Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden hallinta (WCM 4) Seminaari

Työtakkinen nainen esittelee teollisuuspumppua opiskelijoille

Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla on usein ratkaiseva merkitys yrityksen toiminnalle. Oikein organisoidut ja hyvin johdetut kunnossapidon resurssit tukevat yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Koulutuksen sisältö

Tuotannon tavoitteet määrittävät kunnossapitostrategian

Kunnossapidon toimenpiteiden pitää tukea yrityksen strategisten tavoitteiden toteutumista. Tehokkaan fyysisen omaisuudenhallinnan (Asset Management) katsotaan olevan paras keino saada olemassa olevat resurssit tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti laitoksen elinkaaren aikana.

Tilaisuuden sisältöä:
- Kunnossapidon organisointi ja prosessien hallinta
- Kunnossapidon talous ja budjetointi
- Yrityksen strategia ja kunnossapidon tavoitteet
- Fyysisen omaisuuden hallinta - Asset Management
- Osaamisen kehittäminen osana yrityksen strategiaa
- Kunnossapidon johtaminen (case)

Seminaari on osa kunnossapito- ja tuotantohenkilöstölle suunnattua World Class Maintenance -koulutusohjelmaa (jakso 4), joka tukee ja valmentaa eurooppalaisen EN-15628 standardin mukaisen kunnossapito-osaamisen hankkimista.

Tutustu myös muihin WCM-koulutusohjelman osiin

 

Promaint ry:n jäsenille jäsenalennus. Ilmoita jäsenyydestäsi ilmoittautumisen yhteydessä "Lisätietoja" kentässä.

Kenelle koulutus sopii?

  • tuotannon ja kunnossapidon johto-, kehitys- ja suunnittelutehtävissä toimivat henkilöt
  • asiantuntijat, joiden vastuulla on laitoksen johtamisen, talouden ja toiminnan kehittäminen

Koulutus sopii myös kunnossapidon palveluyrityksissä toimiville henkilölle.

Inspiroidu

Lue lisää artikkeleita