Opiskelijan äänellä – kohti sosiaalisesti kestävää ammatillista koulutusta

Kansainvälisyys opiskelijalle
Taitotalo on mukana OPH:n rahoittamassa Opiskelijan äänellä -hankkeessa edistämässä sosiaalisesti kestävää ammatillista koulutusta.

Hanke toteutetaan 1.1.2023–30.4.2025.

Hankkeessa kehitämme uudenlaisia ja innovatiivisia malleja opiskelijoiden osallisuuden sekä osaamisidentiteetin, toimintakyvyn ja arjentaitojen vahvistamiseen. Lisäksi kehitämme erilaisiin oppimisympäristöihin osallisuutta ja hyvinvointia tukevaa toimintaa, hyvinvointityön osaamista ja toimintakulttuurin johtamista.

Hankkeen tuloksena hyvinvointi, yhdenvertaisuus, tasavertaiset osallistumismahdollisuudet ja toimintakyky vahvistuvat opiskelijan arjessa. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tuen, positiivisen pedagogiikan ja hyvinvoinnin johtamisen osaaminen vahvistuu.

Hankeverkostossa on mukana 17 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, koordinoijana Suomen Diakoniaopisto. Hanke koskee kaikkia Taitotalon opiskelijoita. 

Valitut painopisteet Taitotalossa 

  1. opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistaminen 
  2. oppilaitosyhteistyön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi
  3. opiskelijoiden arjenhallintataitojen vahvistaminen
  4. hyvinvointijohtamisen kehittäminen

Lisätietoja Taitotalon osallistumisesta antaa projektipäällikkö Sanna Holstein, sanna.holstein@taitotalo.fi.