haetaan uutta suuntaa yrityksen kulttuuriin, syvempää asiakaskeskeisyyttä, ketterämpää innovointia, vahvempaa vastuullisuutta jne. Toisaalta pyritään hienosäätämään ja järkevöittämään olemassa olevia toimintatapoja ja prosesseja.
Mikko Gerdt
Blogi
Sitä hän ei maininnut, että milloin tämä yhteydenotto tapahtuu, tai miten pitkään odotan asennusta. Hän ei todennäköisesti tiennyt, kuinka kauan laitteen asentaminen kestää ja kuinka paljon asennuksia asentajalla on jonossa. 
Blogi Sari Herrala
Lue lisää artikkeleita