Vedenpuhdistuslaitoksen hoitajan peruskurssi Kurssi

järven rantaa

Vedenpuhdistuslaitoksen hoitajan peruskurssi on mahdollista käydä ainoastaan Taitotalossa.
Koulutuksessa vähemmän aikaa alalla olleet saavat kokonaiskuvan työtehtävistään ja kokeneet työntekijät syventävät ymmärtämystään vedenkäsittelystä ja laitostekniikasta.

Koulutuksen sisältö

  • vedenpuhdistuksen peruskäsitteet ja yksikköprosessit
  • pohjavesien otto, käsittely ja suojelu
  • pintaveden käsittelyprosessit
  • vesilaitoksen koneet ja laitteet
  • vesihygienia
  • laatu, valvonta ja lainsäädäntö

Kenelle koulutus sopii?

vesilaitosten hoitajille, heidän sijaisensa ja muu vesilaitoksen käyttöhenkilöstö.

Muuta tärkeää tietoa

Vedenpuhdistuslaitoksen hoitajan peruskurssi on mahdollista käydä ainoastaan Taitotalossa. Kurssin asiantuntijat ovat alan huippuja!

Koulutuksen avulla vähemmän aikaa alalla olleet saavat kokonaiskuvan työtehtävistään ja kokeneet työntekijät syventävät vedenkäsittelyn ja laitostekniikan ymmärtämystään. Kurssilla pyritään tarjoamaan kokonaiskuva vedenpuhdistusalasta sekä erilaisista laitostyypeistä. 

Kurssi koostuu luennoista, keskustelusta ja tutustumiskäynneistä sekä pohja- että pintavesilaitoksille. Toivomme osallistujien valmistautuvan esittelemään lyhyesti omaa laitostaan ennakkotehtävänä. Tähän lähetämme tarkemmat ohjeet ennen kurssia.

Vedenpuhdistuskoulutuksilla on pitkä historia. Kursseja on järjestetty vuosikymmeniä, ensin AEL:ssä ja nykyisin Taitotalossa. Aluksi vedenpuhdistuskurssi kesti kaksi viikkoa, mutta aikojen saatossa koulutusta on kehitetty ja aihealueet on jaettu omiksi kursseikseen niin, että kurssisarjan ensimmäinen kurssi on Vedenpuhdistuslaitoksen hoitajan peruskurssi, seuraavana tulee Toimiva vedenpuhdistuslaitos ja kurssien sarjan päättää Vesilaitoksen käsittelyprosessit. Kaikkia näitä kursseja järjestetään vuosittain ja niiden voidaan katsoa pätevöittävän alalle.

Tytti Forssell

i Kysy lisää

Tytti Forssell

koulutussuunnittelija, energia-ala, vesihuolto ja ympäristönäytteenotto
Ota yhteyttä