Ohjaus, opinnollistaminen ja osaamismerkit – Oikeus osata kaikille

Oikeus osata, kansikuvassa on peukkua näyttäviä käsiä.
OOO-hankkeen tavoitteena on helpottaa hakeutumista ja suoriutumista ammatillisesta koulutuksesta sekä madaltaa kynnystä työllistyä ja myös jatko-opintoihin.

Hanke toteutetaan 1.1.2021–30.6.2022.

OOO-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yhdessä Opetushallituksen kanssa mittavan Oikeus osata -ohjelman ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämiseksi. Kolmivuotinen (2020–2022) ohjelma pureutuu ammatillisen koulutuksen laatu- ja tasa-arvokysymyksiin. Kehittämisohjelmaan on suunnattu noin 270 miljoonaa euroa, joilla tuetaan monipuolisesti

  • oppimisen edellytyksiä ja oppimistulosten parantamista
  • hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
  • toimintakulttuurin uudistamista
  • toimintaympäristön muutoksiin vastaamista.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat ammatillisen koulutuksen heikoilla perustaidoilla aloittavat, henkilöt joilla ei ole suomalaista peruskoulutusta, tai joiden oppimisvalmiudet ovat muista syistä heikot sekä kuntoutuksessa että välityömarkkinoilla olevat, joille rakennetaan polku ammatilliseen koulutukseen ja työhön.

Oikeus osata -hankkeen alle kuuluu neljä osa-aluetta, joista Taitotalo on mukana ryhmässä 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen. Taitotalon koordinoimassa hankkeessa Ohjaus, opinnollistaminen ja osaamismerkit – Oikeus osata kaikille kehitetään opintojen ohjaamista opinnollistamisen keinoin ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaamismerkein. Hankkeessa luodaan vahvasti tuettu kokonaismalli, jolla helpotetaan kohderyhmään kuuluvien hakeutumista ja suoriutumista ammatillisesta koulutuksesta, sekä madalletaan kynnystä työllistyä ja myös jatko-opintoihin.

Hanketta koordinoi AEL-Amiedu Oy, Taitotalo

Hankekumppanit
Hankkeen osatoteuttajina toimivat Kotkan–Haminan-seudun koulutuskuntayhtymä Ekami sekä Kouvolan ammattiopisto Eduko. Edellisten lisäksi hanketta toteutetaan yhteistyössä laajan sidosryhmäverkoston kanssa.

Lisätietoja
Kaisa Hakala, kouluttaja
kaisa.hakala@taitotalo.fi, 020 746 1377
 


Blogisarja

Koulutusammattilaisemme kirjoittavat hankkeen sisältöihin liittyvää blogisarjaa, joka ilmestyy kevään aikana.

Huomionumero 1

Opinnollistaminen, julkaistu 5.4.2022
Susanna Valkeapää

 

 

 

Huomionumero 2

Osaamismerkit, julkaistu 6.5.2022
Kaisa Hakala, Maarit TourunenLaura Hassi, Jani Peltola ja Antti Avelin

 

 

 

Huomionumero 3

Lainalaitteilla tukea opiskeluarkeen, julkaistu 23.6.2022
Maarit Tourunen

 

 

 

Huomionumero 4

Väylä- ja jatko-opinnot, julkaistu 1.6.2022
Miia Arppe

Väyliä vai valtateitä? julkaistu 17.6.2022
Miia Arppe, Antti Avelin, Hannaleena Suumäki ja Sari Laiho

 

 

Huomionumero 5

Uraohjauksen tietosisältö, julkaistu 27.10.2022
Suvi Kronholm, uravalmentaja ja kouluttaja, Taitotalo
Noora Askinen, projektiasiantuntija, OLO – Oikeus laadukkaaseen ohjaukseen, Koulutuskuntayhtymä OSAO

 

 

Huomionumero 6

Hyvän ohjauksen kriteerien uudistuminenjulkaistu 29.6.2022
Suvi Kronholm, Sari Laiho Eduko, Annu-Riina Laine, Ekami, Susanna Eerola, Ekami

 

 

 

Huomionumero 7

Osaamismerkeillä digitaitoja arkeen, julkaistu 10.10.2022
Marja-Liisa Schiess, Kuntoutussäätiö, Päivi Häikiö, Kuntoutussäätiö, Kaisa Hakala, Taitotalo