Opiskelijaksi soveltuminen

miesopiskelija näyttää peukkua
Valintaperusteet ammatillisissa tutkinnoissa

Vuoden 2012 alussa astui voimaan lakimuutokset (ns. Sora-lainsäädäntö), joiden tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä. Lakimuutokset koskevat muun muassa opiskelijaksi ottamisen esteitä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista sekä tiedonsaantioikeutta aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta, huumausaineiden käytöstä ja rikosrekisterimerkinnästä tietyin ehdoin.

Tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

Pääsääntöisesti tutkintokoulutukseen hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä tutkintokoulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin tai työelämässä oppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Taitotalossa terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset liittyvät lähinnä sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan tutkintoihin. Lisätietoja saat on tutkintokohtaisilta sivuilta.