Ammatilliset suomen kielen koulutukset - suomea työpaikalle Yrityskohtainen

nauravat naiset

Koulutus auttaa kehittämään työssä tarvittavaa ammatillista suomen kielen taitoa ja viestintävalmiuksia. Koulutuksessa tuetaan ammattisanaston omaksumista ja harjoitellaan työpaikan suullista ja kirjallista viestintää.

Kenelle koulutus sopii?

Kohderyhmää ovat yritysten ja yhteisöjen ulkomaalaistaustaiset työntekijät, työssä olevat tai työelämään siirtymässä olevat aikuiset maahanmuuttajat.

Ota yhteyttä

Roskapostitarkistus

Kirsi Juujärvi

kouluttaja, suomi toisena kielenä -kouluttaja

Inspiroidu

Opiskelijatarina
Työpaikkasuomi-koulutus kehittää ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden ammatillista kielitaitoa. Koulutus lisää heidän valmiuksiaan selviytyä arjen työtehtävistä suomen kielellä. Opetuksessa keskitytään työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin ja muihin työnantajan kannalta keskeisiin asioihin.
ISS:n työntekijä siivoaa lentokenttää ajettavalla siivouskoneella
Lue lisää artikkeleita