Prosessiteollisuuden ammattitutkinto, paperi- ja selluteollisuuden osaamisala Ammattitutkinto

Rauman tehtaat

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia esimerkiksi prosessinhoitajana, koneenkäyttäjänä tai operaattorina. Osaat valvoa, ohjata ja säätää työalueesi prosesseja. Osaat tehdä kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriöttömän toiminnan. Tunnet yrityksesi prosessin raaka-aineista lopputuotteeksi ja ymmärrät yksittäisten prosessivaiheiden merkityksen.

Kenelle tutkinto sopii?

Koulutus sopii esimerkiksi prosessinhoitajille, koneenkäyttäjille ja operaattoreille paperi- kartonki- ja sellutehtaissa. 

Tutkinnon suorittaminen

Koulutusmuoto

Opiskelijaksi soveltuminen

Sinulla tulee opiskelujen aloittamishetkellä olla vakituinen alan työpaikka tai vähintään opiskelujen ajan kestävä määräaikainen työsopimus alan työhön, sekä mielellään ainakin 1-2 vuotta alan työkokemusta. Lisäksi tarvitset työnantajan puollon ja sitoutumisen opiskelun ohjaukseen ja mahdollistamiseen, koska opiskelut suoritetaan oppisopimuksella.

Taitotalossa järjestetään prosessiteollisuuden ammattitutkinnon koulutusta oppisopimuksella itse oppisopimuspaikan alan töissä hankkineille. Tutkinnon suoritettuasi tunnet paperi- ja selluteollisuuden osaamisalan prosessit raaka-aineista lopputuotteeksi ja sekä ymmärrät yksittäiset prosessivaiheet ja niissä tapahtuvat kemialliset reaktiot ja fysikaaliset vaikutukset. Lisäksi osaat huolehtia laadunvalvonnasta ja turvallisuus- ja ympäristöasioista sekä ymmärrät yritystalouteen, toimintaympäristöön ja asiakkuuksiin kytkeytyvät asiat ja vaikutukset.

Tutkinnon suoritettuasi hallitset kokonaisvaltaisesti työtehtävät omilla prosessin vastuualueillasi. Osaat käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa sekä valvoa, ohjata ja säätää työalueesi prosesseja. Osaat suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa sekä selvittää mahdolliset häiriötilanteet. Osaat tehdä prosessi- ja automaatiokenttälaitteiden huolto- ja kunnossapitotehtäviä.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä prosessiteollisuuden tuotantoprosessien tehtävissä, muun muassa metsä-, sellu-, paperi- ja rakennustuoteteollisuudessa sekä vesi- ja voimalaitoksilla. Voit työskennellä ammattilaisena myös työnopastajan, pakkaus- ja varastoprosessien, laadunvalvonnan tai tuote- tai tuotannonkehityksen tehtävissä.

Opiskelijamaksu 

1.1.2024 alkaen tehdyissä oppi- ja koulutussopimuksissa Prosessiteollisuuden ammattitutkinnon koko tutkinnon suorittamisen opiskelijamaksu on 200 euroa (alv 0 %). Opiskelijamaksun voit maksaa 1–4 erässä. Ensimmäinen erä maksetaan opintojen alkaessa. 

 

Voit valmistuttuasi hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä Lue lisää (www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi)​.

 

Työnantajalla on mahdollisuus korvata opiskelijamaksun opiskelijalle verovapaasti (Verohallinnon ohje: ”työnantaja voi verovapaasti korvata työntekijän itse maksaman työnantajan intressissä olleen koulutuksen laskua ja maksutositteita vastaan).”​

 

Osatutkinnon suorittaminen on maksutonta.

 

Opiskelun muut kulut

Opiskeluun liittyvät materiaalit ja oppimistehtävät sisältyvät koulutuksen hintaan. Sen sijaan ruokailukustannukset ja vapaaehtoiset opintoihin liittyvät kirjahankinnat maksaa opiskelija itse.