Sähköalan opinnot etenivät perustutkinnosta ammattikorkeaan Opiskelijatarina

Jarkko Laurila työskenteli aiemmin kiinteistönhoitajana. Hänen osaamisensa oli hyvä talotekniikan perusprosesseissa, mutta sähköinen talotekniikka oli vierasta. Osaamistaan täydentääkseen hän hakeutui Taitotaloon opiskelemaan sähköasentajaksi.

5.9.2022

Hyväksy markkinoinnilliset evästeet katsoaksesi tämän videon.

Laurila aloitti opinnot vuonna 2019 Taitotalossa sähkö- ja automaatioalan perustutkintoryhmässä. Opinnot Laurila suoritti oppisopimuksella ja ne kestivät pari vuotta. Opiskeluaikana hän työskenteli yrityksessä, jossa tehtiin kiinteistösähköasennuksia, esimerkiksi huoltotöitä ja pieniä saneerauksia. 

Laurila kertoo olevansa erittäin kiitollinen silloiselle työpaikalleen oppisopimuskoulutuksen mahdollistamisesta. Se antoi hänelle laaja-alaisen käsityksen sähköalasta ja opetti tärkeitä taitoja tulevia asennuksia varten. Oppisopimuksen aikana hän sai myös taitoja työelämässä toimimiseen.  

– Asioiden oppimiseen ja pysyvään muistiin juurruttamiseen meni oma aikansa, Laurila sanoo. 

– Erityiskiitoksen haluan osoittaa entisen työantajani kärkiasentajille Timo Keinäselle, Juho Koskelalle sekä Jamo Yli-Ollille. Sain olla heidän hyvässä opissaan, hän jatkaa.

 

Perustutkinto-opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä 

Laurilan opiskellessa elettiin pahinta korona-aikaa, mutta siitä huolimatta lähiopetuspäivät, joita oli pari kuukaudessa, saatiin sujumaan. Opinnoissa harjoiteltiin muun muassa pinta- ja uppoasennuksia, ohjaus- ja vahvavirta-asioita sekä luettiin sähkön jakelu- ja verkkotekniikkaa. 

Laurila kiittelee Taitotalosta saamaansa opetusta. Erityiskiitokset saa kouluttaja Raimo Pihlaja, jonka ammattitaitoa sekä kouluttajana että sähköalan asiantuntijana Laurila arvostaa kovasti.  

Tärkein oppi, joka Laurilalle jäi perustutkinto-opiskelusta mieleen, on työkohteen jännitteettömäksi tekeminen. Tämän perusopin Laurila toi työpaikalleen suoraan koulun penkiltä. 

 

Katso ja kuuntele videolta, mitä Laurila kertoo asiasta ja mitä muuta hän kertoo koulutuksesta. 

 

Työelämästä saa tekemiselle rutiinia ja varmuutta 

Kesällä 2022 Laurila oli kesätöissä Vantaan Energia Sähköverkot Oy:llä. Hän ehti kolmen kuukauden pestinsä aikana asentaa yli tuhat etäluentamittaria. Toistojen myötä tekemiseen alkoi tulla varmuutta ja kädentaidot kehittyivät kovasti.  

Laurila toteaa, että on ollut sähköalan kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta kiinnostava päästä kokeilemaan sähkötöitä sähköyhtiössä. Perustutkinto-opiskelujen aikaisesta työpaikasta hänelle kertyi kokemusta kiinteistöjen sähköasennusten tekniikasta.  

Kiinteistönhoitajan tehtävien täydentäminen sähkömiehen koulutuksella on ollut Laurilan mielestä järkevää. Hän on kiinnostunut talotekniikasta laaja-alaisesti ja näkee, että osaamiset täydentävät toinen toisiaan sopivasti. 

 

Jos oppiminen kiinnostaa, kannattaa opiskelua jatkaa 

Valmistuttuaan Taitotalosta Laurila oli hetken aikaa töissä, mutta päätti sitten hakea Metropolia Ammattikorkeakouluun opiskelemaan sähköalan insinööriksi. Laurila pääsi sisään ja on ollut tyytyväinen valintaansa jatkaa opiskelua.  

– Insinööriopinnoissakin olen pärjännyt ihan hyvin, sanoo Laurila.  

Laurilaa kiehtoo asioiden teoreettinen puoli, mutta hän tekee sähkötöitä mielellään myös ihan käytännössä. Vantaan Energia Sähköverkkojen kesätyön hän saa luettua harjoitteluksi insinööritutkintoon. 

 

Jokaisen opiskelijan matka koulusta työelämään on omanlaisensa 

Laurilan reitti lukiosta kahden perustutkinnon kautta ammattikorkeakouluun ei ole se perinteisin. Se on hyvä osoitus siitä, että jokainen voi valita itsellensä ja omaan elämäntilanteeseensa sopivat opinnot. Jokaisen opiskelijan polku on erilainen. Ei ole oikeita tai vääriä valintoja.

Uuden oppimiseen Laurilalla on vastaanottavainen asenne, joka varmasti auttaa häntä eteenpäin myös työelämässä.  

 

Katso ja kuuntele videolta, mitä Laurila kertoo oppimisesta.  

 

Sähkö on hyvä renki, mutta huono isäntä 

Sähkötyöt sopivat vastuuntuntoisille ja tarkoille henkilöille, joilla on hyvät kädentaidot. Useimmat sähköalan työt vaativat tarkkuutta, ettei vahinkoja synny. Tärkeää on huolehtia myös omasta ja muiden työturvallisuudesta.  

 

Katso ja kuuntele videolta, kenelle sähkö- ja automaatioalan perustutkinto-opinnot voisivat Laurilan mukaan sopia. 

 
 Laurila haaveilee, että voisi valmistuttuaan tehdä sekä sähköinsinöörin töitä että sähköasennuksia. Oman yrityksen perustaminenkaan ei ole pois suljettua. Aika näyttää, mitä tulevaisuus lopulta tuo tullessaan. 

Tutustu sähkö- ja automaatioalan koulutuksiin

Raimo Pihlaja

i Kysy lisää

Raimo Pihlaja

kouluttaja: sähkö- ja automaatioalan tutkinnot, automaatioasentaja
Ota yhteyttä
Raimo Pihlaja

i Kysy lisää

Raimo Pihlaja

kouluttaja: sähkö- ja automaatioalan tutkinnot, automaatioasentaja
Ota yhteyttä