Susanna Valkeapää

Susanna Valkeapää

kouluttaja ja ammatillinen erityisopettaja

Toimin Hakija- ja opiskelijapalveluissa kouluttajana ja ammatillisena erityisopettajana. Minulla on kokemusta kaupan alan asiakaspalvelu-, myynti- ja esimiestyöstä. Ammatillisen opettajan työssä olen tehnyt opetus- ja ohjaustyötä sekä huolehtinut opiskelijan opintomatkasta hakeutumisvaiheesta siihen saakka, kun opiskelija on saanut tutkintotodistuksen. Opiskelijoiden ohjaus- ja opetustyön lisäksi teen paljon työelämäyhteistyötä ja autan mm. työssäoppimispaikkojen hakemisessa.

Tehtäviini kuuluvat opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien ammatilliseen kehittymiseen liittyvät ohjaus-, neuvonta- ja tukipalvelut sekä opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot. Sydäntä lähellä on auttaa ja ratkaista oppimisen haasteita sekä tukea ammatillista kasvua koko koulutusprosessin ajan.

Autan mielelläni opintojen suunnittelussa, digitaalisten oppimisen työkalujen opiskelussa ja erityisesti kaupan alan tutkintoihin liittyvien opintojen tukemisessa ja opettamisessa.

Työni lähtökohta on opiskelija- ja asiakaslähtöisyys sekä yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja jokaisen oman tavoitteen tukeminen sekä onnistumisten mahdollistaminen.

Parasta työssäni ovat asiakaskohtaamiset! On antoisaa oppia joka päivä jotakin uutta ja nähdä oppimisen iloa sekä onnistumisia!