Kestävän kehityksen strategisen perustan luomisesta konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseen

Vastuullisuus
OPH:n rahoittamassa hankkeessa (63/1132/2022) luodaan valtakunnallinen kestävän kehityksen toimintamalli ammatillisten oppilaitosten yhteiskäyttöön.

Hanke on pilot-toteutus, jossa AEL-Amiedu tuottaa oppilaitoskohtaisen kestävän kehityksen strategisen- ja operatiivisen tason kokonaissuunnitelman. Osana kokonaissuunnitelmaa tuotetaan toimialakohtaiset kestävän kehityksen oppimisympäristöt ja opetussuunnitelmat 12 Taitotalon edustamalle koulutusalalle. Erillisesti tuotetaan toimialakohtainen tutkintokoulutusohjelma tutkinnon osaan ilmastovastuullinen toiminta. Hankkeen tuotokset ovat osittain lisä- ja jatkotoimenpiteitä valtakunnallisen kestävän kehityksen tiekartan laadintatyöhön (VASKI-hanke). Hyödynsaajina hankkeessa tulevat olemaan kaikki ammatilliset oppilaitokset ja edelleen verkostona työelämä ja opiskelijat jokaisen oppilaitoksen kautta.

Ota yhteyttä
Miisa Helenius, 050 372 5411
Matti Vesalainen, 0500 873 034