Sari Lehtonen

Sari Lehtonen

kouluttaja

Toimin sosiaali- ja terveysalan kouluttajana. Vastuullani on Vanhustyön erikoisammattitutkinto, jonka tiimoilta koordinoin mm. Muistihoitaja- ja Saattohoitajakoulutuksia. Koulutan myös lähihoitajaopiskelijoita. Työtehtäviini kuuluu kouluttamisen lisäksi koulutusten suunnittelu, opiskelijoiden ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja näyttöjen arviointi. Erityisosaamistani on hoitotyön ergonomia sekä olen myös kinestetiikkakouluttaja.