Kylmäalan ja lämpöpumppukoulutukset

Mies tarkastelee lämpöpumpun painetta.
Kylmäalalla tarvitaan osaajia

Kylmäala kasvaa ennennäkemätöntä vauhtia ja alalla on pula osaajista. Kylmäalalla on merkittävä rooli tulevaisuudessakin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa, joten työllisyysnäkymät alalla ovat erinomaiset.

Taitotalon koulutusten avulla voit liittyä kylmäalan osaajien joukkoon. Meillä voit opiskella kylmäasentajaksi tai lämpöpumppuasentajaksi Talotekniikan perus- ja ammattitutkinnon koulutusohjelmissa. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen antaa valmiudet kylmäalan asennus- ja huoltotöihin. Kylmätekniikka on luvanvaraista toimintaa. Opiskelija voi hakea Tukesilta koulutuksen jälkeen kylmäalan pätevyyksiä (y3, y3a, e3, e3a).

Taitotaloon on rakennettu oppimisympäristö, joka mahdollistaa käytännönläheisen opiskelun erilaisten kylmälaitteistojen parissa. Meillä voit opiskella oppisopimuksella, omaehtoisella rahoituksella tai yhteistyössä työhallinnon kanssa järjestetyissä koulutuksissa.

Opiskele kylmäasentajaksi

Kylmäasentaja työskentelee erilaisten kylmä- ja lämmityslaitteiden asennus-, tarkastus- ja huoltotöissä. Ammattitutkinnon suorittanut asentaja voi toimia tietyin edellytyksin yrityksen vastuuhenkilönä.  Työkohteet voivat vaihdella lämpöpumpuista isoihin teollisuusluokan kylmälaitoksiin. Kylmäasentajana työskentely edellyttää tarkkuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Koulutuksessa opit itsenäisesti asentamaan, korjaamaan ja huoltamaan laitteita ja saat valmiudet toimia ohjattuna kylmäalan sähkötöiden parissa.

Opiskele lämpöpumppuasentajaksi

Lämpöpumppuasentaja työskentelee alle 3kg kylmäainetta sisältävien laitteistojen asennus-, tarkastus- ja huoltotöissä. Tällä hetkellä erityisesti ilmalämpöpumppujen asennustyöt työllistävät asentajia. Koulutus ja vuoden työkokemus antavat valmiudet työskennellä vastuuhenkilönä kylmäalan yrityksessä. Lämpöpumppuasentajana työskentely edellyttää itsenäistä työotetta. Lämpöpumppuasentajaksi kouluttaudut opiskelemalla tutkinnon osan lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen. Koulutus antaa perusvalmiudet kylmäalalla työskentelyyn.

Koulutamme kylmäasentajia sekä lämpöpumppuasentajia myös Oulussa. Tutustu tästä tarkemmin Oulun koulutustarjontaamme.

Rekrykoulutuksella kylmäalalle. Lue artikkeli tästä.

Taitotalo kuuluu LVI-Työelämäkumppaniverkostoon ja on tutkintojen laatuun ja työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön aidosti sitoutunut oppilaitos.

 • Helsinki
 • Oulu
 • Lähiopiskelu

Ammoniakkilaitoksen tekniikka - lainsäädäntö, standardit ja turvallisuus

Ammoniakki (NH3) on perinteinen teollisuuden kylmäaine. Se on ominaisuuksiltaan erilainen kuin muut kylmäaineet. Ammoniakkikylmälaitosten tekniikka -koulutuksessa perehdytään ammoniakkilaitosten erityispiirteisiin. Koulutuksessa  tarkastellaan ammoniakkilaitoksen rakentamista ja huoltoa, syvennytään kylmäprosessiin sekä erilaisiin laitostyyppeihin.
Seuraavat koulutukset
Ammoniakkilaitoksen tekniikka, Helsinki 18.-19.9.2024
 • 18.–19.9.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Ammoniakkilaitoksen tekniikka Oulu, 9.-10.10.2024
 • 9.–10.10.2024
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Ammoniakkilaitoksen tekniikka - lainsäädäntö, standardit ja turvallisuus
 • Helsinki
 • Oulu
 • Lähiopiskelu

Maalämpöpumppulaitoksen tekniikka - vaatimukset ja valintakriteerit suunnittelulle ja asennuksille

Koulutuksessa saat käytännönläheiset tiedot ja taidot lämpöpumppujärjestelmien suunnitteluun, huoltoon ja ylläpitoon.Koulutuksen jälkeen sinulla on syvällinen käsitys maalämpöjärjestelmien toimintaperiaatteista. Pureudumme mm. maalämpöpumppulaitteistojen päätyyppeihin sekä niihin liittyvään automatiikkaan, porakaivoihin, lämmitystehon arviointiin, ilman poistoon sekä liuosputkistoihin. 
Seuraavat koulutukset
Maalämpöpumppulaitoksen tekniikka Oulu, 24.9.2024
 • 24.9.2024
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
Maalämpöpumppulaitoksen tekniikka (Helsinki, 8.10.2024)
 • 8.10.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Maalämpöpumppulaitoksen tekniikka - vaatimukset ja valintakriteerit suunnittelulle ja asennuksille
 • Helsinki
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala

Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut kylmäasentaja (AT) on oman alansa kokenut kylmäasennuksen ja huollon ammattilainen. Hän pystyy asentamaan ja huoltamaan kaikki oman alansa kylmälaitteet ja -laitokset koosta ja kylmäaineesta riippumatta. Hänellä on edellytykset pitää ammattitaitoaan korkeana seuraamalla kylmäalalla tapahtuvaa kehitystä.
Seuraavat koulutukset
Talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala, oppisopimuskoulutus
 • Jatkuva haku
 • Oulu
 • Monimuoto
Talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala, oppisopimuskoulutus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
Talotekniikan ammattitutkinto, kylmäaineiden käsitteleminen, osatutkinto
 • 23.9.–20.10.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Talotekniikan ammattitutkinto, kylmäasennuksen osaamisala
 • Helsinki
 • Oulu
 • Iltaopiskelu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Lämmityslaiteasentaja, talotekniikan ammattitutkinto

Kun työkohteena on enintään 3 kg kylmäainetta sisältävät kiinteät jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet, valvotaan osaamista henkilöpätevyyksillä. Tällä talotekniikan osatutkintokoulutuksella saat osaamisen asentaa edellä mainittuja laitteita, kuten ilmalämpöpumppuja.
Seuraavat koulutukset
Talotekniikan ammattitutkinto, lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen (Oulu, 05/2024)
 • Jatkuva haku
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
Lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen, iltaryhmä
 • 28.8.–28.11.2024
 • Helsinki
 • Monimuoto
 • Iltaopiskelu
Lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen, päiväryhmä
 • 2.9.–30.11.2024
 • Helsinki
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Lämmityslaiteasentaja, talotekniikan ammattitutkinto
 • Helsinki
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Kylmäasentaja, talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinnon suorittanut kylmäasentaja (PT) työskentelee pääasiassa yli 3 kg kylmäainetta sisältävien laitteiden asennus, tarkastus- ja huoltotöissä. Kylmäasentajan työtehtävät ovat monipuolisia. Tutkinto antaa valmiudet etsiä ja hallita vikoja kylmälaitteista. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.
Seuraavat koulutukset
Kylmäasentaja, talotekniikan perustutkinto, oppisopimus
 • Jatkuva haku
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto
Kylmäasentaja, talotekniikan perustutkinto, oppisopimus
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Kylmäasentaja, talotekniikan perustutkinto
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Työvoimakoulutus kylmätekniikan ammattiin ja energiatehokkaaseen talotekniikkaan (720934)

Tämä koulutus sopii henkilölle, joka haluaa hakeutua talotekniikan AMK opintoihin ja syventää osaamistaan AMK talotekniikan sisäänpääsykokeen vaatimuksiin. Koulutus on soveltuva myös AMK talotekniikan avoimen väylän valitsevalle koska koulutus tutustuttaa talotekniikan AMK 1 vuoden syksyn oppiaineiden sisältöön. Samalla henkilö voi hankkia ennen AMK opintojen alkamista Y3a luokan kylmätekniikan ammattipätevyyden.
Seuraavat koulutukset
Työvoimakoulutus kylmätekniikan ammattiin ja energiatehokkaaseen talotekniikkaan (720934)
 • 16.9.2024–23.5.2025
 • Helsinki
 • Monimuoto
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Työvoimakoulutus kylmätekniikan ammattiin ja energiatehokkaaseen talotekniikkaan (720934)
 • Helsinki
 • Oulu
 • Lähiopiskelu

Välillisen (comfort) ilmastoinnin jäähdytyksen tekniikka

Ilmastoinnin välillisessä jäähdytyksessä on tärkeää tuntea koko järjestelmän toimintaan vaikuttavat tekijät. Jokainen osatekijä, kuten ilmavirrat ja jäähdytyspatterit, vaikuttavat kokonaisuuden suorituskykyyn. Siksi asiantunteva mitoitus ja tarkka säätö ovat avainasemassa varmistaessa, että ilmastoinnin välillinen jäähdytys toimii optimaalisesti tarjoten miellyttävän ja tehokkaan jäähdytyksen. 
Seuraavat koulutukset
Välillisen (comfort) ilmastoinnin jäähdytyksen tekniikka Oulu, 30.9.2024
 • 30.9.2024
 • Oulu
 • Lähiopiskelu
Välillisen (comfort) ilmastoinnin jäähdytyksen tekniikka (Helsinki 9.10.2024)
 • 9.10.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Välillisen (comfort) ilmastoinnin jäähdytyksen tekniikka
Koulutushaku

Koulutusala

LVI- ja kylmäalan koulutus

Alan koulutukset

LVI-alan koulutusLVI-alan lyhytkoulutukset ja pätevyydet