Päättyneet ESR, EAKR ja muiden tahojen rahoittamat hankkeet

Tältä sivulta löytyy tietoa päättyneistä ESR- ja EAKR-hankkeita

Asiakasymmärryksellä digivisio 

Hankeaika 1.1.2019–31.12.2020 

Hankkeen tavoitteena oli luoda uutta ja tehostaa olemassa olevaa liiketoimintaa pk-yrityksissä perustuen asiakasymmärrykseen, eri osapuolten osallistamiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen.  

Hanke toteutettiin käytännössä palvelumuotoiluprojektina 26:ssa eri yrityksessä. Keskeistä projekteissa olivat asiakkaiden, työntekijöiden, johdon ja sidosryhmien osallistaminen kehittämistoimintaan ketteriä palvelumuotoilun ja fasilitoinnin keinoja hyödyntäen.  

Hanketta koordinoi Omnia ja se toteutettiin Taitotalon ja Omnian yhteistyössä. 

Lisätietoja
Kimmo Viitanen, koulutusasiantuntija 
kimmo.viitanen@taitotalo.fi, 050 469 0519