ESR, EAKR ja muiden tahojen rahoittamat hankkeet

ESR-hankkeet
Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ja Euroopan sosiaalirahaston ESR:n hankkeet

Euroopan aluekehitysrahaston, EAKR:n tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla.

Euroopan sosiaalirahaston, ESR:n tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä. 

Kummankin rakennerahaston tavoitteita työstetään hankkeilla.  

Tällä hetkellä ei ole meneillään olevia hankkeita.

Päättyneet hankkeet

Päättyneet ESR- ja EAKR-hankkeet löydät tästä.