Trukinkuljettajien perehdyttäjä- ja opettajakoulutus Kurssi

trukinkuljetuksen opettelua

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti työturvallisuuslakia, jotta voit opastaa ja perehdyttää henkilökuntaa trukinkuljettajan tehtäviin. Työturvallisuuslain mukaan työantajan velvollisuutena on antaa opastus työn suorittajalle.

Koulutus auttaa ymmärtämään perehdytyksen merkityksen ja antaa käytännön työkaluja opastamiseen. Eri yritysten ammattilaisten kokemuksien jakaminen on tärkeää.

Koulutuksen sisältö

Trukinkuljettajan osaamiselle asetettavat vaatimukset

 • Lainsäädäntö ja pätevyysvaatimukset
 • Toimintaympäristön vaatimukset
 • Trukin tekniikasta tulevat osaamisvaatimukset
 • Tuottavuusvaatimukset
 • Trukinkuljettajan henkilökohtaiset vaatimukset ja suositukset
 • Trukinkuljettajan oikeudet

Tekniikka

 • Trukkityypit; kuormankantoperiaatteet ja valinta
 • Lisälaitteet
 • Rakenneosat
 • Trukin valintaan vaikuttavat tekniset ominaisuudet
 • Tarkastustoimenpiteet
 • Käyttövoiman määrittämät erikoistoimenpiteet

Kapasiteetti, nostokyky

 • Tukipintakäsitteet ja voimat trukkityöskentelyssä
 • Nostokyvyn määrittäminen, kilvet ja niiden tulkinta

Trukkityöskentelyn ohjeet

 • Ajotilanteet
 • Erilaiset taakat ja niiden käsittelyssä huomioitavat asiat
 • Hyllytys
 • Lastaus ja purkaus
 • Sisäisen liikenteen säännöt ja suositukset

Henkilönostot

 • Lainsäädäntö
 • Tekniset näkökohdat
 • Tarkastukset
 • Toiminta käytännön tilanteissa

Trukinkuljettajien perehdyttäminen, työnopastus, työtapojen seuranta

 • Työnopastuksen ja perehdyttämisen lainsäädännöllinen tausta
 • Työnantajan vastuu ja delegointi
 • Onnistuneen perehdytyksen ja työnopastuksen elementit
 • Seuranta ja ylläpito
 • Seitsemän askelta: Käytännön ohjeistus trukinkuljettajien perehdyttämiseen

Ohjeistus käytännön harjoituksiin

 • Trukin tarkastaminen
 • Ajoharjoitteet
 • Taakankäsittely harjoitukset
 • Purkaus- ja lastaus harjoitukset
 • Hyllytysharjoitukset

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus antaa valmiuksia yritysten työpaikkakouluttajille, työnopettajille, perehdyttäjille ja uusille työnopastajille perehdyttää työpaikoilla trukin käyttäjiä. Koulutus antaa myös valmiuksia oppilaitosten opettajille kouluttaa trukkitoimintoihin oppilaitoksen oppilaita (mm. vaatimuksena eri ammatillisissa tutkinnoissa).

Trukinkuljettajan perehdyttäjä- ja opettajakoulutus sopii myös tietojen kertaukseksi ja varmistamiseksi henkilöille, jotka vastaavat yrityksessä trukkitoiminnoista ja asetuksen 403/2008, 14 § mukaisen henkilökohtaisen ajoluvan myöntämisestä. 

Jonna Akselila

i Kysy lisää

Jonna Peräkylä

koulutusasiantuntija, logistiikka; varastointi ja kuljetus, perustutkinnot, kurssit ja yrityskohtaiset koulutukset
Ota yhteyttä

Inspiroidu

Opiskelijatarina
Kun it-alalla työskennellyt 29-vuotias Janne Kahila ei työllistynyt, hän haki Taitotalon ja TE-palveluiden yhteistyössä järjestämään logistiikka-alan koulutukseen.– En saanut töitä, joten päätin kokeilla jotain ihan muuta. Huomasin koulutuksen, jonka tavoitteena oli työllistyminen varastoalalle. Hain ja pääsin koulutukseen, Janne sanoo.
Janne Kahila pakkaa varastossa tuotetta. Hän laittaa pahvilaatikon päälle pakkausteippiä.
Lue lisää artikkeleita