Ammatillisen koulutuksen tulisi olla yritysyhteistyövetoista Asiakastarina

Etran logistiikkakeskus tunnetaan huippuluokan varastoautomatiikasta ja -robotiikasta. Laatu- ja kehityskoordinaattorina logistiikkakeskuksessa työskentelevä Johan Hjerp opiskeli Taitotalossa palvelulogistiikan erikoisammattitutkinnon.

15.1.2024

Johan Hjerp seisoo Etran varastossa. Hänellä on yllään keltainen huomioliivi, ja hänen vieressään on kuormalavoja, joiden päällä on eri värisiä post it -lappuja.

Nykyään Johan kouluttaa työnsä ohella Taitotalossa varastoautomatiikkaa.

Koulutusmyönteisen Johanin mukaan ammatillisen koulutuksen ja työelämän on tehtävä tulevaisuudessa entistä enemmän yhteistyötä. Ammatillisen koulutuksen ydintehtävä on valmistaa ammattilaisia suoraan elinkeinoelämän tarpeisiin. Työelämässä, eli liike-elämän yrityksissä, tiedetään parhaiten, millaisia osaajia sinne tarvitaan.

Yhteiskunnan monimutkaisuus lisääntyy koko ajan, ja muutokset tapahtuvat nopealla syklillä. Koska Johanin päivätyö on logistiikan kehittämistehtävissä, hänellä on viimeisin tieto, mitä alalla tapahtuu nyt ja seuraavaksi. Johan arvostaa koulutusyhteistyötä Suomen suurimman ammatillisen aikuiskouluttajan Taitotalon kanssa. 

– Kun käyn Taitotalossa kouluttamassa, jaan tietoa ja kokemuksiani tuleville logistiikka-alan ammattilaisille, Johan sanoo.

Kehittäminen on mahdollisuuksien avaamista

Johanin mukaan myös ammatillisen koulutuksen opettajien ja kouluttajien pitäisi käydä säännöllisesti työelämäjaksoilla työelämässä. Logistiikka-ala on muuttunut 20 vuodessa täysin. Nykyään sitä ohjaa tekoäly ja algoritmit, kun ennen se oli lähinnä käytännön tekemistä.

  Ammatillisen koulutuksen tulisi olla yritysyhteistyövetoista, mutta siihen on kiinnitettävä huomiota, ettei koulutusyhteistyö ole vain tiettyjen yritysten varassa.

Yhteiskunnan näkökulmasta valtio investoi eri alojen perustutkimukseen, ja kun yritykset tekevät koulutusyhteistyötä ja tavoittelevat samaan aikaan voitollista liiketoimintaa, yhtälö voi olla koulutuksen laadun kannalta monimutkainen ja vaikea. Ennen logistiikka-alalle työllistymistään Johan opiskeli aatehistoriaa. Logistiikan kehittäminen on mahdollisuuksien avaamista ja tien luomista. Esimerkiksi aikanaan, kun teollisuus tarvitsi ihmisiä kaupunkeihin, valtio ei pystynyt päättämään, mihin ihmiset menevät, mutta se rakensi rautatien ja loi infrastruktuurin.

Logistiikka on mittaamattoman laaja ja monimutkainen verkosto

Nuorena Johan haaveili urasta arkistoalalla. Kun alan tulevaisuuden näkymät eivät olleet kummoiset, hän ryhtyi miettimään, mikä olisi tulevaisuuden ala. Johan ajatteli logistiikkaa ja koki halua ymmärtää sitä paremmin.

– Näin logistiikan laajat systeemit. Logistiikka liittyy myös sivilisaatioiden elinkaariin ja siihen, miten kulttuurit ovat vaikuttaneet toisiinsa ja miten uusia kulttuureita on syntynyt. Logistiikka on mittaamattoman laaja ja monimutkainen verkosto.

Johanin tausta on logistiikka-alalla epätyypillinen. Alalle päädytään usein teknisellä tai kaupallisella koulutuksella. Johan on työskennellyt Etrassa 6,5 vuotta. Hän aloitti varastotyöntekijän työstä. Sitten hän eteni tiiminvetäjäksi ja vuoroesihenkilöksi. Seuraavaksi hän sijaisti laatu- ja kehityspäällikköä. Tämän jälkeen Johan sai nykytyönsä laatu- ja kehityskoordinaattorina.

Tehdessään opetusmateriaaleja Taitotalon koulutuksiin Johan tavoittelee sitä, että hän saisi luotua innostusta ja mielenkiintoa logistiikka-alaa kohtaan. Jos opiskelijat haluavat keskustella trukeista, Johan keskustelee mielellään niistä, mutta hänen mielestään hänen ydintehtävänsä on saada ihmiset syttymään varastoalasta.

– On tärkeää luoda opiskelijoille alasta kokonaisymmärrys. Kaikki tieto vanhenee, mutta toivottavasti onnistun kuvaamaan alan haasteita, mahdollisuuksia ja kompleksisuutta kattavasti.

Johan kiinnittää huomiota käyttämäänsä terminologiaan. On huolehdittava siitä, että oikeista asioista puhutaan oikeilla sanoilla ja että kaikki ymmärtävät, mistä on kyse. Johan välttää terminologialla hienostelua. Opiskelijaryhmät ovat heterogeenisiä, joten opetuksen on oltava riittävän yleistajuista, mutta myös riittävän syvällistä, että jo alalla työskentelevien ammattilaisten kiinnostus pysyy yllä.

Logistiikka kytkee yhteiskunnan ja talouden toisiinsa

Logistiikkakeskuksen laatu- ja kehittämiskoordinaattorin työn keskiössä on jatkuva parantaminen. Johan käyttääkin työssään lean-filosofiaa. Vastuullisuuden rooli kasvaa koko ajan. Johanille vastuullisuus tarkoittaa asiakastarpeen huomioimista ja sitä, että kerrotaan teoista, jotka ovat tosia ja aidosti vaikuttavia.

– Vastuullisuuslupauksista on oltava asiakkaalle arvoa.

Logistiikka ei ole isossa profiilissa oleva tieteenhaara, koska se liittyy käytännössä kaikkeen. Se on tilaus- ja toimitusketjun ja materiaalien hallintaa, se on erilaisia integraatioita ja info- ja arvovirtaa. Logistiikka kytkee yhteiskunnan ja talouden toisiinsa monimutkaiseksi verkostoksi.

Alaa, johon logistiikka ei liity, ei Johanin mukaan ole olemassa. Johan ajattelee lean-mallista samalla tavalla. Jos joku sanoo, että lean ei sovi heille, hän ei ole ymmärtänyt, mitä lean tarkoittaa. Se yhdistää eri toiminnot toisiinsa, lisää tehokkuutta ja auttaa ymmärtämään syy-seuraussuhteita. Esimerkiksi automatiikka on tärkeä osa logistiikkakeskuksen toimintaa, mutta yhtä tärkeitä ovat yrityksen arvopohja ja käytännön työtavat ja -kulttuuri, ja se, miten ihmisistä puhutaan. Sitten ovat vielä teknologiset innovaatiot. Jos ostaa järjestelmän, manuaalisia työvaiheita voi jäädä pois, mutta pahimmillaan yhden prosessin poisjääminen synnyttää pullonkaulan seuraavan vaiheeseen, eikä kokonaistehokkuus nousekaan. Lean taklaa tämän tyyppisiä haasteita.

– Leanin ansiosta keskustelemme jatkuvasti strategiasta, asenteista ja arvoista. Lean-malli lisää kosketuspisteitä, joissa työntekijät keskustelevat dialogisesti yrityksen kanssa.

Johan Hjerp seisoo Etran varastossa. Hänellä on yllään keltainen huomioliivi, ja hänen vieressään on kuormalavoja, joiden päällä on eri värisiä post it -lappuja.
Johan Hjerp työskentelee Etran logistiikkakeskuksessa laatu- ja kehityskoordinaattorina

Koulutusyhteistyö Taitotalon kanssa on yhteiskunnallisesti merkittävää

Työnsä ohella Johan on opiskellut lähes jatkuvasti logistiikkaa. Suoritettuaan Taitotalossa palvelulogistiikan erikoisammattitutkinnon Johan alkoi opiskella kansainvälisen kaupan tradenomiksi ammattikorkeakoulussa. 

Kun laatu- ja kehittämisasioihin suhtautuu jatkuvan parantamisen oppien mukaan, huomaa, että jokaisessa ihmisessä on kamala määrä potentiaalia. Koulutusyhteistyö Taitotalon kanssa on yhteiskunnallisesti merkittävää. Aikuiskoulutus parantaa tutkitusti yksilöiden asemaa työelämässä.

– Koulutuksella ja lean-menetelmillä osaamisen johtaminen pidentää ihmisten työuria, mahdollistaa työssä kehittymisen ja tekee työstä mielekästä, Johan sanoo.

 

Teksti: Johanna Rautio, Taitotalo