Sähköturvallisuustutkinto 1, valmennus Kurssi

Kuvakaappaus Verkko-oppimisalustasta

Hybridikoulutus! Voit aloittaa opiskelun verkossa jo nyt ennen lähipäiviä. Valmennuksessa opit tuntemaan Sähköturvallisuustutkinto 1:n tutkintovaatimukset, ymmärtämään sähköturvallisuusmääräysten keskeiset asiat ja soveltamaan määräyksiä.

Koulutuksen sisältö

Käymällä Sähköturvallisuustutkinto 1 -valmennuksen, saat valmiudet Sähköturvallisuustutkinto 1 - suorittamiseen. 

Koulutuksen kulku

  • Valmennuskokonaisuus koostuu kahdesta teorialuentopäivästä ja ohjatuista harjoitustehtävistä verkkoympäristössä, joiden avulla saat varmuutta sähköturvallisuusmääräysten käytännön soveltamiseen. 
  • Kahden päivän lähijakson, jossa keskitytään laskuharjoituksiin sekä keskustellaan tutkinnon suoritusfilosofiasta ja ns. tutkintohenkisistä kysymyksistä (kompista).

Lähetämme ilmoittautumisesi jälkeen linkin verkkoympäristössä opiskelua varten.

Kurssi on tarkoitettu sähköalan ammattilaisille, joiden tavoitteena on hankkia Sähköpätevyys 1. Se oikeuttaa sinua toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä kaikissa sähkötöissä lukuun ottamatta hissitöitä.

Valmennuksessa käytetään omakustanteista STM tutkintopakettia, jonka voit tilata Sähköinfo Oy:stä tai Opiks-Tiimi Oy:stä. Paketti sisältää TUKESin vahvistamiin tutkintovaatimuksiin sisältyvät julkaisut.

Lakeihin ja asetuksiin voit tutustua Tukesin säädöstietopalvelussa.

Ohjelmassa

  • tutkintovaatimukset

Verkkopohjainen itseopiskelu sisältää mm.

  • sähköturvallisuuteen liittyvät lait, asetukset, ministeriön päätökset 
  • sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002
  • pienjännitesähköasennusstandardi SFS 6000

Kurssin lähipäivät sisältää aiheina

  • Sähköturvallisuustutkinnoissa esiintyneet laskutehtävät
  • Tutkintoon valmistautuminen

 

Kenelle koulutus sopii?

Sähköpätevyys 1:n hakemisessa edellytettävät koulutukseen ja työkokemukseen liittyvät vaatimukset

Osallistujilla tulee olla entuudestaan sähköalan koulutus ja työkokemusta. Sähköpätevyys 1 todistuksen saamiseksi sinulla tulee olla joko soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto.

Sähköpätevyys 1 koulutus ja työkokemusvaatimuksiin voit tutustua tarkemmin Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n sivuilta.

Asiantuntijat

Mikko Ampuja

Mikko Ampuja

kouluttaja, sähkö-ja automaatioalan perustutkinto

Inspiroidu

Opiskelijatarina
Laurila aloitti opinnot vuonna 2019 Taitotalossa sähkö- ja automaatioalan perustutkintoryhmässä. Opinnot Laurila suoritti oppisopimuksella ja ne kestivät pari vuotta. Opiskeluaikana hän työskenteli yrityksessä, jossa tehtiin kiinteistösähköasennuksia, esimerkiksi huoltotöitä ja pieniä saneerauksia. 
Blogi
Sähköautojen latauspaikkojen sijoittelua ja tehoja mietitään taloyhtiöissä ja kiinteistöissä, mutta hyvä on miettiä myös sijoittelun paloturvallisuutta. Akuista johtuvat palot ovat todella harvinaisia, mutta litiumioniakkuihin liittyy ikävä ominaisuus: ne sisältävät palamiseen tarvittavan palavan aineen sekä hapen.
Blogi Kari Kaihonen
Lue lisää artikkeleita