Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit (WCM 3) Seminaari

Nainen ja mies teollisuushallissa.

Kunnossapidon tarve lähtee vallitsevasta markkinatilanteesta ja tuotannon tavoitteista. Asetettujen tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden kehittäminen perustuvat oikein valittujen mittareihin – mitataan sitä mitä halutaan kehittää ja parantaa.

Koulutuksen sisältö

Tunnusluvut ja prosessit kuntoon

Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia. Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja resurssien suunnittelu tehdään laitoksen käytettävyystavoitteiden perusteella. Tunnuslukujen käytöllä ja seurannalla varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen. Oikealla suunnittelulla ja resurssien jakamisella yritys pystyy tehostamaan toimintaansa sekä saamaan tuotantovälineistään optimaalisen hyödyn.

Tilaisuuden sisältöä:
- Datasta tunnuslukuihin
- Epävarmuuden hallinta päätöksenteossa
- Kunnossapidon riskipohjaiset päätökset
- Kunnossapidon työnsuunnittelu
- Vuosihuoltojen suunnittelu
- Datan hyödyntäminen kunnossapidon tukena ja elinjakson hallinnassa
- Kunnossapidon sopimukset ja materiaalitoiminnot
- Kokemuksia kunnossapidon kehittämisestä

Seminaari on osa kunnossapito- ja tuotantohenkilöstölle suunnattua World Class Maintenance -koulutusohjelmaa (jakso 3), joka tukee ja valmentaa eurooppalaisen EN-15628 standardin mukaisen kunnossapito-osaamisen hankkimista.

Tutustu myös muihin WCM-koulutusohjelman osiin

 

Promaint ry:n jäsenille jäsenalennus. Ilmoita jäsenyydestäsi ilmoittautumisen yhteydessä "Lisätiedot" kentässä.

Kenelle koulutus sopii?

  • tuotannon ja kunnossapidon johto-, kehitys-, suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimivat henkilöt
  • asiantuntijat, joiden vastuulla on laitoksen johtamisen, talouden ja toiminnan kehittäminen.

Koulutus sopii myös kunnossapidon palveluyrityksissä toimiville henkilölle.

Inspiroidu

Lue lisää artikkeleita