Hyppää pääsisältöön
Pelilaudalla pelinappuloita

Taitotalo ja Kuntoutussäätiön Kuntoutuspalvelut kehittivät ja pilotoivat osaamismerkkejä yhteistyössä Ohjaus, opinnollistaminen ja osaamismerkit -hankkeessa. Pilotissa Kuntoutussäätiön asiakkaat suorittivat Osuvat taidot -osaamismerkkikokonaisuutta.

Merkkien suorittamista testattiin käytännössä Kuntoutussäätiön Digipajassa ja Askeleet töihin -hankkeessa.

Hankeyhteistyön tarkoitus oli kehittää Kuntoutussäätiön asiakkaiden digitaitoja. Lisäksi päämääränä oli tehdä asiakkaiden aikaisemmin hankittu ja jo olemassa oleva digiosaaminen näkyväksi. Kuntoutussäätiön asiakkaille järjestettiin digitaitojen osaamista kehittävää opetusta ja harjoittelua. Osaamisen karttuessa tai jos osaamista jo oli olemassa, henkilöt saivat suorittaa Osuvat taidot -osaamismerkkejä taitotasonsa mukaan. Taitotalo arvioi ja myönsi merkit.

Kuntoutussäätiön Digipajalla Osuvat taidot -osaamismerkit otettiin vastaan positiivisesti. Merkkejä suorittaneet asiakkaat kokivat niiden suorittamisen selkeäksi ja hyödylliseksi.

”Ei merkkejä suorittaessa ole noussut esiin mitään sen suurempia haasteita. Jotkut tietoturvaan liittyvät asiat on täytynyt käydä tarkistamassa, että menevät varmasti oikein, mutta muuten on ollut hyvin selkeää.” 
-Osaamismerkkipilottiin osallistunut asiakas

Osa merkkien suorittajista vasta harjoitteli IT-perustaitoja ja osalla suorittajista oli entuudestaan hyvät IT-taidot, mutta ei kirjallista näyttöä osaamisestaan. Merkkien hyödyt näyttäytyvät asiakkaille eri tavalla. Toiset kasvattavat omaa tietämystään ja osaamistaan niiden avulla, kun taas toiset tähtäävät esimerkiksi IT-alan palkkatukitöihin tai työvoimakoulutukseen ja haluavat osoittaa olemassa olevan osaamisensa merkkejä suorittamalla. 

Osaamismerkit kertovat työnhakijan motivaatiosta

Osuvat taidot -osaamismerkkien suorittaminen kannusti Kuntoutussäätiön asiakkaita perehtymään osaamismerkkien suorittamismahdollisuuksiin laajemmin valtakunnallisesta osaamismerkkipankista Open Badge Passportista. Kuntoutussäätiön työvalmennuksen asiakas Heidi (50) kuvaa, miltä osaamismerkkien tekeminen tuntui ja mitä hyötyä merkkien suorittamisesta oli.

”Kun aloitin päivittämään arjen digitaitoja, kuulin ensimmäistä kertaa osaamismerkeistä. Mietin hetken ja ajattelin miksen kokeilisi. En siinä vaiheessa tiennyt, miten suuri vaikutus osaamismerkeillä voi olla. Suoritin kaiken kaikkiaan 9 eri osaamismerkkiä. Kun päivitin ansioluettelooni OBF-perusosaajan osaamismerkin, joka sisälsi 6 eri osaamismerkkiä ja kaksi muuta osaamismerkkiä, jotka olivat Kuntoutussäätiön Arjen digitaidon perusteista ja Excelin perusteista. Pääsin muutamiin työhaastatteluihin osaamismerkkien ansiosta. Suosittelen päivittämään digitaitoja. Osaamismerkit kertovat sinusta, miten motivoitunut työhakija olet.”

Ohjaajan näkökulmasta Osuvat taidot -osaamismerkit ovat olleet toimiva lisä Digipajan sisältöihin. Osaamismerkkejä on ollut luontevaa tarjota etenkin aloittaville asiakkaille ensimmäiseksi tehtäväksi kuntouttavassa työtoiminnassa. Työskentely Digipajalla vaatii asiakkaalta itseohjautuvuutta, joten selkein ohjein varusteltu, asiakkaalle aidosti hyödyllinen ja pajan sisältömoduuleihin istuva osaamismerkkikokonaisuus auttaa asiakasta pääsemään Digipajan arkeen ja rytmiin.


Kuntoutussäätiön digipaja ja Askeleet töihin -hanke:
Osaamismerkkikokeilu ja yksittäiset esimerkit, joita tässä kirjoituksessa on nostettu esille, ovat konkreettinen esimerkki siitä, kuinka organisaatioiden välisellä yhteistyöllä voidaan tehdä ihmisen osaaminen näkyväksi. Tällä matkalla pienikin askel voi olla suuri.

Kuntoutussäätiön Digipaja tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa helsinkiläisille ja espoolaisille pitkäaikaistyöttömille aikuisille. Tavoite kuntouttavassa työtoiminnassa on parantaa asiakkaiden työelämävalmiuksia ja ammattiosaamista. Digipajalla asiakkaat oppivat uusia taitoja, saavat kokemuksia erilaisista työtehtävistä ja projekteista, perehtyvät työelämän sääntöihin ja saavat selkeyttä omiin jatkopolkuihinsa.

Kuntoutussäätiön Askeleet töihin -hankkeessa on yksilöllisen työvalmennuksen lisäksi annettu digitaitovalmennusta sitä haluaville alkuvuodesta 2022 alkaen lyhyillä Arjen digitaito-kursseilla. Tarve digitaitojen perusteiden opiskeluun nousi esiin, kun monella työvalmennettavalla työnhaun haasteiksi tuli esimerkiksi liitteiden liittäminen työhakemukseen tai Kelan työttömyyspäivärahahakemukseen. Monilla on älypuhelin, mutta ei mahdollisuutta tai osaamista tietokoneen käyttöön. Hakemusten teossa ja liitteiden laittamisessa usein tietokone on helpompi, kun sen käyttöön saa alkuopastuksen.

Kirjoittajat: 
Marja-Liisa Schiess, Kuntoutussäätiö 
Päivi Häikiö, Kuntoutussäätiö 
Kaisa Hakala, Taitotalo

 

Askeleet töihin -hankkeen logo

 

 

Kysy lisää.

Kaisa Hakala
Kaisa Hakala
henkilöstöasiantuntija
020 746 1377