Aktiivilietelaitos - toiminta ja häiriöt Kurssi

Toikonsuon aktiivilietelaitos

Kurssilla keskustellaan aktiivilietemenetelmän haasteista, puhdistamon toiminnan tehostamisesta ja kapasiteetin lisäyksestä. Kuulet erilaisista ratkaisuista ja käyttökokemuksista.

Koulutuksen sisältö

Rikastuta ymmärrystäsi aktiivilietelaitoksen toiminnasta!

Kurssilla keskitytään laitoksen ohjaukseen, yleisimpiin analyyseihin, mikrobiologiaan puhdistamolla ja toimintaa häiritseviin tekijöihin ja niistä selviämiseen.

Kurssilla perehdytään

  • aktiivilietemenetelmän haasteisiin
  • aktiivilietelaitoksen analyyseihin
  • parhaaseen puhdistustekniikkaan
  • mikrobiologiaan puhdistamolla
  • toimintaa häiritseviin tekijöihin ja niistä selviämiseen

Kenelle koulutus sopii?

Koulutuksesta hyötyvät

jätevesilaitosten käyttöhenkilöstö, laboratorion käytöntarkkailijat, mestarit, insinöörit ja ympäristöpäälliköt, joille aktiivilieteprosessi on jo tuttua tekniikkaa.

Jos työskentelet kapasiteettinsa ylärajoilla toimivalla jätevesilaitoksella, tämä kurssi on suunniteltu erityisesti sinulle.

Tytti Forssell

i Kysy lisää

Tytti Forssell

koulutussuunnittelija, energia-ala, vesihuolto ja ympäristönäytteenotto
Ota yhteyttä