Säteilyturvallisuusvastaava (STV) – pätevöittävä koulutus osaamisalalle teollisuusradiografia Kurssi

teollisuusputki pakkasessa

Turvallisuuslupaa edellyttävässä säteilytoiminnassa toiminnanharjoittajan on nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV), jolla on oltava osaamisalan mukainen koulutus ja riittävä työkokemus. Tämä koulutus pätevöittää säteilyturvallisuusvastaavaksi osaamisalalla teollisuusradiografia.
 

Koulutuksen sisältö

Varmista, että ilmoittaudut oikean osaamisalan koulutukseen. Tämä koulutus pätevöittää säteilyturvallisuusvastaavaksi osaamisalalla teollisuusradiografia.

Koulutuksen laajuus on kaksi opintopistettä. Kahden lähiopetuspäivän ja kirjallisen kuulustelun lisäksi koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä ja kurssin jälkeen palautettava tehtävä. Pätevyystodistuksen saa vasta, kun kaikki osiot on suoritettu.

Tämä koulutus soveltuu myös täydennyskoulutukseksi säteilyturvallisuusvastaavana jo toimiville. Täydennyskoulutusvaatimus on 10 tuntia viiden vuoden aikana. Täydennyskoulutukseen osallistuvien ei tarvitse tehdä ennakkotehtäviä, tenttiä eikä jälkitehtävää.

Koulutuksella on Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä (STUKin päätös 2/3020/2019).

Tyypillinen tälle osaamisalalle kuuluva sovellusalue on hitsien radiografinen tarkastus.

 

Huom! Osaamisalalla "umpilähde- ja röntgentoiminta (muu kuin hiukkaskiihdyttimien käyttö tutkimuksessa ja radionuklidien tuotannossa) sekä avolähteiden käyttö laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3" on oma koulutus toisena ajankohtana.

 

Ohjelmassa

  • mitä säteily on – yleistietoa säteilystä
  • säteilyn mittaaminen ja laskennalliset menetelmät
  • säteilysuojelun periaatteet
  • lainsäädäntö, asetukset ja STUKin määräykset
  • teollisuusradiografialaitteiden säteilysuojelukäytännöt
  • harjoituksia
  • kirjallinen kuulustelu

Kenelle koulutus sopii?

  • säteilyturvallisuusvastaavaksi aikovat
  • röntgen- ja gammaradiografialaitteiden käyttäjät
  • täydennyskoulutuksen tarvitsijat
Ilkka Lassila

i Kysy lisää

Ilkka Lassila

koulutusasiantuntija, suunnittelijoiden koulutukset, prosessiturvallisuus, säteilyturvallisuus
Ota yhteyttä

Inspiroidu

Lue lisää artikkeleita