Taitotalon muutosturvapalvelut on tehokas ja turvallinen valinta Uutinen

Irtisanottujen uudelleentyöllistymisen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi on kehitetty työvoimapoliittinen muutosturva-toimintamalli. Siinä työnantaja velvoitetaan tukemaan irtisanotun uudelleentyöllistymistä yhden kuukausipalkan suuruisella summalla.

15.9.2020

Muutosturva Jenni Aaltonen ja Kirsi Silvennoinen

Käytännössä tämä tarkoittaa henkilökohtaista uraohjausta, joka sisältää
- asiakkaan tarpeen mukaisia elementtejä työnhakuvalmennuksesta
- osaamista kehittävän koulutussuunnitelman laadinnan
- koulutussuunnitelman toteuttamiseen liittyvän koordinoinnin.

Taitotalolla on vankka kokemus muutosturvapalvelusta

Muutosturvaa koskeva täydennys tuli työsopimuslakiin vuonna 2017. Taitotalo on tarjonnut muutosturvapalvelua siitä asti. – Meillä on tosin useamman vuoden kokemus vastaavien palveluiden tuottamisesta jo ajalta ennen lain voimaantuloa, kertoo asiakkuuspäällikkö Kirsi Silvennoinen Taitotalosta. 

Taitotalo on vuodesta 2017 alkaen valmentanut ja tukenut yli 30 eri alan yrityksen henkilöstöä ja lisäksi palvelua ovat hyödyntäneet useat julkisen sektorin työnantajat. Henkilöasiakkaita on näistä yrityksistä ollut lähes 400. Asiakkaanamme on ollut kaiken kokoisia yrityksiä. – Isoimmat asiakkaamme ovat 11 000 henkilön organisaatioita ja pienimmät mikroyrityksiä. Palvelu siis sopii kaiken kokoisille yrityksille, toteaa Kirsi Silvennoinen.

 

Muutosturvapalvelun mittarina on asetettujen tavoitteiden täyttyminen

Muutosturvapalveluita tarjoavat useat yritykset Taitotalon lisäksi. – Yrityksen pohtiessa, mistä muutosturvapalvelut hankitaan, on hyvä tarkastella muutosturvan tarjoajien saavuttamia tuloksia, sanoo Kirsi Silvennoinen.

– Vaikka suurin osa yksilöasiakkaistamme työllistyykin työstä työhön, ei kaikkien palveluita käyttävien ensimmäisenä tavoitteena ole työllistyä saman tien. Yksi tavoite voi olla oman työmarkkina-arvon kasvattaminen. Tavoitteena voi myös olla esimerkiksi omaa osaamista täydentävän koulutuksen suorittaminen ja sitä kautta omien työllistymismahdollisuuksien parantaminen, tai joskus jopa alan vaihto. Tästä syystä on järkevää tarkastella muutosturvapalvelun tuloksia sen mukaan, miten uravalmennuksessa asetettu valmennuksen tavoite on täyttynyt, täsmentää Kirsi Silvennoinen valmennuksen tehokkuuden mittareita.

Kirsi Silvennoinen
Asiakkuuspäällikkö Kirsi Silvennoinen.


Uravalmennukseen osallistuneista lähes 400:sta henkilöstä kaikki palveluun sitoutuneet ovat löytänet joko työpaikan tai mielekkään koulutuspolun. – Uskallamme väittää näin, koska kohtaamme jokaisen asiakkaan henkilökohtaisesti ja autamme hänet eteenpäin seuraavalle askeleelle työllistymisen polulla, Kirsi Silvennoinen lupaa.

 

Irtisanottu tarvitsee monenlaista tukea

Taitotalolla on viisi ammattitaitoista ja kokenutta uravalmentajaa, jotka työskentelevät muutosturva-asiakkaiden parissa. – Uravalmennuksessa kohtaamme aina irtisanotun kokonaisvaltaisesti. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että osaamisen tunnistamisen ja urasuunnittelun lisäksi tarjoamme henkistä tukea ja rohkaisemme eteenpäin, sanoo Taitotalon kouluttaja Jenni Aaltonen. – Työni tavoitteena on, että valmennettavani löytävät vahvuutensa, kehittymiskohteensa sekä konkreettiset keinot edistää urasuunnitelmiaan, täsmentää Aaltonen uravalmennuksen ideaa.

Työnantaja on velvollinen ohjaamaan irtisanotun hankkimansa muutosturvapalvelun tarjoajan luo. Käytännössä se onnistuu esimerkiksi kertomalla irtisanotulle palvelusta ja tarjoamalla Taitotalon yhteyshenkilön tiedot irtisanomistilanteessa. Irtisanottu itse päättää, haluaako hän käyttää palvelua. – Useimmat haluavat, toteaa Jenni Aaltonen.

Jenni Aaltonen
Kouluttaja Jenni Aaltonen.


Taitotalon tarjoama muutosturvapalvelu räätälöidään aina henkilön tilanne huomioiden. Tukeen sisältyy aina tulevaisuuteen tähtäävä realistinen koulutussuunnittelu. Koulutustalona meillä on paljon kokemusta eri alojen ja eri tasoisista koulutuksista, sillä tarjoamme niitä itsekin. – Eduksemme uskallan kuitenkin sanoa, että osaamme katsoa ison kuvan. Siksi suosittelemme asiakkaalle aina hänen lähtökohtiinsa ja tavoitteisiinsa parhaiten sopivaa koulutusta, riippumatta siitä, löytyykö se meidän omasta vai kilpailijan koulutustarjonnasta, kertoo Jenni Aaltonen.

Asiakkaamme saavat kaiken tietotaitomme käyttöönsä 

Taitotalo on asiakkaidensa tukena koko työntekijöiden elinkaaren ajan. Edellä kuvatut muutosturvapalvelumme keskittyvät henkilöiden uudelleensijoittumiseen. Henkilöstön työsuhteiden alusta löytyvät muun muassa rekrytoivat palvelumme. Meiltä löytyy laaja paletti yrityksen liiketoimintaa tukevia ja kilpailuetua parantavia kehitys- ja koulutuspalveluja, jotka auttavat olemassa olevaa henkilöstöä menestymään työtehtävissään ja siten tuottamaan yritykselle parempaa tulosta.

Taitotalon tehtävä on tukea elinkeinoelämän kehittymistä ja pitää sen pyörät pyörimässä. – Tuotamme vaikuttavia palveluita yritysasiakkaillemme. Kun yritykset menestyvät, näkyy se myös yhteiskunnan tasolla. Tämän kokonaisuuden ymmärrys toimii tekemisemme ohjurina, selventää Kirsi Silvennoinen Taitotalon roolia elinkeinoelämässä.

Kiinnostuitko? Pyydä tarjous!

Lisätietoa muutosturvasta

Muutosturvapalvelut yrityksille

Lähihoitajaopiskelija Anna Joseph: Muutosturva mahdollisti unelmien toteuttamisen

Sanna-Mari hyödynsi muutosturvapalvelua työllistyäkseen irtisanomisen jälkeen

Irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus, Työsopimuslaki, 7 luku 13 § 

Lisää uravalmennuksesta Taitotalossa

Uravalmennus ja uraohjaus

TaitoStartti - maksuton uraohjaus kuntakokeilun asiakkaille