Low-code-järjestelmäkehityksen osaaja (Power Platform), tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon osa Työvoimakoulutus

ICT-koodaus

Taitotalon low-code järjestelmäkehityksen osaaja -koulutuksessa perehdytään erityisesti Microsoftin Power Platformin tuotteisiin. Microsoft Power Platoform-tuotteilla voidaan automatisoida prosesseja, rakentaa sovelluksia, analysoida tietoa ja luoda virtuaalisia agentteja, jotka voidaan liittää ja integroida esimerkiksi osaksi erilaisia olemassa olevia tietokantoja, järjestelmiä ja ohjelmia, kuten M365-työkaluja. Microsoft Power Platformin tuotteilla on mahdollista luoda laajoja järjestelmiä ja järjestelmäkokonaisuuksia. 

Kenelle tutkinto sopii?

Koulutus on suunnattu järjestelmäkehityksestä kiinnostuneille vasta-alkajille tai jo järjestelmäkehityksen teemoihin perehtyneille. Koulutus sopii mainiosti erilaisten järjestelmien ja sovellusten sekä asiakirjojen ja dokumenttien hallinnan ja niiden työstön parissa työskenteleville tai niihin työtehtäviin haluaville. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi järjestelmäkehityksen tehtävät (suunnittelija, toteuttaja, asiantuntija, yrittäjä), digitalisoija, integroija, toimistotyö, sihteerin työ, ohjelmistokehityksen tehtävät (suunnittelija, toteuttaja, asiantuntija, yrittäjä) tai vaikka kehittäjä ja kehitysvastaava. 

Koulutus tarjoaa hyödyllistä, työmarkkinoilla kysyttyä osaamista ja tietoa edistämään työllistymistä sekä oman ja työyhteisön työn tehostamista.

Koulutukseen haetaan henkilöitä, jotka ovat valmiita sitoutumaan sekä innokkaita ottamaan vastaan uusia haasteita ja kehittymään ICT-alalla. Koulutus järjestetään suomen kielellä. Koulutukseen valittavien kielitaitotason tulee olla vähintään B 1.2.

Tutkinnon suorittaminen

Koulutusmuoto

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Yhteistyössä

TE-palvelut logo

Asiantuntijat