Taitotalo kouluttaja Sari Pery

Sari Péry

kouluttaja, liiketoiminta

Toimin Taitotalossa liiketoiminnan kouluttajana perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen parissa. Myös erilaiset yritys- ja työvoimakoulutukset kuuluvat työtehtäviini. Osaamisalaani ovat erityisesti myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu sekä esimiestyö, yrittäjyys, viestintä- ja vuorovaikutus. Kouluttamisen lisäksi tehtäviini kuuluu koulutusten suunnittelu, opiskelijoiden ohjaus, henkilökohtaistaminen, näyttöjen arviointi, hanke- ja työelämäyhteistyö. 

Minulla on vuosien kokemus liiketoiminnan eri osa-alueilta account managerina, kouluttajana, esimiehenä, freelancerina ja yrittäjänä. Vahvaa käytännön työn kasvattamaa osaamistani täydentää liiketalouden ylempi AMK Tradenomi, MBA -tutkinto englanninkielisestä opinto-ohjelmasta Business Management and Entrepreneurship sekä opettajan pedagoginen pätevyys, jossa suuntauduin digipedagogiikkaan. Liiketalouden tradenomi (BBA) tutkinnossa suuntautumisopintoinani oli mainonta- ja yritysviestintä. 

Innostun uuden kehittämisestä yksin tai yhdessä erilaisten sidosryhmien kanssa ja toimin luontevasti ja rakentavasti erilaisissa yhteistyötilanteissa sekä oppimis- ja toimintaympäristöissä. Opettajana/kouluttajana olen saanut kiitettävää palautetta innostavasta ja vuorovaikutteisesta opetustyylistäni. Kovien asiasisältöjen lisäksi pyrinkin aina opetustyössäni herättämään kiinnostuksen käsiteltävään aiheeseen sekä kannustamaan omaan aktiiviseen ajatteluun ilon ja innostuksen kautta. Koen koulutusalan kutsumustyökseni, jossa saan jatkuvasti kehittyä itsekin lisää samalla, kun autan muita saavuttamaan uutta osaamista ja tavoitteitaan sekä toteuttamaan haaveitaan.