Tatu Käpymäki

Tatu Käpymäki

kouluttaja

Toimin kouluttajana ja ammatillisena erityisopettajana puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- ja ammattitutkinnoissa kiinteistönhoidon osaamisalalla. Työtehtäviin kuuluu koulutusten suunnittelu, opiskelijoiden ohjaaminen ja henkilökohtaistaminen sekä erityisen tuen koordinointi.

 

Olen suorittanut kiinteistönhoitajan EAT:n. Kiinteistönhoitoalalta minulla on erittäin laaja kokemus työntekijänä, kouluttajana ja ohjaajana. Minulla on sähköalan substanssiosaaminen.

Pedagoginen pätevyys on Hämeen Ammattikorkeakoulusta. Olen täydentänyt pätevyyttä edistyvästi verkkopedagogiikan opinnoilla. Olen näyttötutkintomestari (NTM) ja opinto-ohjaaja.

Lisäksi olen ammatillinen erityisopettaja.