Painelaitekoulutukset

putkistoa
Koulutuksia painelaitetekniikan asiantuntijoille

Taitotalossa on Suomen laajin painelaitetekniikan koulutustarjonta. Koulutussisältöjen suunnittelusta vastaavat Painelaitetekniikan valtakunnallinen asiantuntijatoimikunta ja Promaint ry:n painelaitetoimikunta.

Koulutuksia löytyy painelaitteiden suunnitteluun ja valmistukseen sekä käyttöön ja kunnossapitoon. Seminaarien asiantuntijat tulevat energian tuotannon ja teollisuuden eri sektoreilta, suunnittelutoimistoista sekä tutkimus- ja tarkastuslaitoksista, mukana asiantuntijoita myös viranomaistahoilta (esim. Tukes).

Painelaitteiden suunnittelu- ja valmistuskoulutukset
Painelaitteiden suunnittelu ja valmistus vaativat teknisten perusteiden sekä säädösten (PED painelaitedirektiivi, painelaitelaki, ASME) ja standardien tuntemusta. Taitotalon seminaarit on suunniteltu tältä pohjalta alan asiantuntijoiden osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Taitotalon Teollisuusputkistot-seminaari on Suomen suosituin putkistosuunnittelijoiden täydennyskoulutustilaisuus. Lyhyt mutta kattava, klassikko erityisesti nuorten suunnittelijoiden uralla.

Painelaitteiden käyttö-, käytönvalvonta- ja kunnossapitokoulutukset
Painelaitteen käytönvalvojalta edellytetään painelaitealan lainsäädännön, painelaitedirektiivin tuntemusta sekä painelaitteen rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskevaa osaamista. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleet säädökset edellyttävät, että painelaitteelle on nimettävä käytön valvojan lisäksi yksi tai useampi käytön varavalvoja.

Käytönvalvojan koulutuksissa voi suorittaa Taitotalon käytönvalvojan painelaitesäädöstutkintosertifikaatin, jonka on saanut jo yli 1 300 henkilöä.

 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

AutoCAD-jatkokurssi

AutoCAD-jatkokurssilla opit hyödyntämään tehokkaasti AutoCAD-ohjelmiston vähemmän tunnettuja, mutta tarpeellisia ominaisuuksia. Tutustut erityyppisiin piirustuksissa esiintyviin viivoihin ja objekteihin. Opit hallitsemaan mittakaavoja ja pitämään piirustustiedostosi kunnossa.
Seuraavat koulutukset
AutoCAD-jatkokurssi
 • 5.–6.11.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta AutoCAD-jatkokurssi
 • Helsinki
 • Monimuoto
 • Sertifikaatti

Kansainvälinen hitsausinsinöörin IWE-koulutus ja kansainvälinen hitsausteknikon IWT-koulutus. Kurssi on jo alkanut, ota yhteyttä kouluttajaan, jos olet vielä kiinnostunut aloittamaan!

Koulutus on jo alkanut, mutta jos olet vielä kiinnostunut aloittamaan, otathan yhteyttä kouluttaja Sophie Ehrnroothiin sophie.ehrnrooth@taitotalo.fi   
Seuraavat koulutukset
Kansainvälinen hitsausinsinöörin IWE-koulutus ja kansainvälinen hitsausteknikon IWT-koulutus. Kurssi on jo alkanut, ota yhteyttä kouluttajaan, jos olet vielä kiinnostunut aloittamaan!
 • Jatkuva haku
 • Helsinki
 • Monimuoto
 • Sertifikaatti
Lue lisää koulutuksesta Kansainvälinen hitsausinsinöörin IWE-koulutus ja kansainvälinen hitsausteknikon IWT-koulutus. Kurssi on jo alkanut, ota yhteyttä kouluttajaan, jos olet vielä kiinnostunut aloittamaan!
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Lujuusopin kertausta insinööreille

Lujuusoppi on aina ajankohtaista! Se antaa perustan monille teknisille sovelluksille ja on ratkaiseva tekijä rakenteiden kestävyyden ja turvallisuuden varmistamisessa.                                                                                                                 Tässä koulutuksessa kerrataan statiikan, mekaniikan ja lujuusopin perusteita ja perehdytään hitsausliitosten lujuusoppiin. Kurssin asiantuntijoilla on pitkä kokemus lujuusopin soveltamisesta ja kouluttamisesta.
Seuraavat koulutukset
Lujuusopin kertausta insinööreille
 • 11.–12.12.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Lujuusopin kertausta insinööreille
 • Tampere
 • Lähiopiskelu

Painelaitefoorumi

Painelaitteiden suunnittelulle, valmistukselle ja käytölle asetetaan yleisiä ja yksityiskohtaisia vaatimuksia lainsäädännön ja standardien kautta. Painelaitteet ovat keskeinen osa energian tuotantoa ja prosessiteollisuutta. Painelaitefoorumi on teollisuuden ja voimalaitosten sekä yhdyskuntatekniikan painelaitteiden parissa työskenteleville alan asiantuntijoille tarkoitettu ajankohtaistilaisuus.
Seuraavat koulutukset
Painelaitefoorumi 2024
 • 22.–23.10.2024
 • Tampere
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Painelaitefoorumi
 • Tampere
 • Lähiopiskelu

Painelaitteiden käytön- ja kunnonvalvonta

Käytönvalvojilla on oltava painelaitteen rakennetta, käyttöä ja kunnossapitoa koskeva riittävä asiantuntemus, millä tarkoitetaan aiempaa työkokemusta, työnantajan antamaa laiteperehdytystä ja säädösosaamisen hankkimista alan kurssilla. Painelaitteen omistajan tai haltijan pitää nimetä rekisteröitävälle painelaitteelle käytönvalvoja ja varavalvoja.
Seuraavat koulutukset
Painelaitteiden käytön ja kunnonvalvonta 2024
 • 6.–7.11.2024
 • Tampere
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Painelaitteiden käytön- ja kunnonvalvonta
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu

Painesäiliö- ja putkistomateriaalit

Materiaalin valinta ja materiaalien käyttäytymisen ymmärtäminen ovat tärkeässä asemassa sekä uusien laitosten suunnittelussa, että nykyisten laitosten korjausten ja muutosten hallinnassa. Seminaarissa saat tärkeimmät tiedot käytetyimpien materiaalien ominaisuuksista, käyttökohteista ja soveltuvuudesta sekä säädösten ja standardien vaatimuksista.
Seuraavat koulutukset
Painesäiliö- ja putkistomateriaalit
 • 13.–14.11.2024
 • Helsinki
 • Lähiopiskelu
Lue lisää koulutuksesta Painesäiliö- ja putkistomateriaalit
Koulutushaku

Koulutusala

Kone- ja metallialan koulutukset

Alan koulutukset

Hitsaus- ja hitsauksen laadunvarmistuskoulutuksetNDT-koulutusKonepajatekninen mittaus- ja kalibrointikoulutus