Lisää energiaa muutokseen! Blogi

Useissa yrityksissä, joiden kanssa teen yhteistyötä, eletään monenlaisten muutosten keskellä.

14.3.2024

Mikko Gerdt

Haetaan uutta suuntaa yrityksen kulttuuriin, syvempää asiakaskeskeisyyttä, ketterämpää innovointia, vahvempaa vastuullisuutta jne. Toisaalta pyritään hienosäätämään ja järkevöittämään olemassa olevia toimintatapoja ja prosesseja. Oman mausteensa tähän muutoksen soppaan tuovat vaatimukset mukauttaa toimintaa säädösten muuttuessa ja joskus odottamattomiin tapahtumiin sopeutuessa, kuten laajamittaisiin työtaisteluihin reagoimisena.

Nämä muutokset kuluttavat paljon virtaa ihmisen akuista, ja jostain akkuihin pitäisi saada sitä lisää. Vuosien varrella olen erinäisissä yhteyksissä kysynyt ihmisiltä, mistä he saavat töissä energiaa tekemiseen. Vastauksissa korostuvat seuraavat kolme energian lähdettä.

Kehittyminen ja onnistuminen

Muutoksissa energiaa saadaan oman osaamisen kehittymisestä, mahdollisuudesta oppia jotain uutta. Muutoksen edetessä onnistumisen tunnetta tuottavat tulokset, joita ovat esimerkiksi asiakkailta saadut positiiviset palautteet. Muutoksen edetessä ongelmien ratkaisu itsessään tuottaa lisää virtaa. Onnistumisten ei tarvitse olla suuria ja mahtavia, vaan arjen pienet onnistumista tukevat teot toimivat vauhdittajina.

Muutoksen hyöty ja usko paremmasta

Muutoksesta saatu ja mahdollisesti saatava hyöty – esimerkiksi edistyminen omassa merkityksellisessä työssä, työn suorittamisen kitkan vähentyminen – tuottaa lisää virtaa tekemiseen. Lisäksi tieto ja ymmärrys muutoksen tuomasta paremmasta huomisesta selkeän päämäärän muodossa antaa voimaa ja energiaa edistää muutosta. Joskus intoa ja tarmoa lisää pelkästään muutos itsessään ja uudet asiat.

Työkaverit ja heidän innostuneisuutensa

Muutoksen tekeminen yhdessä, ilo yhdessä tekemisestä tuottavat lisää energiaa. Suunnitellaan yhdessä, viestitään asioista avoimesti, jaetaan ilot ja surut. Kollegoiden innostus tai onnistuminen työyhteisön innostuneisuuden kasvattamisessa lisää omaa innostusta. Vertaistuki kollegoilta auttaa kohtaamaan muutoksia, antaa voimaa elää muutoksessa. 

Kun muutoksessa mukana olleilta ja muutoksia johtaneilta on kysytty, mitkä tekijät ovat johtaneet muutoksissa onnistumiseen, on ollut mielenkiintoista havaita, että merkittävimmät teot ovat vahvasti yhteydessä yllä oleviin energianlähteisiin.

Löytyykö sinun muutoksen johtamisen mallistasi ja työkalupakistasi johtamistekoja näiden virtalähteiden aktivoimiseksi ja lisäämiseksi?

Kirjoittaja, Mikko Gerdt, toimii johtamisen ja palvelumuotoilun kouluttajana Taitotalossa. Mikon missiona on luoda Suomeen parempaa johtamiskulttuuria, jonka seurauksena yksilöt ja organisaatiot voivat paremmin. Mikkoa inspiroivat organisaatiokulttuurikysymykset, erilaiset johtamistyylit, suorituksen kehittäminen sekä systeeminen lähestymistapa arjen tekemiseen. Mikko ei edelleenkään usko edesmennyttä opettajaansa, jonka mielestä uteliasuus ei kuulu sivistykseen. Mikon mielestä uteliaisuus kannattaa aina.