World Class Maintenance - kunnossapidon koulutusohjelma (WCM) Seminaari

Mies esittää kaviokuvaa taululta, oppilaat seuraavat

World Class Maintenance -koulutusohjelma (WCM) on laadittu kunnossapidon työnjohtajien ja suunnittelijoiden sekä kunnossapitopäälliköiden ja kunnossapitoinsinöörien osaamisen kehittämiseen. 
Seminaarisarjan sisältö pohjautuu eurooppalaisen SFS-EN 15628 -standardin Kunnossapitohenkilöstön osaamisvaatimuksiin.

Koulutuksen sisältö

Tämän päivän teollisuudessa kaikkien toimintojen on palveltava yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Toiminnoissa täytyy ottaa huomioon teknologiat, taloudelliset lainalaisuudet sekä ympäristön vaatimukset. Kunnossapito on yksi tärkeimmistä resursseista, joiden tehtävänä on varmistaa, että laitoksen käytettävyys, tuotantomäärät ja lopputuotteiden laatu pysyvät suunnitellulla tasolla.

Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti SFS-EN 15628 mukaan

Kunnossapitotöitä tekeville on kehittynyt toisis­taan poikkeavia ammatillisia työnkuvia, eikä alan osaamiselle ole ollut mittareita. Eurooppalainen standardi SFS-EN 15628 luo pohjan ja yhtenäiset vaatimukset kunnossapitohenkilöstön osaamiselle ja pätevyyksille. Taitotalon World Class Maintenance -kunnossapidon koulutusohjelma (WCM) tukee kunnossapidossa vaadittavaa erityisosaamista.

Koulutusohjelmaan ilmoittautuminen

Koulutusohjelma toteutetaan sekä keväällä että syksyllä. Voit liittyä ohjelmaan mukaan myös kesken kauden ja käydä puuttuvat osat myöhemmin tai osallistua yksittäisiin seminaareihin, silloin kun sinulle parhaiten sopii. Lisätietoja antaa Rami Annala, 050 568 1935.

 

Päällikön koulutusohjelma (8 seminaaripäivää)

Suunnittelijan koulutusohjelma (7 seminaaripäivää) 

Työnjohtajan koulutusohjelma (6 seminaaripäivää)

Suomessa Kunnossapitoyhdistys Promaint ry vastaa EFNMS:n (the European Federation of National Maintenance Societies) sertifiointitilaisuuksien käytännön järjestelyistä. Tentin vaatimukset perustuvat edellä mainittuun SFS-EN 15628 -standardiin. 
 

WCM jakso 1

Kunnossapidon menetelmät ja käytännöt 1. päivä

 • Kunnossapidon käsitteet
 • Ehkäisevä kunnossapito
 • Kuntoon perustuva kunnossapito
 • Voitelutekniikkaa
 • Korjaava kunnossapito
 • Parantava kunnossapito
 • Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti

Kunnossapidon menetelmät ja käytännöt, 2. päivä

 • Jatkuva parantaminen ja systemaattinen kehittäminen
 • Käyttäjäkunnossapidon toimintamalli
 • Palveluiden käyttö ja hankinta kunnossapidossa
 • Kunnossapito tuotantolaitoksen liiketoiminnan osana
   

WCM jakso 2 

Laitoksen käyttövarmuus ja riskienhallinta, 1. päivä

 • Käyttövarmuuden perusteet
 • Käyttövarmuuden mittaaminen
 • Käyttövarmuuden suunnittelu ja kehittäminen
 • Varaosastrategiat ja varastojen hallinta

Laitoksen käyttövarmuus ja riskienhallinta, 2. päivä

 • Analyysimenetelmien perusteita
 • PSK 6800 - Kriittisyysluokittelu / FMEA - Vika- ja vaikutusanalyysi
 • FTA – Vikapuuanalyysi
 • RCM - Luotettavuuskeskeinen kunnossapito
   

WCM jakso 3

Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit, 1. päivä

 • Datasta tunnuslukuihin
 • Epävarmuuden hallinta päätöksenteossa
 • Kunnossapidon riskipohjaiset päätökset
 • Kunnossapidon työnsuunnittelu
 • Vuosihuoltojen suunnittelu, case

Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit, 2. päivä

 • Datan hallinta ja hyödyntäminen kunnossapidon tukena
 • Datan hyödyntäminen elinjakson hallinnassa
 • Kunnossapidon sopimukset ja vastuut
 • Kunnossapidon materiaalitoiminnot
 • Kunnossapidon kehittäminen (case)
   

WCM jakso 4

Kunnossapidon johtaminen, 1. päivä (WCM jakso 4.1)

 • Kunnossapidon organisointi ja prosessien hallinta
 • Kunnossapidon talous ja budjetointi
 • Yrityksen strategia ja kunnossapidon tavoitteet 

Fyysisen omaisuuden hallinta, 2. päivä

 • Fyysisen omaisuuden hallinta
 • Osaamisen kehittäminen osana yrityksen strategiaa
 • Kunnossapidon johtaminen (case)

 

Koulutusohjelmien materiaaleihin kuuluvat seuraavat alan julkaisut:

 • Kunnossapito – tuotanto-omaisuuden hoitaminen: Jorma Järviö – Taina Lehtiö, 6. täydennetty painos, helmikuu 2017, ISBN 978-952-68687-2-1, 292 sivua.
 • Tehokas kunnossapito: Hannu S. Laine, 1. painos, lokakuu 2010, ISBN 978-952-99458-7-0, 275 sivua.
 • Kuntoon perustuva kunnossapito – käsikirja: toim. Henry Mikkonen, 1. painos, lokakuu 2009, ISBN 978-952-99458-4-9, 606 sivua.
   

Katso kaikki kunnossapidon koulutukset tästä.

Promaint ry:n jäsenille jäsenalennus. Ilmoita jäsenyydestäsi ilmoittautumisen yhteydessä Lisätietoja-kentässä.

#maintenancekoulutus

Kenelle koulutus sopii?

Kunnossapitokoulutusta on ollut Suomessa perinteisesti hyvin niukasti tarjolla. Alan osaaminen on yleensä hankittu omalla aktiivisuudella ja työkokemuksella. Koulutusohjelma soveltuu kaikille kunnossapidossa työskenteleville, mutta auttaa myös mm. teollisuuden tuotannon parissa toimivia asiantuntijoita ymmärtämään, miten toimintoja kehittämällä saadaan aikaan konkreettista tuloksia.

Koulutuksesta hyötyvät

World Class Maintenance -koulutusohjelma on laadittu tämän päivän teollisuuden tarpeiden pohjalta ottaen huomioon eurooppalaisen standardin näkemykset kunnossapidon

 • päälliköiden
 • suunnittelijoiden ja
 • työnjohtajien

pätevyyksistä sekä tukemaan kunnossapidossa tarvittavien erityisosaamisten hallintaa.

Inspiroidu

Lue lisää artikkeleita