Teija Karjalainen

Teija Karjalainen

laatu- ja vastuullisuuspäällikkö, tietosuojasta vastaava

Toimin Taitotalossa laatu- ja vastuullisuuspäällikkönä ja tietosuojasta vastaavana.

Tehtäviini kuuluu laatujärjestelmän johtaminen, ylläpito ja kehittäminen sekä laadun varmistaminen, auditoinnit, laatukulttuurin edistäminen ja laatutyön koordinointi sekä jatkuva parantaminen.

Tehtäviini kuuluu vastuullisuuden kokonaisuuden johtaminen ja yhteiskehittäminen.

Minulla on pitkä kokemus koulutusliiketoiminnan esihenkilönä toimimisesta, kouluttamisesta, laadunhallinnasta ja johtamisesta.