Laitoksen käyttövarmuus ja riskienhallinta (WCM 2) Seminaari

Nainen ja mies katsovat toisiaan teollisuushallissa.

Kunnossapidon luonne on muuttunut. Ennen oli tärkeää korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti, tänään keskitytään käyttövarmuuteen. Vikaantumisten ennakointi ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä. Käyttövarmuuden parantaminen tarkoittaa enemmän tuotantoa ja vähemmän odottamattomia häiriöseisokkeja. 

Koulutuksen sisältö

Kaikki lähtee käyttövarmuudesta

Riskienhallinta ja käyttövarmuus ohjaavat kunnossapidon toimenpiteitä ehkäisevään toimintaan. Ennen kunnossapito korjasi kaikki viat mahdollisimman nopeasti, nyt fokus on tuotannon kannalta kriittisten laitteiden kunnossapidossa. Vikaantumisten estäminen ja juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen kunnossapidon kulmakiviä.

Tilaisuuden sisältöä:
- Käyttövarmuuden perusteet
- Käyttövarmuuden mittaaminen
- Käyttövarmuuden suunnittelu ja kehittäminen
- Varaosastrategiat ja varastojen hallinta
- Analyysimenetelmien perusteita
- Kriittisyysluokittelu, PSK 6800
- Vika- ja vaikutusanalyysi, FMEA
- Vikapuuanalyysi, FTA
- Luotettavuuskeskeinen kunnossapito, RCM

Seminaari on osa kunnossapito- ja tuotantohenkilöstölle suunnattua World Class Maintenance -koulutusohjelmaa (jakso 2), joka tukee ja valmentaa eurooppalaisen EN-15628 standardin mukaisen kunnossapito-osaamisen hankkimista.

Tutustu myös muihin WCM-koulutusohjelman osiin

 

Promaint ry:n jäsenille jäsenalennus. Ilmoita jäsenyydestäsi ilmoittautumisen yhteydessä "Lisätiedot" kentässä.

Kenelle koulutus sopii?

  • tuotannon ja kunnossapidon johto-, kehitys-, suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimivat henkilöt
  • asiantuntijat, joiden vastuulla on laitoksen johtamisen, talouden ja toiminnan kehittäminen.

Koulutus sopii myös kunnossapidon palveluyrityksissä toimiville henkilölle.