Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi Kurssi

rakennustyöntekijä

Vastuuhenkilöllä on oikeus räjähteiden käsittelyyn kuten muillakin pätevyyskirjan haltijoilla, mutta vastuuhenkilön tehtävä painottuu räjäytysten suunnitteluun ja johtamiseen. Vastuu räjäytystyön johtamisesta asutulla alueella on räjäytystyön vastuuhenkilöllä.

Koulutuksessa painotetaan räjäytystyön johtamiseen tarvittavia valmiuksia ja taitoja.

Lisätietoa pätevyyskirjan hakemisesta löydät tästä.

Koulutuksen sisältö

Ohjelmassa

  • Louhintatyön suunnittelu, valmistavat työt, työmaan perustus
  • Vakuutukset, vakuudet ja kustannuslaskenta
  • Työn organisoiminen ja johtaminen, tiedon kulku ja yhteydenpito
  • Lainsäädäntö
  • Turvallisuussuunnittelu ja kivien sinkoilun estäminen
  • Riskien arviointi, riskianalyysit ja ympäristöselvitykset, louhintatärinät
  • Kuulustelu

Lähiopetusta on 5 päivää, klo 8 - 17. Viimeisenä päivänä pyritään järjestämään mahdollisuus kuulusteluoikeudet omaavan asiantuntijan järjestämään kuulusteluun. Kuulustelija perii kuulustelumaksun 70 euroa.

Koulutus toteutetaan, kun osallistujia on vähintään 8.

Kenelle koulutus sopii?

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi on tarkoitettu räjäytystöitä johtaville, ylipanostajan lupakirjan omaaville. Myös nuoremman panostajan koulutuksen saaneet insinöörit, teknikot ja vastaavan koulutuksen saaneet voivat koulutuspohjalla hakea vastuuhenkilön pätevyyttä kurssin jälkeen.

Muuta tärkeää tietoa

Lisätietoja:

Juha Koskinen

Ylipanostaja, RTV 1056/21

p.050 3546885

Inspiroidu

Taitocase
Koulutus tuki Läänin Kuljetuksen toiminnanohjauksen kehitysprojektia.Läänin Kuljetus Oy toimii maanrakennus- ja kuljetusaloilla. Ne ovat perinteisiä toimialoja, joilla kehityshankkeet kohdistuvat helposti digitalisaation sijaan toisaalle. Carina Niemi työskentelee Läänin Kuljetuksessa talousjohtajana.
Läänin Kuljetus Oy digiloikkasi TäsmäKoulutuksella
Lue lisää artikkeleita