Läänin Kuljetus Oy digiloikkasi TäsmäKoulutuksella Taitocase

Digitalisaatio haastaa pk-yrityksiä kehittämään sähköistä toimintaansa. Työn digiloikkaa tukemaan Läänin Kuljetus Oy toteutti henkilökunnalleen vuoden mittaisen TäsmäKoulutuksen yhdessä ELY-keskuksen ja Taitotalon kanssa.

10.1.2022

Läänin Kuljetus Oy digiloikkasi TäsmäKoulutuksella

Koulutus tuki Läänin Kuljetuksen toiminnanohjauksen kehitysprojektia.

Läänin Kuljetus Oy toimii maanrakennus- ja kuljetusaloilla. Ne ovat perinteisiä toimialoja, joilla kehityshankkeet kohdistuvat helposti digitalisaation sijaan toisaalle. Carina Niemi työskentelee Läänin Kuljetuksessa talousjohtajana.

– Päätimme toteuttaa tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi toiminnanohjauksen ja dokumentoinnin prosessien digitalisaation. Se edellytti myös henkilöstön osaamisen päivittämistä, Niemi kertoo.

TäsmäKoulutus osoittautui Niemen mukaan sopivaksi vaihtoehdoksi henkilöstön kouluttamiseen.

– Tärkein tavoitteemme oli toiminnan digitalisoinnilla varmistaa yrityksen kilpailukyky tulevaisuudessa ja vahvistaa kasvun mahdollisuuksia. Projektia tukevalla TäsmäKoulutuksella pystyimme päivittämään kaikkien 15 toimihenkilömme osaamisen, Niemi toteaa.

TäsmäKoulutus räätälöitiin vastaamaan Läänin Kuljetuksen tarpeita. Muutosprosessin ja muutostaitojen koulutuksella oli kokonaisuudessa merkittävä rooli.

– Henkilökunta koki, että muutoskoulutukset tukivat uusien toimintatapojen omaksumista ja muutoksessa jaksamista, Niemi kertoo.

Moderni koulutus on reaktiivista

Koulutuksella vahvistettiin ja päivitettiin myös henkilöstön digitaitoja. Toiminnanohjausjärjestelmän muutoksessa koulutus auttoi isoon muutokseen valmistautumisessa. Erityisen tyytyväinen Niemi on siihen, että Taitotalon kouluttaja huomioi Läänin Kuljetuksen koulutustoiveet tarkasti.

– ERP-projektin edetessä tarpeemme vielä täsmentyivät ja kouluttaja otti niistä hyvin koppia. Taitotalo nimesi koulutukselle projektipäällikön, mikä selkeytti koulutuksen vetovastuuta ja yhteydenpitoa, Niemi sanoo.

Koulutusta ohjasi Läänin Kuljetuksen ja Taitotalon yhteinen ohjausryhmä, joka kokoontui säännöllisesti ja seurasi koulutuksen etenemistä ja vaikuttavuutta. Sekä Niemi että Makkonen suosittelevat Taitotaloa koulutuksen järjestäjänä. Niemen ja Makkosen mukaan yhteistyö Taitotalon kanssa toimi hyvin. Taitotalolaiset kuuntelivat yritystä, ymmärsivät sen tarpeet ja toivat niihin toimivia ratkaisuja.

Digitaaliset työkalut tehokkaaseen hyötykäyttöön

Jyrki Makkonen toimii Läänin Kuljetuksessa aluejohtajana. Hänen mukaansa TäsmäKoulutus toteutettiin juuri oikeaan aikaan ja toimivana yhdistelmänä muutososaamista ja digitaitoja.

– Uuden ohjelmiston myötä työnkuvat muuttuvat. Etukäteisyyttä ja valmistautumista asiaan tarvittiin, Makkonen sanoo.

Erityisesti Makkonen kiittää koulutuksen käytännönläheisyyttä. Digitaalisten työkalujen ja ohjelmistojen perusasioiden kertaaminen ja syventäminen nousivat uusia yhteisiä toimintatapoja rakennettaessa arvoon arvaamattomaan.

– Esimerkkiharjoitteet toteutettiin Läänin Kuljetuksen omilla aineistoilla. Samalla opin itse Office-ohjelmistoista paljon käyttövinkkejä, jotka monessa kohtaa helpottavat työni arkea, Makkonen toteaa.

Verkkototeutus mahdollisti osaamisen päivittämisen

Korona-ajan siivittämänä opetus toteutettiin kokonaan verkon yli tapahtuvana live-opetuksena.

– Erityisen tärkeätä oli, että koulutus onnistui kokonaan verkossa. Koska yrityksellä on useita toimipaikkoja ympäri Etelä-Suomea, verkko on yhteinen työympäristö, toteaa Makkonen.

– Verkkototeutus toimi erinomaisesti ja oli ainoa tapa, jolla tällaisen koulutuksen tarjoaminen henkilöstöllemme oli mahdollista, jatkaa Niemi.

Muutos on pysyvää

Läänin Kuljetuksessa tiedostetaan, että työn digitalisoituminen on jo arkipäivää. Niemelle muutosprojektien johtaminen on osa jokapäiväistä työtä.

– Koulutusmyönteisyys pitää yrityksen ja yksilön mukana jatkuvasti muuttuvassa työelämässä, Niemi sanoo.
 

Läänin Kuljetuksessa otettiin digiloikka TäsmäKoulutuksella.
Läänin Kuljetuksessa otettiin digiloikka TäsmäKoulutuksella.