Tuulivoimaosaajan JOTPA-hanke

Tuulivoimala
Hankkeen tavoite on kehittää opiskelijan olemassa olevaa ammattitaitoa vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden tuulivoima-alan työelämän tarpeita.

Hanke toteutetaan 1.1.2024–31.3.2025.

Koulutushanke, Jotpa, on maksuton koulutuskokonaisuus työssä oleville, jotka kokevat tarvitsevansa tuulivoima-alan osaamiseensa täydennystä. Koulutus järjestetään yhteistyössä tuulivoima-alan ammattilaisten kanssa.

 

Tuulivoima on yksi nopeimmin kasvavista uusiutuvan energian lähteistä maailmassa. Vuoden 2023 aikana Suomeen rakennettiin 212 uutta tuulivoimalaa. Tulevien vuosien rakennustahti kasvattaa edelleen tuulivoimakapasiteettiamme, sillä uusien hankkeiden kehitystyö niin maalla kuin merelläkin on aktiivista. 

Tuulivoimainvestointien jatkuvuus on tärkeää alihankintaketjuille sekä teollisuuden hankkeille, jotka tarvitsevat suomalaista, puhdasta ja edullista sähköntuotantoa. Puhtaan sähköntuotannon lisääminen on keskeisin elementti Suomen kilpaillessa uusista teollisuuden hankkeista.  Olemassa olevat ja tulevat voimalat tarvitsevat myös entistä enemmän huolto- ja kunnossapitohenkilöstöä. Taitotalo järjestää alalle korkeatasoista tuulivoimaosaajan täydennyskoulutusta.

Koulutus kehittää opiskelijan olemassa olevaa ammattitaitoa vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden tuulivoimaosaamisen tarpeita.

Koulutuksen toteutus ja sisältö
Ensimmäinen tuulivoimaosaajien täydennyskoulutuskokonaisuus järjestetään Taitotalossa keväällä 2024. Haku koulutukseen aukeaa helmikuussa 2024. 

Koulutukseen osallistuva voi syventää osaamistaan seuraavilla koulutusaloilla: 

  • GWO ja turvallisuuskoulutukset
  • kunnonvalvonta
  • sähkötekniikka
  • automaatiotekniikka
  • mekaaninen huolto ja kunnossapito
     

Tilaa Taitotalon energia-alan uutiskirje, jotta pysyt ajan hermolla ajankohtaisista koulutuksista.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.
 

Eu_nextGenerationEu