Haku

Hakutulokset: 31

 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Lähiopiskelu

Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen

Koulutus antaa valmiuksia aggressiivisten henkilöiden kohtaamiseen ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn. Koulutuksessa käsitellään uhka- ja vaaratilanteiden psykologisia ja fysiologisia tekijöitä, väkivaltatilanteiden erityispiirteitä, vaarasignaalien tunnistamista ja hyväksi todettuja menetelmiä näistä uhkaavista tilanteista selviytymiseksi. 
Seuraavat koulutukset
Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Aseptiikka ja tavanomaiset varotoimet välinehuoltotyössä -webinaari

Infektioiden torjunnan ammattilainen – tule opiskelemaan aseptiikkaa ja tavanomaisia varotoimia välinehuoltotyössä. Hoitoon liittyvistä infektioista suuri osa on estettävissä. Tärkeimpiä keinoja infektioiden estämiseksi ovat hyvä käsihygienia ja aseptinen työskentelytapa.
Seuraavat koulutukset
Aseptiikka ja tavanomaiset varotoimet välinehuoltotyössä 24.9.2024
 • 24.9.2024
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Aseptiikka ja tavanomaiset varotoimet välinehuoltotyössä -webinaari
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Lähiopiskelu
 • Monimuoto

Liiketoiminnan ammattitutkinto, aula- ja monipalvelut, osatutkinto

Tämä käytännönläheinen koulutus kehittää valmiuksiasi toimia aula- ja monipalveluhenkilön tai vartijan tehtävissä yksityisissä tai julkisissa organisaatioissa. Koulutus kehittää kiinteistöturvallisuuden osaamistasi,  asiakaspalvelu- ja ongelmanratkaisutaitojasi sekä antaa sinulle valmiuksia toimia poikkeustilanteissa.Koulutus kehittää valmiuksia työskennellä monipuolisissa aula- ja monipalveluhenkilön tehtävissä. Koulutuksessa voit kehittää osaamistasi kiinteistö- ja tilaturvallisuudessa, syventää osaamistasi asiakaspalvelu- ja neuvottelutaidoissa sekä oppia asettamaan ja seuraamaan aulapalvelutyön tavoitteita. Koulutuksessa saat valmiuksia ja varmuutta toimia vaihtelevissa asiakaskohteissa erilaisten ihmisten kanssa ja kehität yhteistyötaitojasi sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa toimimiseen (esimerkiksi viranomaisyhteistyö ja viestintä).
Seuraavat koulutukset
Liiketoiminnan ammattitutkinto, aula- ja monipalvelut, osatutkinto
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Liiketoiminnan ammattitutkinto, aula- ja monipalvelut, osatutkinto
 • Helsinki
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Eläimen kivun tunnistaminen ja hoito -webinaarisarja

Onko remmirähjäävä koira kuriton vai laukaiseeko kipu ongelmakäytöksen? Onko ikääntyvä lemmikki vain vanhuuttaan laiskanpulskea, vai kärsiikö se nivelrikosta? Tule mukaan pohtimaan näitä kysymyksiä ja paljon lisää! Tässä webinaarisarjassa kuullaan kolmea eläinalan asiantuntijaa.
Seuraavat koulutukset
Eläimen kivun tunnistaminen ja hoito -webinaari 1, kivun hoito klinikalla
 • 5.11.2024
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Eläimen kivun tunnistaminen ja hoito -webinaarisarja 2024
 • 5.–9.11.2024
 • Helsinki
Eläimen kivun tunnistaminen ja hoito -webinaarisarja, kivun fysiologia sekä kipu ja käyttäytyminen
 • 9.11.2024
 • Helsinki
Lue lisää koulutuksesta Eläimen kivun tunnistaminen ja hoito -webinaarisarja
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Monimuoto

Energia-alan ammattitutkinto, voimalaitoksen käyttäjä, oppisopimus, etätoteutus

Energia-alan ammattitutkinnon suorittaneella on energia-alan työtehtävissä vaadittava ammattitaito. Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia turvallisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä energia-alan vaihtelevissa työympäristöissä. Osaat noudattaa määräyksiä, standardeja ja annettuja ohjeita, työelämän toimintatapoja ja työturvallisuusvaatimuksia. 
Seuraavat koulutukset
Voimalaitoksen käyttäjä, energia-alan ammattitutkinto, voimalaitostekniikan osaamisala, oppisopimus, etätoteus
 • 3.3.2025–26.2.2027
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Energia-alan ammattitutkinto, voimalaitoksen käyttäjä, oppisopimus, etätoteutus
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Monimuoto

Kaukolämpömestari, energia-alan erikoisammattitutkinto, jatkuva haku

Sinustako kaukolämpömestari? Kaukolämpömestari tuntee kaukolämpökeskuksen ja -verkoston sekä asiakaslaitteiden toiminnan ja osaa käyttää, huoltaa ja korjata niitä. Hän tuntee kaukolämpötekniikan määritteet, omaa esimiesvalmiudet ja osaa toimia työyhteisössä.
Seuraavat koulutukset
Kaukolämpömestari, energia-alan erikoisammattitutkinto, kaukolämpöasennuksen osaamisala
 • Jatkuva haku
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Kaukolämpömestari, energia-alan erikoisammattitutkinto, jatkuva haku
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Lähiopiskelu

Haastavat asiakaspalvelutilanteet

Koulutuksessa saat perustiedot ja -taidot haastavien asiakaspalvelutilanteiden hallintaan. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä asiakkaan tunnetiloista. Miksi asiakas on haastava ja miten omalla toiminnalla voidaan tilanteen kehittymiseen vaikuttaa? Koulutukseen voidaan myös sisällyttää muita asiakkaan toivomia aihepiirejä.Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien taitoja ja valmiuksia toimia erilaisissa haastavissa ja paineistetuissa asiakaspalvelutilanteissa. Koulutuksen aikana osallistuja oppii tunnistamaan häiriökäyttäytymisen taustatekijöitä, saa valmiuksia ymmärtää erilaisia asiakaspalvelutilanteeseen liittyviä tunnetiloja ja kehittää kykyään ratkaista ongelmallisia tilanteita. Lisäksi koulutus antaa työkaluja edistää omassa työroolissaan asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta. 
Seuraavat koulutukset
Haastavat asiakaspalvelutilanteet
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Haastavat asiakaspalvelutilanteet
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Huolinta ja kansainväliset kuljetukset

Opit tällä kansainvälisen logistiikan kurssilla asioita, joiden tunteminen on tärkeää toimiessasi tehtävässäsi ja tehdessäsi yhteistyötä huolintaliikkeen tai esimerkiksi tullin kanssa. Muunmuassa kuljetusmuodot, tulliasiat, sopimukset, tavarakaupan vakuutukset, terminologia.
Seuraavat koulutukset
Huolinta ja kansainväliset kuljetukset
 • 24.10.–14.11.2024
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Huolinta ja kansainväliset kuljetukset
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Hydrauliikka-verkkokurssi

Hydrauliikan verkkokurssilla perehdyt tiivistetysti hydrauliikkaan ja opit hydrauliikan perusteet. Saat yleiskuvan hydrauliikan soveltamisesta koneissa ja laitteissa.  Hydrauliikan verkkokurssilla keskityt hydrauliikan keskeisimpiin periaatteisiin. Lisäksi teoriaa havainnollistetaan helpoilla esimerkeillä, kuva-animaatoilla ja harjoituksilla.
Seuraavat koulutukset
Hydrauliikka-verkkokurssi
 • Jatkuva haku
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Hydrauliikka-verkkokurssi
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Lähiopiskelu
 • Sertifikaatti

Ilmanlaatumittaukset, erikoistumisalan tentti

Vanhenemassa olevan ympäristönäytteenottajan sertifikaatin saat pysymään voimassa seuraavat 8 vuotta, jos suoritat erikoistumisalan tentin sekä täytät muut sertifioinnin jatkon edellytykset. Tenttiin on varattu aikaa 3 tuntia ja se sisältää sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Tentin voit tehdä Taitotalon tiloissa (Valimotie 8, Helsinki) tai etänä.
Seuraavat koulutukset
Ilmanlaatumittaukset, erikoistumisalan tentti
 • 30.8.2024
 • Lähiopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Sertifikaatti
Ilmanlaatumittaukset, erikoistumisalan tentti
 • 27.9.2024
 • Lähiopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Sertifikaatti
Ilmanlaatumittaukset, erikoistumisalan tentti
 • 1.11.2024
 • Lähiopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Sertifikaatti
+ 1 seuraavat koulutukset
Lue lisää koulutuksesta Ilmanlaatumittaukset, erikoistumisalan tentti
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Incoterms-toimitustapalausekkeet

Koulutus kehittää osaamistasi siten, että pystyt paremmin ja menestyksekkäämmin kehittämään yrityksen myynnin tai oston sopimuksia. Koulutuksessa selviävät lisäksi incoterms-toimitustapalausekkeet kokonaisuudessaan ja niiden käyttö erilaisissa tilanteissa joko kotimaan kaupassa, tuonnissa tai viennissä.
Seuraavat koulutukset
Incoterms toimitustapalausekkeet
 • 31.10.2024
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Incoterms-toimitustapalausekkeet
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Kodinhuoltaja (AT), puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto verkkokoulutuksena

Sinulle kotityöpalveluyrittäjä tai alalla työssä oleva! Ammattitutkinnon suorittaminen antaa sinulle lisävalmiuksia suunnitella ja toteuttaa kotityöpalveluja erilaisissa asiakaskohteissa. Voit opiskella koko tutkinnon sijasta myös vain yhden tutkinnon osan. Verkkokoulutus on ohjattua, mutta itsenäistä ajasta ja paikasta riippumatonta. Tutustu ja hae mukaan.
Seuraavat koulutukset
Kodinhuoltaja (AT), puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto verkkokoulutuksena
 • Jatkuva haku
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Kodinhuoltaja (AT), puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto verkkokoulutuksena
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Logistiikan automaatio- ja tietojärjestelmät

Asianmukaiset ja kehittyneet automaatio- ja tietojärjestelmät ovat oleellisia logistiikan ja varastoalan kilpailutekijöitä. Kurssilla opit järjestelmien peruskäsitteitä ja tärkeimpiä huomioitavia asioita järjestelmiä suunniteltaessa ja käyttöönotettaessa. 
Seuraavat koulutukset
Logistiikan automaatio- ja tietojärjestelmät
 • 15.–16.10.2024
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Logistiikan automaatio- ja tietojärjestelmät
 • Yrityskohtainen
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Lähiopiskelu

Monikulttuurisuus ja monimuotoisuus hoitotyössä

Työyhteisöt terveydenhuollossa ovat enenevissä määrin kansainvälistymässä ja monikulttuurisia. Työntekijät, asiakkaat ja potilaat tulevat eri taustoista ja ovat monikielisiä. Työyhteisöissä on hyvä osata tunnistaa monimuotoisuuden tuomat haasteet ja voimavarat. Koulutuksen tarkoituksena on tunnistaa erilaisia monikulttuurisuutta ja monimuotoisuutta tukevia työtapoja ja ennakoida haastavia työelämän tilanteita. Koulutuksella voidaan tarjota lisäosaamista monikulttuurisen ja monimuotoisen työyhteisön työtapoihin ja asiakastyöhön. 
Seuraavat koulutukset
Monimuotoisuus ja monikulttuurisuus hoitotyössä
 • Jatkuva haku
 • Lähiopiskelu
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Monikulttuurisuus ja monimuotoisuus hoitotyössä
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Palvelumuotoilun perusteet

Palvelumuotoilussa on kyse asiakkaiden ja käyttäjien tarpeiden ja liiketoiminnan yhdistämisestä. Palvelumuotoilu ei ole kehittäjien ja muotoilijoiden yksinoikeus, vaan jokaisella on mahdollisuus hyödyntää palvelumuotoilua. Koulutuksen kesto on 3,5 h. Koulutus toteutetaan verkkoyhteyksien kautta.
Seuraavat koulutukset
Palvelumuotoilun perusteet
 • 19.9.2024
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Palvelumuotoilun perusteet
 • 3.12.2024
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Palvelumuotoilun perusteet
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Pneumatiikka-verkkokurssi

Pneumatiikan verkkokurssilla perehdyt tiivistetysti pneumatiikan käyttöön ja opit pneumatiikan perusteet. Saat yleiskuvan pneumatiikan ja sähköpneumatiikan soveltamisesta koneissa ja laitteissa.  Verkkokurssilla keskityt pneumatiikan keskeisiin periaatteisiin. Teoriaa havainnollistetaan helpoilla esimerkeillä, kuva-animaatiolla ja harjoituksilla.
Seuraavat koulutukset
Pneumatiikka-verkkokurssi
 • Jatkuva haku
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Pneumatiikka-verkkokurssi
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Pätevöityneen kosteuden mittaajan (PKM) ylläpitokoulutus, ilmanvaihtojärjestelmät

Koulutus on tarkoitettu pätevöityneille kosteuden mittaajille PKM ja Eurofins rakenteiden kosteuden mittaajille, jotka haluavat ylläpitää osaamistaan ja pätevyytensä. Koulutuksessa käsitellään ilmanvaihtojärjestelmiä, niiden toimintaa ja IV-mittauksia.Pätevöityneen kosteuden mittaajan PKM ylläpitokoulutus tulee suorittaa viiden vuoden kuluessa pätevyyden myöntämisestä tai nimike menetetään. Eurofins rakenteiden kosteuden mittaajan pätevyyden uusiminen edellyttää täydennyskoulutusta kolmen vuoden välein.
Seuraavat koulutukset
Pätevöityneen kosteuden mittaajan (PKM) ylläpitokoulutus, ilmanvaihtojärjestelmät
 • 3.9.2024
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Pätevöityneen kosteuden mittaajan (PKM) ylläpitokoulutus, ilmanvaihtojärjestelmät
 • 30.10.2024
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Pätevöityneen kosteuden mittaajan (PKM) ylläpitokoulutus, ilmanvaihtojärjestelmät
 • Yrityskohtainen
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Ratkaisukeskeinen esihenkilö eläinalalla

Koulutuksen tehtävä on ensisijaisesti helpottaa johtamistyötä ja tehdä siitä sujuvaa. Koulutuspäiviltä saat itsellesi ja työyhteisöösi konkreettisia työkaluja esimerkiksi erilaisuuden yhteensovittamiseen, hankalien tilanteiden käsittelyyn sekä yhteistyön vahvistamiseen. Oppien viemistä käytäntöön tukevat keskustelut vertaistukiryhmässä sekä erilaiset oivalluttavat tehtävät. Koulutus voidaan toteuttaa räätälöitynä yrityksesi tarpeisiin.
Seuraavat koulutukset
Ratkaisukeskeinen esihenkilö eläinalalla, yrityskohtainen, kysy lisää
 • Jatkuva haku
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Ratkaisukeskeinen esihenkilö eläinalalla
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Tuloksellinen ratkaisumyynti -verkkokurssi

Tuloksellisen ratkaisumyynnin verkkokurssilla kehityt myynnin ammattilaisena. Osaat ratkaisumyynnin menetelmiä käyttäen selvittää asiakkaan tarpeet, suunnitella ja esitellä ratkaisuehdotuksen asiakkaalle sekä hoitaa yritysasiakkuuksia tuloksekkaasti. Osaat myös arvioida omaa myyntityötäsi ja tehdä myyntityöhön kehittämisehdotuksia.  Ilmoittautumisia käsitellään seuraavan kerran elokuun alussa viikolla 32. Voit kuitenkin ilmoittautua kurssille läpi kesän!
Seuraavat koulutukset
Ratkaisumyynti-verkkokurssi
 • Jatkuva haku
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Tuloksellinen ratkaisumyynti -verkkokurssi
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Röntgenissä työskentelevien eläintenhoitajien ja eläinlääkäreiden täydennyskoulutus

Säteilysuojelun täydennyskoulutuksella varmistat säteilytoimintaan osallistuvien työntekijöiden ajantasaisen tiedon ionisoivasta säteilystä, sen vaikutuksista, säteilysuojelusta ja työskentelyä koskevista säädöksistä ja määräyksistä. Säteilytoimintaan osallistuvien eläinlääkintäalan työntekijöiden tulee saada koulutusta vähintään 5 vuoden välein.Suomessa astui vuonna 2018 voimaan uudistettu säteilylainsäädäntö, joka velvoittaa myös eläinlääkintäalaa. Lainsäädäntö määrittelee myös ammattitaidon ylläpitämisestä täydennyskoulutuksella. Taitotalossa alkoivat säteilylainsäädännön vaatimukset täyttävät täydennyskoulutukset eläinlääkintäalalla työskenteleville syksyllä 2023. Tarjolla on kaksi toteutusvaihtoehtoa:LähitoteutusWebinaariKoulutus voidaan toteuttaa myös työpaikkakohtaisesti omana ryhmänä - pyydä tarjous.  
Seuraavat koulutukset
Röntgenissä työskentelevien eläintenhoitajien ja eläinlääkäreiden täydennyskoulutus, webinaari
 • 13.9.2024
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Röntgenissä työskentelevien eläintenhoitajien ja eläinlääkäreiden täydennyskoulutus
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Sähkötyöturvallisuus sähkötilojen puhtaanapitotöitä tekeville, verkkokoulutus

Sähkötöiden johtajan tai sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava, että siivousta tai muuta työtä tekevät henkilöt on opastettu työskentelemään sähkötilassa..  Kurssin jälkeen tunnet suomalaisen sähkötyöturvallisuusjärjestelmän ja tiedät sähkön vaarallisuuden keskeiset tekijät sähkötiloissa muun muassa jännitteisen osan koskettaminen, valokaaren aiheuttama palovaara ja veden käyttämiseen liittyvä vaara. Koulutuksen sisältö määräytyy standardin SFS6002 kohtien -Z.2.3 Muut työt sähkötiloissa jännitteisten osien läheisyydessä ja Z.2.4 Muuta työtä tekevän opastaminen.
Seuraavat koulutukset
Sähkötyöturvallisuus sähkötilojen puhtaanapitotöitä tekeville, verkkokoulutus
 • Jatkuva haku
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Sähkötyöturvallisuus sähkötilojen puhtaanapitotöitä tekeville, verkkokoulutus
 • Yrityskohtainen
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

TAITO-TESTI® - osaamiskartoitus kunnossapidolle

TAITO-TESTI® – mekaanisen kunnossapidon henkilöstölle – Pyydä tarjousTaito-testi® on TAITOTALON kehittämä ammatillisen osaamisen kartoittamiseen tarkoitettu menetelmä, jolla selvitetään henkilöstön osaamisen tasoa ja kehittämistarpeita. Osaamistestin tuloksia hyödynnetään osaamisalueittain ja suunnitellaan niiden pohjalta yritykselle koulutuksia. Koulutuskartoitus antaa tietoa myös rekry-tilanteisiin. 
Seuraavat koulutukset
TAITO-TESTI®-osaamiskartoitus kunnossapidolle
 • Jatkuva haku
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta TAITO-TESTI® - osaamiskartoitus kunnossapidolle
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Lähiopiskelu
 • Sertifikaatti

Talous- ja uimavedet, erikoistumisalan tentti

Vanhenemassa olevan ympäristönäytteenottajan sertifikaatin saat pysymään voimassa seuraavat 8 vuotta, jos suoritat erikoistumisalan tentin sekä täytät muut sertifioinnin jatkon edellytykset. Tenttiin on varattu aikaa 3 tuntia ja se sisältää sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Tentin voit tehdä Taitotalon tiloissa (Valimotie 8, Helsinki) tai etänä.
Seuraavat koulutukset
Talous- ja uimavedet, erikoistumisalan tentti
 • 30.8.2024
 • Lähiopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Sertifikaatti
Talous- ja uimavedet, erikoistumisalan tentti
 • 27.9.2024
 • Lähiopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Sertifikaatti
Talous- ja uimavedet, erikoistumisalan tentti
 • 1.11.2024
 • Lähiopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Sertifikaatti
+ 1 seuraavat koulutukset
Lue lisää koulutuksesta Talous- ja uimavedet, erikoistumisalan tentti
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Tuloksellinen myyntityö -verkkokurssi

Tuloksellinen myyntityö -verkkokurssilla aloitat matkasi myynnin ammattilaiseksi. Opit myyntityön vaiheet ja myyntityöhön liittyviä termejä sekä pohdit omia vahvuuksiasi ja kehityskohteitasi myyntityössä. Ilmoittautumisia käsitellään seuraavan kerran elokuun alussa viikolla 32. Voit kuitenkin ilmoittautua kurssille läpi kesän!
Seuraavat koulutukset
Tuloksellinen myyntityö -verkkokurssi
 • Jatkuva haku
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Tuloksellinen myyntityö -verkkokurssi
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto tarjoaa monipuolisen ja käytännönläheisen koulutuksen turvallisuusalalla jo työskenteleville henkilöille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää osaamistaan turvallisuusalan monipuolisissa ja vaihtelevissa tehtävissä. Koulutukseen on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden.
Seuraavat koulutukset
Turvallisuusalan ammattitutkinto, jatkuva haku
 • Jatkuva haku
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
Lue lisää koulutuksesta Turvallisuusalan ammattitutkinto
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Monimuoto

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto TVEAT virallistaa osaamisesi turvallisuusalan esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä sekä antaa pätevyyden toimia turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavana hoitajana. Koulutukseen sisältyvä teoriaopetus suoritetaan kokonaan verkossa, jolloin osallistuminen on mahdollista mistä päin Suomea tahansa.
Seuraavat koulutukset
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • Jatkuva haku
 • Etäopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Monimuoto
Lue lisää koulutuksesta Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • Helsinki
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Lähiopiskelu
 • Sertifikaatti

Vesinäytteenotto ja -mittaus, erikoistumisalan tentti

Ympäristönäytteenottajan sertifikaatin uusiminenVanhenemassa olevan ympäristönäytteenottajan sertifikaatin saat pysymään voimassa seuraavat 8 vuotta, jos suoritat erikoistumisalan tentin sekä täytät muut sertifioinnin jatkon edellytykset. Tenttiin on varattu aikaa 3 tuntia ja se sisältää sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Tentin voit tehdä Taitotalon tiloissa (Valimotie 8, Helsinki) tai etänä. 
Seuraavat koulutukset
Vesinäytteenotto ja -mittaus, erikoistumisalan tentti
 • 30.8.2024
 • Helsinki
 • Sertifikaatti
Vesinäytteenotto ja -mittaus, erikoistumisalan tentti
 • 27.9.2024
 • Lähiopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Sertifikaatti
Vesinäytteenotto ja -mittaus, erikoistumisalan tentti
 • 1.11.2024
 • Lähiopiskelu
 • Itsenäinen verkko-opiskelu
 • Sertifikaatti
+ 1 seuraavat koulutukset
Lue lisää koulutuksesta Vesinäytteenotto ja -mittaus, erikoistumisalan tentti